Zguduirea Adventismului   

După marea dezamăgire din 22 octombrie 1844, o mișcare profetică a fost adusă la existență de providența lui Dumnezeu pentru a vesti evanghelia – Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Solia evangheliei va fi predicată pentru ultima dată, ca un ultim apel al harului, de o biserică pură, „frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile ei”.
„Zguduirea trebuie să aibă loc în curând pentru a purifica biserica.” (2SG, p. 284). Site-ul Zguduirea Adventismului, lansat în iunie 2014, a fost conceput pentru a veni în sprijinul celor ce iubesc această mișcare profetică și misiunea încredințată ei. Privim cu încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profetice, care își va încheia lucrarea în neprihănire.

Întrebări frecvente

Cum ați descrie în câteva cuvinte acțiunea și scopul acestui site?

Zguduirea Adventismului este un site care susține lucrarea și solia încredințată Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Toate materialele de pe acest site sunt concepute pentru a sluji acestui scop. Deși ne-am dori ca site-ul să fie dedicat doar evangheliei, trebuie să prezentăm și pericolele care pândesc biserica prin prezența în rândurile noastre a unor „evanghelii” false. În timp ce, pe de o parte, materialele de pe acest site prezintă solia evangheliei, pe de altă parte atragem atenția asupra evangheliilor străine adventismului, dar care sunt promovate de cei mai apreciați vorbitori sau scriitori adventiști. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ultima solie de har care trebuie dusă lumii, și privim cu încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profetice, care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului, este pentru noi un motiv de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați, și deși cea mai mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale.

Timpul de zguduire pe care îl trăim cere o pregătire specială, de aceea considerăm apariția site-ului absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el, în ciuda tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala specifică Laodiceei, și astfel să putem grăbi revenirea Mântuitorului.

De ce numele siteului este Zguduirea Adventismului?

Poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă printr-un proces de purificare, numit zguduire: „Zguduirea trebuie să aibă loc în curând pentru a purifica biserica.” (Ellen White, Spiritual Gifts, vol. 2, p. 284). Zguduirea este produsă de cel puțin două acțiuni – 1) împotrivirea față de solia Martorului credincios și 2) prezența ereziilor în rândurile bisericii:

„Am cerut să cunosc însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o și mi-a fost arătat că aceasta avea să fie provocată de mărturia dreaptă adusă de sfatul Martorului Credincios către Laodicea. Aceasta va avea efect asupra inimii primitorului și îl va conduce să înalțe standardul și să prezinte drept adevărul. Unii nu vor aduce această mărturie așa cum trebuie. Ei se vor ridica împotriva ei, și acest lucru va provoca o cernere în cadrul poporului lui Dumnezeu.” –Mărturii, vol. 1, p. 181.

„Când vine zguduirea, prin introducerea unor teorii false, acești cititori superficiali, lipsiți de orice ancoră, sunt asemenea nisipurilor mișcătoare.” – Mărturii pentru pastori, p. 112.

Site-ul este conceput pentru a oferi adventiștilor de ziua a șaptea, precum și prietenilor de adevăr, materiale de studiu cu privire la aceste două lucruri care produc zguduirea. Numele a fost ales pentru a sugera faptul că site-ul tratează cele două elemente despre care Ellen White ne spune că au rol în procesul de curățire al bisericii.

Are nevoie adventismul de o zguduire?

Răspunsul la această întrebare în avem în soliile Spiritului Profeției:

„În Oswego, New York, la data de 7 septembrie 1850, Domnul mi-a arătat că trebuie înfăptuită o mare lucrare pentru poporul Său înainte ca el să poată rămâne în picioare în bătălia din ziua Domnului. Atenţia mi-a fost îndreptată către aceia care pretind că sunt adventişti, dar care resping adevărul prezent şi am văzut că grupul lor se fărâmiţa şi că mâna Domnului se afla în mijlocul lor pentru a-i dezbina şi împrăştia acum, în vremea secerişului, astfel încât mărgăritarele preţioase, aflate printre ei, care au fost amăgite anterior, să poată avea ochii deschişi pentru a vedea care este starea lor reală. şi acum, când le este prezentat adevărul de către solii Domnului, ei sunt pregătiţi să asculte şi să-i vadă frumuseţea şi armonia, şi să se despartă de rătăciri şi de cei cu care se întovărăşiseră înainte, să îmbrăţişeze adevărul preţios şi să stea acolo unde îşi pot defini poziţia.”Scrieri timpurii, p. 69.

