Breaking News

The One Project – Ron Duffield

The One Project  – Ron Duffield

Prezentările PPT realizate de Ron Duffield despre The One Project. Click pe pictograma de mai jos.

 


Related Articles

Noua teologie și solia Sanctuarului

Mesajul Sanctuarului și interpretarea profețiilor au fost cele două probleme majore pentru care Noua Teologie a fost respinsă de conducerea

Ultima generație

Dovada cea din urmă cu privire la ceea ce poate face Evanghelia în și pentru omenire, este încă în viitor.

Ziua ispășirii

Studiul soliei sanctuarului este un studiu care un timp îndelungat a fost neglijat printre laicii și lucrătorii adventiști de ziua