Ellen White

Ellen Gould White (născută Harmon; 26 noiembrie 1827 – 16 iulie 1915) a fost o tânără metodistă care s-a alăturat mișcării millerite. După marea dezamăgire din 22 octombrie 1844, ea primește din partea lui Dumnezeu viziuni care confirmă că redeșteptarea religioasă prin care trecuseră a fost în planul lui Dumnezeu, are un rol esențial în dezvoltarea și organizarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Scrierile ei ajută la creșterea spirituală și conduc cititorul la o mai bună înțelegere a Bibliei.

Cum să tratăm o învățătură controversată?

Avem nevoie să înţelegem timpul în care trăim. Noi nu avem nici pe jumătate adevărata înţelegere. Inima mea tremură când mă gândesc cu ce fel de duşman avem de-a face, şi cât de slab suntem pregătiţi să dăm faţă cu el. Încercările copiilor lui Israel şi atitudinea lor chiar înainte de prima venire a lui […]
Articol complet

Martorul credincios și îmbrăcămintea

În primăvara anului 1857 l-am însoțit pe soțul meu într-un tur prin Est. Principalul scop era de a achiziționa Power Press. Am organizat conferințe atât în drumul spre Boston, cât și la întoarcere. A fost un tur descurajator. Mărturia către biserica Laodiceea a fost în general primită, dar unii o foloseau cu scopuri rele. În […]
Articol complet

Legea lui Dumnezeu și îmbrăcămintea

Legea lui Dumnezeu nu poate fi satisfăcută cu nimic din ceea ce nu este desăvârşit sau lipsit de ascultare deplină de toate cerinţele ei. A împlini doar jumătate din cerinţele ei şi a nu dovedi o ascultare deplină, desăvârşită, nu valorează nimic. Cei lumeşti şi cei necredincioşi admiră consecvenţa şi au fost întotdeauna puternic convinşi […]
Articol complet

Îmbrăcăminte și spiritism

Fanatismul care a bântuit în ultimii ani şi-a lăsat efectele sale pustiitoare în est. Am văzut că Dumnezeu Şi-a pus la probă poporul cu privire la timp în 1844 şi că de la acea dată nici un alt moment nu a purtat amprenta Sa specială. De la 1844, El nu Şi-a mai pus la probă […]
Articol complet

Simplitatea în îmbrăcăminte

În predica Sa de pe Munte, Hristos îi îndeamnă pe urmașii Săi să nu permită ca mintea să le fie absorbită de lucrurile pământești. El spune lămurit: „Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun: «Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, sau ce veți bea; nici de […]
Articol complet

Unitate în îmbrăcăminte

După ce au fost scoși din țara Egiptului, copiilor lui Israel li s-a poruncit să-și lege o panglică albastră la haine pentru a se distinge de națiunile din jurul lor și pentru a arăta că sunt poporul deosebit al lui Dumnezeu. Astăzi, poporului lui Dumnezeu nu i se mai cere să aibă un semn special […]
Articol complet

Îmbrăcăminte, sănătate și confort

Femeile ar trebui să se îmbrace ținând cont de sănătate și confort. Ele au nevoie ca mâinile și picioarele să le fie îmbrăcate la fel de călduros ca ale bărbaților. Lungimea rochiilor la modă este inacceptabilă din mai multe motive: Este extravagant și inutil ca rochia să fie atât de lungă încât să măture străzile […]
Articol complet

Sfințenia Sabatului

Semnul lui Dumnezeu Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea. În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea […]
Articol complet

Poporul ales al lui Dumnezeu

Mi s-a poruncit să atrag atenția poporului nostru la instrucțiunile Dumnezeului lui Israel cu privire la importanța separării de lume. În Deuteronomul capitolul 4, citim: „Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeu […]
Articol complet

Legea este standardul

Lucrarea părinților este o lucrare importantă și solemnă, iar datoriile lor sunt mari. Dacă vor continua să studieze Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, vor găsi instrucțiuni clare și multe făgăduințe prețioase făcute cu condiția ca ei să-și facă lucrarea bine și cu credincioșie. Ei sunt îndemnați să-și crească copiii în „mustrarea și învățătura Domnului” și […]
Articol complet