Este zguduirea un eveniment care trebuie ținut mereu înaintea oamenilor?

„Trebuie să fie o zguduire printre poporul lui Dumnezeu; dar aceasta nu este adevărul prezent pe care trebuie să îl ducem bisericilor; ea este rezultatul refuzării adevărului prezentat.” – Manuscrisul 82, 1894, publicat în 3MR, p. 33.

După cum vedem în acest citat, zguduirea nu este adevărul de care comunitățile noastre au nevoie. Zguduirea nu este adevărul prezent. Este rezultatul respingerii soliei Martorului credincios, care este un adevăr prezent, și a acceptării învățăturilor false. De aceea, nu zguduirea în sine este ținta acestui site, ci adevărul prezent încredințat Bisericii Adventiste.

Ce este solia Martorului credincios?

Ellen White a identificat solia astfel:

„Solia dată nouă prin A. T. Jones și E. J. Waggoner este solia lui Dumnezeu pentru biserica Laodiceană și vai aceluia care declară a crede adevărul și totuși nu reflectă altora razele date de Dumnezeu.”Materialele 1888, p. 1052

„Solia Laodiceeană a fost vestită. Ia această solie în toate fazele ei și vestește-o oamenilor oriunde Providența deschide calea. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care piere.”Materialele 1888, p. 1054

Solia lui Isus, pentru biserica Sa de la timpul sfârșitului, cuprinde chemarea de a accepta, prin credință, neprihănirea Sa.

Acest site și materialele conținute sunt o critică la adresa Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea?

Răspunsul este NU, hotărât. Adevărata critică față de biserica lui Dumnezeu este făcută de cei care sunt deranjați de soliile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat și pe care le înlocuiesc (sau le amestecă) cu idei evanghelice și sau seculare. Lucrul acesta fiind făcut public prin predicare, cărți, pagini de internet, reviste. Considerăm că o luare de poziție deschisă și publică, față de ceea ce este deja public și identificat ca adventism, este neapărat necesară și nu constituie o critică a adventismului, ci o analiză bazată pe Biblie și Spiritul Profeției a ideilor străine pe care le auzim în rândurile noastre prin diverse medii de propagare. Site-ul analizează idei și concepte teologice și administrative, nu persoane. În timp ce erorile trebuie întâmpinate cu „Stă scris!”, persoanelor trebuie să li se prezinte cu dragoste evanghelia.

Scriitorii articolele și prezentatorii din videourile postate pe site sunt împotriva bisericii, disidenți?

Deși sunt etichetați  astfel, niciunul dintre autorii sau prezentatorii de pe acest site nu desfășoară vreo lucrare împotriva Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, și nici împotriva adevărului încredințat ei. Unii sunt sau au fost: pastori, profesori, editori, cu nimic mai prejos decât cei care îi contestă și supuși acelorași încercări. Nu vom promova pe nimeni care se manifestă în vreun fel împotriva Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

De ce prezentați slăbiciunile bisericii înaintea celorlalți?

