Breaking News

Creștere

Back to homepage

Simplitatea în îmbrăcăminte

În Predica Sa de pe Munte, Hristos îi îndeamnă pe urmașii Săi să nu permită ca mintea să le fie absorbită de lucrurile pământești. El spune lămurit: „Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun: «Nu

Read More

Unitate în îmbrăcăminte

După ce au fost scoși din țara Egiptului, copiilor lui Israel li s-a poruncit să-și lege o panglică albastră la haine pentru a se distinge de națiunile din jurul lor și pentru a arăta că sunt poporul deosebit al lui

Read More

Îmbrăcăminte, sănătate și confort

Femeile ar trebui să se îmbrace ținând cont de sănătate și confort. Ele au nevoie ca mâinile și picioarele să le fie îmbrăcate la fel de călduros ca ale bărbaților. Lungimea rochiilor la modă este inacceptabilă din mai multe motive:

Read More

Neprihănirea prin credință – Margaret Davis

Neprihănirea prin credință – prima parte Neprihănirea prin credință – partea a 2 – a Neprihănirea prin credință – partea a 3 – a Neprihănirea prin credință – partea a 4 – a Neprihănirea prin credință – partea a 5

Read More

Sfințenia Sabatului

Semnul lui Dumnezeu Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea. În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit

Read More

Poporul ales al lui Dumnezeu

              Mi s-a poruncit să atrag atenția poporului nostru la instrucțiunile Dumnezeului lui Israel cu privire la importanța separării de lume. În Deuteronomul capitolul 4, citim: „Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le,

Read More

Legea este standardul

Lucrarea părinților este o lucrare importantă și solemnă, iar datoriile lor sunt mari. Dacă vor continua să studieze Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, vor găsi instrucțiuni clare și multe făgăduințe prețioase făcute cu condiția ca ei să-și facă lucrarea bine

Read More

Importanța Sabatului

            În timp ce unii au îndemnat la testarea poporului, porunca a patra a fost nesocotită. Știm că binecuvântarea lui Dumnezeu nu va fi peste această biserică, până când nu va fi făcută o reformă în acest punct important.

Read More

Datoria părinților față de copii

           Neascultarea copiilor de părinți este unul dintre semnele sfârșitului. (2 Tim 3:2) Își dau seama părinții de responsabilitatea pe care o au? Mulți par să piardă din vedere grija care trebuie să o aibă față de copii și le

Read More

Întâlnire de tabără

Însoțită de W. C. White și sora Mary A. Davis, am ajuns joi, 4 mai, la ora 10 pm. Am găsit un cort îngrijit, spațios, bine aranjat pentru șederea noastră acolo. La întâlnirea de la ora 9 de vineri dimineața,

Read More

Adu-ți aminte

           Educarea, disciplinarea și antrenarea minților pentru slujirea lui Dumnezeu și de a le pregăti să locuiască în locurile de sus, pentru totdeauna, este o lucrare mare. În lumea viitoare, copiii vor fi așa cum i-ați pregătit să fie în

Read More

Familia ta are nevoie

Nu am putut dormi după ora 23. Am fost instruită de Dumnezeu într-o viziune de noapte. Am fost determinată să simt în profunzime. Cineva a stat în mijlocul nostru. Willie, soția sa May, și alți câțiva era prezenți. Au fost

Read More

Pentru ce ne-ai nenorocit?

Păcatul și pedeapsa lui Acan Dumnezeu Își păzise în mod deosebit poporul de amestecul cu națiunile idolatre din jurul lor, pentru ca inimile să nu le fie amăgite de chipurile cioplite și capelele atrăgătoare, de templele și altarele care erau

Read More