Ultima generație

Dovada cea din urmă cu privire la ceea ce poate face Evanghelia în și pentru omenire, este încă în viitor. Domnul Hristos a arătat calea. El a luat trup omenesc, iar în corpul acesta a dat pe față ce poate

Read More

Curățirea Sanctuarului

Curăţirea Sanctuarului şi sfârşitul tainei lui Dumnezeu se petrec în acelaşi timp. Şi sunt atât de strâns legate una de cealaltă încât, practic, se confundă. În reprezentarea celui adevărat (Evrei 9:24), prin serviciul vizibil din sanctuarul pământesc, ceremonialul era îndeplinit

Read More

De ce este amânat timpul?

Noi am descoperit că doctrina Sanctuarului nu doar clarifică importanța datei de 1844, ci aceasta, de asemenea, asigură un element unificator pentru multe adevăruri teologice, cum ar fi a doua venire, judecata, importanța celor zece porunci, rolul central al lui

Read More

Ziua ispășirii

Studiul soliei sanctuarului este un studiu care un timp îndelungat a fost neglijat printre laicii și lucrătorii adventiști de ziua a șaptea. „Ziua Z” este chiar înaintea noastră. Vremea deciziei este acum. Timpul de probă este aproape de încheiere, și

Read More

Vicarius Filii Dei – partea IV – Clarificarea criteriilor

Pentru a produce confuzie cu privire la identitatea fiarei din Apocalipsa 13 și a numărului numelui ei, Lucifer a introdus mai multe nume a căror valoare însumează 666. Văzând câte nume însumează 666, mulți oameni se confruntă cu un blocaj

Read More