Vom împărți răspunsul în două părți. 1) Dacă întrebarea este adresată sub această formă – și, în general, așa ne este adresată – trebuie să remarcăm că în întrebare se găsește o recunoaștere a existenței slăbiciunilor (sau orice altceva este folosit în întrebare) în biserică. Iar aceste slăbiciuni sunt prezentate public prin acest site. Site-ul prezintă subiecte ca: natura păcatului, natura Domnului Hristos, neprihănirea prin credință, teologia ultimei generații, evenimentele corelate cu sesiunea de la Minneapolis din 1888 etc. Dacă acestea sunt slăbiciunile pe care le facem publice, întrebăm: „De ce, cei care ne întreabă sau care afirmă că prezentăm public slăbiciunile, nu fac nimic pentru a nu le mai face ei publice și pentru a rezolva existența acestor slăbiciuni? Sau modul în care se adresează întrebarea este o formă de programare lingvistică a minților oamenilor?, care, evident, nu pot fi de acord cu prezentarea publică a greșelilor din biserică – cum nu suntem de acord nici noi” 2) Slăbiciunile nu sunt publice pentru că site-ul acesta le prezintă, ci sunt publice pentru că alții le răspândesc de la amvoane, prin cărți, reviste, pagini de internet etc. Dacă unii frați din mijlocul nostru  – în general cei din poziții de responsabilitate – prezintă cu curaj, în mod public, abaterile noastre de la credință în punctele specificate mai sus, nu poate fi greșit faptul că publicăm articole care încearcă să repare faptul că ne-am făcut de rușine. Este o recunoaștere a greșelii, ceea ce de fapt este o cerință a evangheliei. Adventiștii, cât și neadventiștii, trebuie să știe adevărul despre marea mișcare adventă. Dacă ar fi un lucru care ar trebui să ne surprindă, atunci acesta este: „De ce a fost nevoie ca cei care au înființat acest site să facă acest lucru?”

 

De ce acceptați invitații din partea comitetetor unor biserici sau a unor prezbiterii și vorbiți la amvon deși sunteți vorbitor neautorizat?

Subiectul neautorizării/autorizării poate să ascundă politici administrative și sau pastorale, necunoscute și necomunicate membrilor bisericii. De aceea, subiectul spre care trebuie să își îndrepte atenția adventiștii preocupați și îngrijorați de activitatea de pe Zguduirea Adventismului, sau cea desfășurată în biserici sau la grupele de studiu, este adevărul exprimat în Cuvântul lui Dumnezeu. Cazul nu trebuie judecat după o decizie administrativă, ci dacă ceea ce se prezintă pe site, la biserici sau la grupele de studiu este biblic sau nu. Fiecare persoană preocupată cu adevărat de această situație trebuie să vadă dacă învățăturile sunt susținute de Spiritul Profeției și dacă aceste învățături vor face bine sau rău bisericii, când sunt înțelese și, prin Hristos, trăite.
Comitetele unor biserici sau prezbiterii care mă invită, decid în temere de Dumnezeu să își asume responsabilitatea, pe care Biblia le-o conferă, de a decide care este hrana potrivită pentru biserica de care sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu.
Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora (…).” – 1 Timotei 4:16, EDCR.
Orice om răscumpărat de puterea evangheliei este un sol al lui Hristos. El trebuie să vestească vestea bună a mântuirii, ajutând pe cei ce sunt robi ai păcatului să se elibereze. Această libertate trebuie vestită și în bisericile noastre. Chiar și dacă nu am avea nevoie de eliberare, prezentarea în biserici a celei mai prețioase solii a cerului, ar conduce la slăvirea Numelui lui Dumnezeu și la o mai mare predare în fața Lui.
„Și toate acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării: că, adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, fără să țină seama de abaterile ei, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, așadar, suntem ambasadori ai lui Hristos; și, ca și cumDumnezeu ar îndemna prin noi, rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu!” – 2 Corinteni 5:18-20, EDCR.

Vi s-a solicitat în repetate rânduri să vă încetați activitatea și să închideți site-ul pentru a deveni din nou autorizat. De ce nu faceți acest lucru?

Închiderea site-ului nu depinde de mine. Acesta este mesajul pe care l-am transmis Conferinței Banat ori de câte ori mi-au solicitat să închid site-ul. Atunci când de la amvoanele Bisericii Adventiste nu se va mai predica evanghelia falsă, când cărțile care prezintă doctrinele calvinismului vor fi retrase din circulație, când cursurile de la Adventus vor avea doar mesajul adventist etc., activitatea site-ului nu va mai deranja pe nimeni, pentru că toți avem același scop: adevărul, evanghelia și desăvârșirea bisericii. Dacă există un singur frate care nu a înțeles evanghelia și adventismul, site-ul este necesar.

