Apel

Dacă am avea folos din satisfacerea dorinței după alimente din carne, nu v-aș adresa acest apel; dar știu că nu putem avea vreun folos. Alimentele din carne sunt dăunătoare bunei stări fizice și ar trebui să ne deprindem să ne descurcăm și fără ele. Aceia care sunt în situația în care este cu putință să-și asigure o dietă vegetariană, dar care aleg să urmeze propriile lor preferințe în problema aceasta, mâncând și bând cum le place, treptat vor deveni nepăsători față de învățătura pe care Domnul a dat-o cu privire și la alte laturi ale adevărului prezent, și vor pierde receptivitatea lor cu privire la ceea ce este adevăr; cu siguranță că ei vor culege ceea ce au semănat.

Mi-a fost arătat că elevilor din școlile noastre nu trebuie să li se servească carne în alimentația lor sau preparate alimentare care sunt cunoscute ca fiind nesănătoase. Nimic ce ar servi la încurajarea unei dorințe după stimulente nu ar trebui să fie pus pe mese. Fac apel la bătrâni și la tineri, ca și la cei de vârstă mijlocie. Tăgăduiți apetitul vostru după acele lucruri care vă dăunează. Serviți Domnului prin jertfă.

Faceți pe copii să aibă o parte inteligentă în această lucrare. Noi toți suntem membri ai familiei Domnului, și Domnul vrea ca toți copiii Săi, tineri și bătrâni, să se hotărască să tăgăduiască apetitul și să economisească mijloacele necesare pentru clădirea de case de rugăciuni și susținerea misionarilor.

Sunt instruită să spun părinților: Așezați-vă cu suflet și spirit de partea Domnului în această problemă. Avem nevoie să păstrăm totdeauna în minte faptul că, în aceste zile de punere la probă, noi suntem judecați înaintea Domnului Universului. Nu veți renunța voi la satisfacerea de plăceri care vă sunt dăunătoare? Cuvintele de mărturisire de credință sunt ieftine; faceți ca faptele voastre de tăgăduire de voi înșivă să mărturisească cum că veți fi ascultători față de cerințele pe care Dumnezeu le adresează poporului Său deosebit. Apoi, puneți în casa tezaurului o parte din mijloacele pe care le economisiți prin actele voastre de lepădare se sine, și cu acestea se va duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu.

Sunt mulți aceia care socotesc că nu pot trăi fără alimente cu carne; dar dacă aceștia s-ar așeza de partea Domnului, deplin hotărâți să umble în calea călăuzirii Sale, ei ar primi tărie și înțelepciune așa cum au primit Daniel și tovarășii săi. Ei vor descoperi că Domnul le dă o judecată sănătoasă. Mulți vor fi surprinși să vadă cât de mult poate fi economisit pentru lucrarea lui Dumnezeu prin acte de lepădare de sine. Micile sume economisite prin fapte de sacrificiu vor face mai mult pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu, decât vor face darurile cele mai mari dar care n-au cerut lepădare de sine.

Adventiștii de ziua a șaptea mânuiesc adevăruri de o însemnătate uriașă. Acum mai bine de patruzeci de ani, Domnul ne-a dat lumină specială cu privire la reforma sanitară, dar cum umblăm noi în lumina aceasta? Cât de mulți au refuzat să trăiască în armonie cu sfaturile lui Dumnezeu! Ca popor, noi ar trebui să facem progrese pe măsura luminii primite. E datoria noastră de a înțelege și respecta principiile reformei sanitare. În ce privește subiectul cumpătării, ar trebui să fim înaintea tuturor celorlalți oameni, și cu toate acestea, sunt membri bine instruiți ai bisericii și chiar și slujitori ai Evangheliei, care au puțin respect față de lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu privire la acest subiect. Ei mănâncă cum le place și lucrează cum le place.

Aceia care sunt învățători și conducători în lucrarea noastră să ia poziție pe terenul Bibliei cu privire la reforma sanitară și să dea o mărturie directă celor care cred că noi trăim în zilele de pe urmă ale istoriei pământului. O linie de deosebire trebuie să fie trasată între cei care servesc lui Dumnezeu și cei care se slujesc pe ei înșiși.

Mi s-a arătat că principiile care ne-au fost date în zilele de la început ale soliei sunt tot atât de importante și trebuie să fie privite cu aceeași conștiinciozitate astăzi cum au fost și atunci. Sunt unii care niciodată n-au urmat lumina dată asupra problemei dietei. Este timpul acum de a scoate lumina de sub obroc și de a o lăsa să lumineze cu raze vii, strălucitoare.

Principiile viețuirii sănătoase înseamnă mult pentru noi, individual și ca popor. Când solia reformei sanitare mi-a fost dată pentru întâia dată, eram slabă și fără putere, supusă la dese accese de leșin. Mă rugam lui Dumnezeu pentru ajutor, și El mi-a lămurit marele subiect al reformei sanitare. El mi-a arătat că aceia care țin poruncile Lui trebuie să fie aduși în legătură sfântă cu El, și că prin cumpătare în mâncare și băutură ei trebuie să-și păstreze mintea și trupul în cea mai favorabilă condiție de slujire. Lumina acesta a fost o mare binecuvântare pentru mine. Am luat poziție ca reformator în ale sănătății, știind că Domnul mă va întări. Astăzi am o sănătate mai bună, în ciuda vârstei mele, decât am avut în zilele tinereții.

