Datoria părinților față de copii

Neascultarea copiilor de părinți este unul dintre semnele sfârșitului. (2 Tim 3:2) Își dau seama părinții de responsabilitatea pe care o au? Mulți par să piardă din vedere grija care trebuie să o aibă față de copii și le îngăduie să se complacă în pasiuni rele și neascultare. Aceștia le acordă puțină atenție, iar când sentimentele lor se dezvoltă, îi pedepsesc cu mânie.

Mulți părinți vor trebui să dea socoteală la sfârșit, într-un mod îngrozitor, de neglijarea copiilor lor. Ei au favorizat și au prețuit temperamentul rău, îndeplinindu-le dorințele și voința, în loc ca acestea să fie supuse părinților. Prin aceste lucruri, ei au adus mânia lui Dumnezeu asupra lor și asupra copiilor lor. Părinți, ați uitat ceea ce stă scris în Cuvântul Sfânt: „cel care cruță nuiaua își urăște fiul.” Copiii sunt lăsați liberi, în loc să fie educați. Se consideră că micuții copilași nu pot înțelege o corecție la 10-12 luni, și astfel încep să arate încăpățânare de foarte mici. Părinții le îngăduie temperamentul rău și pasiunile rele fără a le supune sau corecta, și făcând astfel, alimentează aceste pasiuni rele, până când acestea se dezvoltă și devin tot mai puternice.

Adesea, casa lui Dumnezeu este desacralizată, iar Sabatul este încălcat de către copiii credincioșilor. În unele cazuri, li se permite să alerge, să se joace, să vorbească și să-și manifeste temperamentul rău chiar în timpul întâlnirilor când credincioșii se închină lui Dumnezeu. Acel loc care ar trebui să fie sfânt, unde ar trebui să domnească o pace sfântă, unde ar trebui să fie o ordine perfectă, curățenie și umilință, este transformat în Babilon, în confuzie. Acest lucru este suficient să aducă neplăcere lui Dumnezeu și să alunge prezența Sa din adunările noastre. Mânia Lui se aprinde împotriva acestor lucruri, iar atâta timp cât ele vor continua, El nu va merge cu poporul Său să lupte împotriva dușmanilor săi. Dușmanii credinței noastre vor triumfa din cauza neplăcerii lui Dumnezeu.

În fața copiilor lor, părinții stau în locul lui Dumnezeu și vor trebui să dea socoteală dacă au fost credincioși cu puținul încredințat lor. Părinți, dacă nu schimbați rapid cursul și nu sunteți credincioși în creșterea copiilor, unii dintre voi îi veți crește doar pentru a fi loviți de îngerul nimicitor. Dumnezeu nu poate acoperi nedreptatea, nici măcar în copii. El nu poate iubi copiii nedisciplinați care dau frâu liber pasiunilor și nu îi poate salva în timpul de necaz. Vei îngădui ca prin neglijența ta, copilul tău să fie pierdut? Părinți necredincioși, sângele lor este asupra voastră, iar salvarea voastră este nesigură dacă sunteți mânjiți de sângele copiilor voștri. Ar trebui să vă faceți datoria de părinți credincioși pentru salvarea copiilor voștri.

Dumnezeu a spus: „Știu că Avraam va porunci casei lui după el”, iar Dumnezeu i-a oferit onoarea de a se numi tatăl celor credincioși. Părinți, este de datoria voastră să-i aveți pe copii într-o supunere perfectă, având sub control toate pasiunile și trăsăturile lor rele. Dacă copiii sunt aduși la întâlnirile de închinare, trebuie conștientizați de locul în care se află. Trebuie să înțeleagă că nu sunt acasă, ci în locul în care Dumnezeu își va îndrepta fața spre voi ca să vă binecuvânteze.

Dacă în adunările sfinților este păstrată ordinea, adevărul va avea un efect mult mai mare asupra celor ce îl aud. Solemnitatea de care este atâta nevoie va fi încurajată și adevărul va pătrunde în adâncul sufletului cu putere, îndepărtând amorțeala morții de aceia care îl aud. Credincioșii și necredincioșii vor fi mișcați. Este evident că în unele locuri chivotul lui Dumnezeu a fost scos din biserică, pentru că legile sfinte au fost încălcate ducând la slăbirea puterii lui Israel.

Părinți, îndreptați-vă copiii. Începeți încă de când sunt mici, când impresiile pot fi create mult mai ușor, iar temperamentul rău poate fi supus înainte de a se dezvolta, odată cu creșterea lor.

Ar trebui să vă corectați copiii cu dragoste. Nu-i lăsați pe calea lor până când veți deveni furioși, pentru ca mai apoi să-i pedepsiți. O astfel de corecție face mai mult rău decât să remedieze problema. După ce, cu credincioșie, vă faceți datoria față de copii, aduce-ți înaintea lui Dumnezeu și cereți-I ajutorul. Spuneți-I că voi v-ați făcut partea și prin credință, cereți-I Lui să-Și facă partea pe care voi nu o puteți face. Cereți-I Lui să le tempereze înclinațiile, făcându-le liniștite și blânde, prin Duhul Său. El vă va auzi rugăciunea și va răspunde cu dragoste.

Părinții care Îi cer lui Dumnezeu să facă ceea ce este de datoria lor, își atrag neplăcerea Sa. El ne corectează atunci când nu ascultăm și ne îndepărtăm de El, iar părinții sunt obligați de Cuvântul Său, să-și corecteze copiii atunci când aceștia nu-i ascultă și manifestă un temperament rău. Păstrați controlul încă de la prima manifestare a pasiunii. Supuneți voința, cu sensibilitate și discreție, iar voi și copiii voștri veți fi mult mai fericiți. Efortul vostru nu va fi uitat de Dumnezeu, iar Acela care are în atenție păsările, care a apreciat credincioșia lui Avraam, nu vă va trece cu vederea. Acela care nu dormitează, nici nu doarme va fi gata să vă ajute cu Duhul Său și cu har, și va răsplăti eforturile voastre slabe.

Părinți, mai presus de orice, aveți grijă de copiii voștri în Sabat. Nu le permiteți să încalce ziua cea sfântă a lui Dumnezeu jucându-se în casă sau afară. Voi călcați Sabatul atunci când le permiteți copiilor să-l calce, iar atunci când vă lăsați copiii să hoinărească și să se joace în Sabat, Dumnezeu vă privește pe voi ca niște călcători ai acestuia. Copiii care sunt sub controlul vostru, trebuie să vă asculte. Cuvântul vostru trebuie să fie lege pentru ei. Oare nu își vor lua părinții rolul în serios și nu se vor apuca de lucru, până nu este prea târziu, făcând eforturi mari pentru a-și salva copiii?

Copiii sunt prada legitimă a vrăjmașului, deoarece ei nu au experimentat puterea curățitoare a sângelui Domnului Isus, iar unii părinți stau nepăsători. Părinții au o mare lucrare de făcut, de corectare și supunere a copiilor, iar apoi de a-i aduce înaintea lui Dumnezeu, cerând binecuvântările Sale asupra lor. Prin eforturile credincioase și neobosite ale părinților și prin binecuvântarea și harul lui Dumnezeu asupra copiilor, puterea îngerilor răi va fi învinsă, revărsându-se asupra lor o influență sfințitoare.

Când Îngerul nimicitor trebuia să treacă prin Egipt să nimicească întâii născuți ai oamenilor și animalelor, Israel a primit porunca să-și strângă copiii și familiile în casă și apoi să însemneze cu sânge stâlpii ușii, pentru ca Îngerul nimicitor să nu treacă pe la casele lor. Dacă eșuau în acest lucru, nu mai era nicio diferență între ei și egipteni.

Îngerul nimicitor este gata să treacă încă o dată, nu pentru a nimici pe întâii născuți, ci pentru a nimici cu desăvârșire bătrâni și tineri, atât bărbați, cât și femei și copii, care nu au semnul lui Dumnezeu. Părinți, dacă vă doriți salvarea copiilor voștri, separați-i de lume, depărtați-i de compania copiilor nelegiuiți, pentru că dacă le îngăduiți astfel de prieteni, nu-i veți putea opri să devină ca ei. Este datoria voastră să vegheați asupra copiilor voștri. Învățați-i pe copii să vă asculte, apoi le va fi mai ușor să asculte poruncile lui Dumnezeu și să aducă roade. Să nu neglijăm să ne rugăm cu și pentru copiii noștri. Acela care a spus: „Lăsați copiii să vină la Mine, și nu-i opriți”, va asculta rugăciunile noastre pentru ei, iar sigiliul sau semnul de părinți credincioși, va fi asupra lor, în cazul în care sunt instruiți în învățătura și mustrarea Domnului.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie