Spiritul Profetiei

„Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.” – 2 Cronici 20:20. Aceste cuvinte au fost spuse de către Iosafat locuitorilor Ierusalimului și a lui Iuda, dar e bine să ni le

Read More

Darurile Spirituale

Prezentăm însărcinarea inițială ca o piatră de căpătâi a doctrinei Scripturii în ce privește perpetuitatea darurilor spirituale. „Apoi le-a zis: «Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit;

Read More

Mărturie pentru profet

Rândurile de mai jos sunt pasaje dintr-o predică susținută de fratele M.L. Andreasen la o întâlnire de tabără în Ohio, în anul 1955. Ele sunt o mărturie pentru adventiștii care astăzi nu știu cum să se raporteze la scrierile Spiritului

Read More

Conferința biblică din 1919 – scurtă analiză

Adventiștii care l-au auzit pe Charles Wheeling vorbind despre Ellen White au ajuns la concluzia că acesta este împotriva lucrării profetului și a darului manifestat în viața ei de slujire. Și nu e singurul, dar numele lui este amintit aici

Read More

Din ținutul reginei (Queensland, Australia)

Cum îngerii de la Muntele Sinai au ajutat unei situații din Queensland Călătorind într-o zi sora White în Aukland, Noua Zeelandă, am întrebat-o dacă are vreo lumină în legătură cu rolul pe care l-au avut îngerii în darea Legii pe

Read More

Zvonuri

Zvonuri, zvonuri și iar zvonuri! De unde să știe un adventist ce să creadă când este bombardat cu informații diferite, din surse diferite, despre anumite subiecte? Deși subiectul este vast și necesită o atenție deosebită pentru viitor, în cele ce

Read More