Se spune de către unii că eu nu am urmat principiile reformei sanitare așa cum le-am susținut cu condeiul meu; dar pot să spun că eu am fost un reformator sanitar credincios. Cei care au fost membri ai familiei mele știu că lucrul acesta este adevărat.

„Spre slava lui Dumnezeu”

Noi nu trasăm nici o linie precisă de urmat în dietă; dar spunem că, în țările unde sunt din abundență fructe, cereale, alune și nuci, hrana de carne nu este cel mai bun fel de hrană pentru poporul lui Dumnezeu. Am fost instruită că alimentele de carne au o tendință de a animaliza natura, de a-i jefui pe bărbați și pe femei de acea iubire și simpatie pe care ar trebui să le simtă pentru oricine, și să dea pasiunilor inferioare stăpânire asupra puterilor mai înalte ale ființei. Dacă vreodată consumarea de carne a fost sănătoasă, acum nu este sigură. Cancere, tumori și boli pulmonare, sunt în mare parte cauzate de consumarea de carne.

Noi nu trebuie să facem din folosirea alimentelor din carne o probă în ceea ce privește frăția, dar trebuie să luăm în considerație influența pe care cei ce mărturisesc a fi creștini, dar care folosesc carne în alimentația lor, o au asupra altora. Ca soli ai lui Dumnezeu, n-ar trebui oare să spunem oamenilor: „Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva; să faci totul pentru slava lui Dumnezeu?” (1 Corinteni 10, 31). N-ar trebui să dăm o mărturie hotărâtă împotriva lăsării în voia apetitului pervertit? Va da cineva dintre cei care sunt slujitori ai Evangheliei, care proclamă cel mai solemn adevăr dat vreodată muritorilor, un exemplu, întorcându-se la oalele cu carne ale Egiptului? Își vor permite aceia care sunt întreținuți din zecimea din tezaurul lui Dumnezeu ca, prin satisfacerea poftelor, să otrăvească curentul dătător de viață, ce curge prin vinele lor? Vor nesocoti ei lumina și avertismentele pe care Dumnezeu li le-a dat? Sănătatea trupului trebuie să fie socotită ca esențială pentru creșterea în har și obținerea unui temperament echilibrat. Dacă stomacul nu e îngrijit cum trebuie, formarea unui caracter drept, moral va fi stânjenită. Creierul și nervii sunt în legătură cu stomacul. Mâncarea și băutura necorespunzătoare rezultă într-o gândire și făptuire greșită.

Toți sunt acum puși la încercare și probați. Am fost botezați în Hristos, și dacă ne vom face partea ce ne revine, despărțindu-ne de tot ce ne-ar trage în jos și ne-ar face ceea ce nu ar trebui să fim, ni se va da tărie pentru a crește în Hristos, care e Capul nostru cel viu, și vom vedea mântuirea lui Dumnezeu.

Numai când suntem cu pricepere în ceea ce privește principiile viețuirii sănătoase vom fi pe deplin treziți spre a vedea relele care rezultă dintr-o dietă necorespunzătoare. Aceia care, după ce și-au văzut greșelile, au curajul de a-și schimba deprinderile vor vedea că procesul reformator cere luptă și multă stăruință, dar o dată ce s-au format gusturi corecte, ei își vor da seama că hrana pe care o considerau mai înainte nedăunătoare, punea încet, dar sigur, temelia pentru dispepsie și alte boli.

Tați și mame, vegheați în vederea rugăciunii. Stați strict de veghe împotriva necumpătării sub orice formă. Învățați-i pe copiii voștri principiile adevăratei reforme sanitare. Învățați-i ce lucruri să evite pentru a-și păstra sănătatea. Deja mânia lui Dumnezeu a început să-i cerceteze pe fiii neascultării. Ce crime, ce păcate, ce practici nelegiuite se dau pretutindeni pe față! Ca popor, noi trebuie să exercităm multă grijă pentru a-i feri pe copiii noștri de tovarăși stricați.

Învățarea principiilor sănătății

Trebuie să se depună eforturi mai mari pentru a-i educa pe oameni în ceea ce privește principiile reformei sanitare. Va trebui să se înființeze școli de gătit și să se dea învățătură din casă în casă cu privire la arta de a pregăti o hrană sănătoasă. Bătrâni și tineri ar trebui să învețe cum să gătească mai simplu. Oriunde e prezentat adevărul, oamenii trebuie să fie învățați cum să pregătească hrana într-un chip simplu și totuși apetisant. Ar trebui să li se arate că o dietă hrănitoare poate fi pregătită și fără folosirea cărnii.

Învățați-i pe oameni că este mai bine să știe cum să se păstreze sănătoși, decât cum să vindece boala. Medicii noștri ar trebui să fie educatori înțelepți, avertizându-i pe toți contra lăsării în voia poftelor, arătându-le că abținerea de la toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a oprit, este singura cale de a preveni ruina corpului și a minții.

Trebuie să se folosească mult tact și multă chibzuință în pregătirea unor alimente hrănitoare pentru a le înlocui pe acelea care mai înainte constituiau dieta celor care învață pentru a fi reformatori în ale sănătății. Se cere credință în Dumnezeu, râvnă în intenție și bunăvoința de ajutorare reciprocă. O dietă lipsită de elemente nutritive aduce ocară asupra cauzei reformei sanitare. Noi suntem muritori, și trebuie să consumăm alimente care vor da corpului hrana cuvenită.

Mărturii, vol. 9, paginile 156-161

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

  2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie