Alonzo Trévier Jones

Alonzo Trévier Jones s-a născut în aprilie 1850. În noiembrie 1870, la vârsta de 20 de ani, se înrolează în armată unde servește timp de 5 ani. În timpul armatei începe să citească Biblia și cărți religioase. Când pastorul Isaac Van Horn, care lucra de curând în Oregon, a început să țină o serie evanghelistică în apropierea fortului Walla Walla, Jones ieșea din fort pentru a participa la aceste întâlniri. Pe 8 august 1874, la vârsta de 24 de ani, este botezat de pastorul Van Horn. După botez și-a încheiat termenul de înrolare, și pe 2 noiembrie 1875 a ieșit din armată cu gradul de sergent. A început să lucreze împreună cu Van Horn, slujind în teritoriile Washington și Oregon. Pe 15 aprilie 1877 se căsătorește cu Frances E. Patten, sora mai mică a soției lui Van Horn. În octombrie 1877 este formată Conferința North Pacific, avându-l pe Van Horn președinte și pe A.T. Jones ca trezorier. În 1878, în Oregon, Jones este hirotonit ca pastor. În 1880 devine secretarul Conferinței Upper Columbia. În 1885 se alătură echipei de la Pacific Press la invitația lui J.H. Waggoner, devine redactor asistent la Signs și predă Biblia la colegiul Healdsburg. În anul următor devine coredactor, împreună cu E.J. Waggoner, atunci când tatăl acestuia a plecat în Europa. În 1887, ca urmare a preocupării pentru libertate religioasă, devine editor al American Sentinel, împreună cu E.J. Waggoner. În 1888 participă la sesiunea Conferinței Generale, unde împreună cu E.J. Waggoner aduce bisericii „cea mai prețioasă solie” (vezi Materialele 1888, p. 1336, în aplicația 1888 Minneapolis disponibilă pentru iOS și Android). În octombrie 1888 este însărcinat să reprezinte biserica în senatul Statelor Unite „pentru a folosi orice efort rezonabil pentru a învinge legea Blair”. (General Conference Daily Bulletin, 31 octombrie 1888). Anii care urmează îl găsesc în lupta pentru apărarea libertății religioase și predicarea soliei îngerului al treilea - neprihănirea prin credință - așa cum veți citi în acest volum, care cuprinde predicile lui de la Sesiunea Conferinței Generale din anul 1893. Puteți citi articolele și cărțile lui în aplicația pentru dispozitivele mobile „1888 Minneapolis”, disponibilă pe Google Play și App Store.

Am vrea să vedem pe Isus

„Niște greci dintre cei ce suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat și au zis: «Domnule, am vrea să vedem pe Isus.»” Dorința acestor greci a fost, fără îndoială, una firească. Ei veniseră la Ierusalim să se închine și au descoperit că numele lui Isus […]
Articol complet

Binecuvântarea lui Avraam

Cei ce se bizuiesc pe credință, sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios.
Articol complet

Puterea Cuvântului – 2

Puterea din Cuvântul lui Dumnezeu este suficientă, doar prin rostirea acelui cuvânt, să creeze lumi. Ce va face în noi?
Articol complet

Puterea Cuvântului – 1

Fără Cuvântul lui Dumnezeu viaţa omului este la fel de lipsită de putere şi bine precum pământul fără ploaie.
Articol complet

„A venit ceasul judecăţii Lui”

Marele obiectiv al soliei îngerului al treilea este pregătirea lumii pentru judecată:
Articol complet

Un formalism mort

Oamenii încep singuri să se separe de lume și de lucrurile din lume și dezvoltă astfel un formalism mort.
Articol complet

Dumnezeu cu noi

Textul de mai jos este predica 15 a lui A. T. Jones din cadrul Sesiunii Conferinței Generale din 1895. Toate predicile se găsesc în cartea Solia îngerului al treilea 1895, disponibilă în aplicație 1888 Minneapolis. Ne ocupăm încă de studiul Numelui lui Isus, care este „Dumnezeu cu noi”. Aşa cum am arătat mai înainte, El […]
Articol complet

Loialitatea creştină - partea a II-a

Loialitatea față de altă persoană sau altceva decât Dumnezeu, în Hristos, sub Duhul Sfânt, este în ea însăși lipsă de loialitate față de Persoana divină care a fost crucificată pentru noi, care ne-a creat și care face mijlocire pentru noi.
Articol complet

Loialitatea creştină - partea I

Creştinismul este despre contemplarea unei singure persoane. El îşi are originea doar într-o persoană. El vine la oameni doar din partea unei persoane. Este oferit oamenilor numai de către o persoană. Este susţinut şi întreţinut în credincioşi numai de către o persoană. Loialitatea creştină, prin urmare, este şi poate fi loialitate numai faţă de acea […]
Articol complet

Dumnezeul nostru este un foc mistuitor

Domnul vine. El vine cu putere şi slavă mare. Şi „Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.” Nu e nevoie să vă vorbesc despre semnele şi împlinirea vremii, pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului vine pe neaşteptate, ca hoţul noaptea. Pentru că atunci când oamenii vor zice: „Pace şi linişte!”, o prăpădenie […]
Articol complet

Solia îngerului al treilea. Ce este ea?

Ceasul judecăţii lui Dumnezeu a venit. Acest fapt stă la baza soliei alcătuită din trei părţi care formează întreaga solie a îngerului al treilea. Solia îngerului al treilea este prin urmare o solie a judecăţii. Acest lucru a fost arătat deja într-o anumită măsură şi se va vedea din ce în ce mai mult în […]
Articol complet

Solia îngerului al treilea. Care este ea?

Solia îngerului al treilea – această solie alcătuită din trei părţi – este în fiecare privinţă adevăr prezent. Şi dacă în chiar cuvintele ei se arată că această solie este dată având în vedere faptul că ceasul judecăţii lui Dumnezeu „a venit”, atunci când vine timpul ca această solie să fie dată, aceasta va fi […]
Articol complet

Solia îngerului al treilea - ce este ea, în duh şi în adevăr? – 2

Tot ce se face prin acest mesaj alcătuit din trei părţi se face având în vedere că „ceasul judecăţii” lui Dumnezeu „a venit”. Prin urmare, obiectivul principal al soliei îngerului al treilea este să pregătească lumea pentru judecată: să-i pregătească pe toţi cei care primesc solia să stea la judecată şi să facă ca lumea […]
Articol complet

Solia îngerului al treilea - ce este ea, în duh şi în adevăr?

În cuvânt, formă şi aranjament, solia celui de-al treilea înger este o mare întreită solie, care coace recolta pentru sfârşitul lumii şi pregăteşte un popor pentru Domnul.
Articol complet

Solia îngerului al treilea: Ce este ea?

În cuvânt, formă şi aranjament, solia celui de-al treilea înger este o mare întreită solie, care coace recolta pentru sfârşitul lumii şi pregăteşte un popor pentru Domnul.
Articol complet

Curățirea sanctuarului

Curăţirea sanctuarului şi sfârşitul tainei lui Dumnezeu se petrec în acelaşi timp. Şi sunt atât de strâns legate una de cealaltă încât, practic, se confundă. În reprezentarea celui adevărat (Evrei 9:24), prin serviciul vizibil din sanctuarul pământesc, ceremonialul era îndeplinit anual, iar curăţirea sanctuarului era punctul final al acestui serviciu comemorativ anual. El consta în […]
Articol complet

Spiritul Profeției

„Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.” – 2 Cronici 20:20. Aceste cuvinte au fost spuse de către Iosafat locuitorilor Ierusalimului și a lui Iuda, dar e bine să ni le reamintim pentru că Dumnezeu a dat Bisericii Adventiste un profet pentru a ne îndrepta privirile […]
Articol complet

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie

Raftul cu cărți electronice

Poți descărca pe dispozitivul tău cărțile în format PDF.
Descarcă cărți