Breaking News

Lutheranii și catolicii – moment istoric hotărâtor

Lutheranii și catolicii – moment istoric hotărâtor

Federația mondială lutherană (The Lutheran World Federation) a anunțat că relațiile dintre luterani și catolici au ajuns la un moment istoric hotărâtor. Pe data de 18 decembrie 2014, vorbind în Biserica Lutherană din Roma, secretarul general al Federației Mondiale Lutherane, reverendul Martin Junge, a declarat că relațiile dintre catolici și luterani au fost transformate „de la conflict la comuniune”. El a mai declarat că într-o lume în care religia și credința sunt percepute și portretizate în general ca și surse de necazuri, drumul catolicilor și lutheranilor spre o comuniune comună este o mărturie fenomenală.

Alături de Junge au fost prezenți și Kurt Cardinal Koch, președintele Consiliului pontifical pentru promovarea unității creștine, episcopul Karl-Hinrich Manzke din partea Bisericii Evanghelice Lutherane Unite și episcopul Gerhard Feige din partea Comisiei ecumenice a Conferinței episcopale germane.

Junge și Koch au anunțat în această întâlnire planurile pentru un ghid liturgic comun în ceea ce privește sărbătorirea a 500 de ani de la Reformațiune, eveniment care va avea loc în 2017. Publicarea acestui ghid este planificată pentru anul 2015. Acest material are scopul de a ajuta bisericile din întreaga lume să privească retrospectiv la cei 500 de ani de reformațiune. Ghidul este o urmare a documentului From Conflict to Communion (De la conflict la comuniune) publicat de ambele biserici în 2013 și transpus în acte liturgice.

Vorbitorii au fost de acord că un act în care are loc o pocăință comună, atât din partea lutheranilor, cât și a catolicilor ar fi un lucru benefic. Nu este vorba de o pocăință unilaterală, „partea catolică nu cere lutheranilor că ei ar trebui să se pocăiască” a spus Feige. Atât Feige cât și Koch au spus că vina este comună.

Aceste declarații au avut loc în contextul unui proiect pe internet intitulat „2017 gemeinsam unterwegs” (2017 – Împreună pe drum) în care documentul De la conflict la comuniune a fost prezentat pe un forum interactiv de pe internet.


Related Articles

Papa cere binecuvântarea patriarhului Bartolomeu I peste el și biserica Romei

În timpul serviciului ecumenic de rugăciune papa Francisc a solicitat patriarhului Bartolomeu I să îl binecuvinteze pe el și biserica

Animație – hirotonirea femeii

Un video de 8 minute produs de Charles Lawson de la Blue Orion Media a fost accesat în trei zile

Raport final TOSC

CONTEXTUALIZAREA – soluția comitetului de studiu a hirotonirii pentru a grăbi Revenirea: Mai exact, problema arzătoare era aceea a hirotonirii