Cum ați devenit vorbitor neautorizat?

Cazul este prea lung pentru a putea fi descris aici. Însă pe baza unor decizii de comitet care au ajuns indirect la mine – nefiindu-mi niciodată comunicate de cei ce le-au luat – pot face o scurtă prezentare. Să se ia în considerare faptul că pot exista și alte decizii pe care nu le am.

În procesul verbal al Uniunii de Conferințe, numărul 20 din 16 noiembrie 2016, s-a specificat faptul că Uniunea comunică o decizie a Conferinței Banat și cere aplicarea deciziei Conferinței Banat:

„În urma comunicării primite din partea Conferinței Banat, prin care fratele Paul Bucur este declarat vorbitor neautorizat, Uniunea Română hotărăște comunicarea situației de față către toate conferințele și aplicarea ei.”

În data de 6 octombrie 2016, președinetele Conferinței Banat, pastorul Mihai Maur, transmite pastorilor din conferință următorul mesaj:

„Paul Bucur in continuare vorbitor neautorizat

Pentru ca in urma  cu cateva zile am dat explicatii pana si in Republica Moldova in legatura cu statutul fratelui Paul si avand in vedere faptul ca in unele comunitati dumnealui a predicat, desi nu avea acest statut, va readuc in atentia tuturor situatia dumnealui, de vorbitor neautorizat si va cer sa o respectati ca atare. Cand biserica locala Timisoara "Speranta" va avea un alt punct de vedere vi-l vom comunica de indata, dar pana atunci suntem responsabili cu totii sa respectam aceasta decizie.”

În data de 17 februarie 2016, Conferința Banat notează în provesul verbal numărul 4, la hotărârea numărul 27 următoarele:

„PAUL BUCUR – RECOMANDARE DE A NU FI FOLOSIT SĂ PREDICE ÎN BISERICILE DIN CONFERINȚA BANAT (Hotararea nr. 27)

Comitetul Conferinței Banat ia act de hotărârea Comitetului Bisericii locale Timișoara III «Speranța» de a nu-l mai folosi la amvon, pentru predicare pe Paul Bucur, datorită atitudinii sale din ultima perioadă de timp, și recomandă  pastorilor și bisericilor din Conferința Banat să aiba aceeași atitudine, pentru o perioadă de timp, până la schimbarea situației.”

Comitetul local al bisericii Speranța Timișoara s-a întâlnit în luna decembrie 2015 pentru a lua decizia de nu mă mai folosi la amvon în district. Nu am fost invitat la niciun comitet, nu mi s-au adus în vedere acuzațiile și, prin aceasta, nu mi s-a dat dreptul să mă pot apăra. Nu mi s-a comunicat decizia, despre care am aflat întâmplător în timp ce mă aflam în altă Conferință, invitat fiind pentru a susține câteva seminarii într-o biserică.

De ce videourile se încarcă greu?

Pe vechiul site videourile erau preluate de pe Vimeo, un canal pentru video unde se poate opta ca să nu fie introduse reclame și sugestii în timpul rulări videoului sau la sfârșit. În felul acesta se pot urmări materiale spirituale fără perturbări, uneori nepotrivite cu caracterul materialului urmărit. Vimeo are serverele în Statele Unite și site-ul comunică mai greu cu canalul. Pe noul site oferim celor care sunt deranjați de această întârzire posibilitatea să urmărească videourile și de pe You Tube, un canal a căror servere sunt răspândite peste tot în lume, deci și foarte aproape de noi. Apăsați pe butonul Vimeo sau You Tube pentru a alege de unde vreți să urmăriți. Implicit, videourile rulează de pe Vimeo. Dacă nu vedeți butonul de You Tube înseamnă că puteți urmări doar de pe Vimeo.

Textul articolelor este prea mic. Se poate mări?

Da, pentru mărirea sau micșorarea textului unui articol folosiți butonul AAA  de pe poză, din colțul din dreapta jos