Breaking News

Cazul WAGGONER: un cuvânt de apărare

Cazul WAGGONER: un cuvânt de apărare

„Temelia creştinismului este Hristos, neprihănirea noastră. Oamenii sunt personal răspunzători înaintea lui Dumnezeu şi fiecare trebuie să acţioneze aşa cum îl inspiră Dumnezeu, şi nu aşa cum este influenţat de mintea altuia; căci, dacă se urmează un astfel de mod de lucru, sufletele nu vor putea fi impresionate şi conduse de Duhul marelui EU SUNT. Ei vor fi ţinuţi sub o restrângere care nu va îngădui libertatea de acţiune şi de alegere.” – Mărturii, vol. 5, 724


Related Articles

Din istorie: Figuhr – Andreasen

Acum câteva minute am avut ocazia să citesc corespondența dintre R.R. Figuhr, președintele Conferinței Generale și M.L. Andreasen cu privire

Liniile reglementate

Scrisoarea 60 28 iunie 1901   Iubite frate Daniells,   Iţi trimit câteva lucruri pe care le-am scris acum câtva

Pregătirea pentru seceriș – Simpozion Sacramento

În zilele de 17 și 18 aprilie 2015, Biserica Sacramento Central din California a organizat un simpozion te tema neprihănirii