Importanța Sabatului

În timp ce unii au îndemnat la testarea poporului, porunca a patra a fost nesocotită. Știm că binecuvântarea lui Dumnezeu nu va fi peste această biserică, până când nu va fi făcută o reformă în acest punct important. Cei care se află în poziții de răspundere, trebuie să fie atenți la cuvintele și exemplul lor, […]
Articol complet

Datoria părinților față de copii

Neascultarea copiilor de părinți este unul dintre semnele sfârșitului. (2 Tim 3:2) Își dau seama părinții de responsabilitatea pe care o au? Mulți par să piardă din vedere grija care trebuie să o aibă față de copii și le îngăduie să se complacă în pasiuni rele și neascultare. Aceștia le acordă puțină atenție, iar când […]
Articol complet

Întâlnire de tabără

Însoțită de W. C. White și sora Mary A. Davis, am ajuns joi, 4 mai, la ora 10 pm. Am găsit un cort îngrijit, spațios, bine aranjat pentru șederea noastră acolo. La întâlnirea de la ora 9 de vineri dimineața, am încercat să prezint înaintea oamenilor importanța acestei ocazii. Această adunare sfântă ne oferă o […]
Articol complet

Adu-ți aminte

Educarea, disciplinarea și antrenarea minților pentru slujirea lui Dumnezeu și de a le pregăti să locuiască în locurile de sus, pentru totdeauna, este o lucrare mare. În lumea viitoare, copiii vor fi așa cum i-ați pregătit să fie în lumea aceasta. Cuvintele „Adu-ți aminte”, sunt scrise chiar de la începutul poruncii a patra. Părinți, amintiți-vă […]
Articol complet

Familia ta are nevoie

Nu am putut dormi după ora 23. Am fost instruită de Dumnezeu într-o viziune de noapte. Am fost determinată să simt în profunzime. Cineva a stat în mijlocul nostru. Willie, soția sa May, și alți câțiva era prezenți. Au fost rostite cuvinte de o importanță profundă. Adresându-se lui W.C. White, vorbitorul a spus: „Este nevoie […]
Articol complet

Pentru ce ne-ai nenorocit?

Păcatul și pedeapsa lui Acan Dumnezeu Își păzise în mod deosebit poporul de amestecul cu națiunile idolatre din jurul lor, pentru ca inimile să nu le fie amăgite de chipurile cioplite și capelele atrăgătoare, de templele și altarele care erau dispuse cu multă cheltuială și în modul cel mai ademenitor pentru a perverti simțurile și […]
Articol complet

Un apel către biserică

La 2 octombrie 1868, mi s-a arătat starea poporului care mărturisește a fi al lui Dumnezeu. Mulți dintre ei erau în mare întuneric, totuși, păreau a fi nesimțitori față de adevărata lor stare. Sensibilitățile unui mare număr de credincioși păreau a fi amorțite cu privire la lucrurile spirituale și veșnice, în timp ce mintea lor […]
Articol complet

Rolul reformei sănătății

La 10 decembrie 1871, mi s-a arătat iarăși că reforma sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului. Aceasta este tot atât de strâns legată de solia celui de-al treilea înger cum este mâna de corp. Omul a privit superficial Legea Celor Zece Porunci; însă Domnul nu […]
Articol complet

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Oncea Valeria: In contextul subiectului si a comunicatului bisericii AZS…

    a comentat la: Imunizare

  2. Eugen Duțu: Pacea Domnului Isus Hristos. Din discuția creată pe…

    a comentat la: Natura Domnului Hristos – analiză

  3. Rares Stanescu: Sfaturi excelente mai ales în această perioadă tulbure,…

    a comentat la: Ellen White către familia Prescott

Distribuie

Raftul cu cărți electronice

Poți descărca pe dispozitivul tău cărțile în format PDF.
Descarcă cărți