Video

Pulsul adventismului - Tema marii lupte în Biblie și scrierile lui Ellen White

Predica lui W. W. Prescott, amintită în prezentarea a III-a: Cuvântul a devenit carne

Întoarcerea ploii târzii

Seminarii susținute de Ron Duffield la o întâlnire organizată de Conferința Michigan, unde au participat pastorii și misionarii conferinței, și familiile lor.

Solia 1888 - o solie foarte prețioasă

Patru seminarii care oferă câteva idei despre solia de la Minneapolis, 1888. Seminariile pot fi ascultate separat, între ele nefiind o legătură directă.      

De ce am părăsit mișcarea antitrinitariană?

Experiența renunțării la concepte unitariene.

Lupi în mijlocul oilor

„Nimeni nu este mai departe de Împărăţia cerului ca formaliştii plini de neprihănirea lor de sine.”

Natura umană a lui Hristos - 2

O predică audio susținută de pastorul Dennis Priebe.

Natura umană a lui Hristos – 1

O predică audio susținută de pastorul Dennis Priebe.

Cazul WAGGONER: un cuvânt de apărare

„Temelia creştinismului este Hristos, neprihănirea noastră. Oamenii sunt personal răspunzători înaintea lui Dumnezeu şi fiecare trebuie să acţioneze aşa cum îl inspiră Dumnezeu, şi nu aşa cum este influenţat de mintea altuia; căci, dacă se urmează un astfel de mod de lucru, sufletele nu vor putea fi impresionate şi conduse de Duhul marelui EU SUNT. […]

Ultimul Cuvânt - Chișinău

O serie de studii biblice despre sanctuar și soliile celor trei îngeri.

Cheile Împărăției

O prezentare care răspunde la întrebarea: Cui îi conferă Dumnezeu autoritate în biserică?

Istoria neprihănirii prin credință

Primul lucru înregistrat în istoria Scripturii, după cădere, a fost persecuţia lui Abel. Şi ultimul lucru în profeţia Scripturii, este persecuţia împotriva celor care refuză să primească semnul fiarei.