Familia ta are nevoie

Nu am putut dormi după ora 23. Am fost instruită de Dumnezeu într-o viziune de noapte. Am fost determinată să simt în profunzime. Cineva a stat în mijlocul nostru. Willie, soția sa May, și alți câțiva era prezenți. Au fost rostite cuvinte de o importanță profundă. Adresându-se lui W.C. White, vorbitorul a spus: „Este nevoie să dai atenție întregii lumini pe care Domnul a încuviințat să strălucească pe cărarea ta. Familia ta are nevoie de influența transformatoare a Duhului lui Dumnezeu. Prin casă nu circulă o atmosferă cerească. Vrăjmașul este in
sistent cu ispitele sale, iar dacă membrii familiei ar privi la experiența lor zilnică, atunci când ar fi aduși față în față cu adevărul, ei ar fi surprinși de ceea ce ar vedea. Ei ar observa că viețile lor de zi cu zi nu sunt după asemănarea cu divinul. Ei ar vedea în lumina adevărului, că experiența lor religioasă nu este o realitate vie, că ei trăiesc în mare măsură așa cum trăiesc cei necredincioși, nutrind în mare același spirit, făcând aceeași lucrare, bucurându-se de aceeași atmosferă. Religia ta trebuie fundamentată pe credință, o credință reală, profundă, din toată inima, desăvârșită de fapte. Ea nu trebuie să satisfacă sinele. Viața lui Hristos din această lume trebuie să fie modelul nostru. El nu a trăit pentru a se mulțumi pe Sine.”

Vorbitorul s-a adresat fiului meu, W.C. White ca unui lucrător împreună cu Dumnezeu. El i s‑a adresat lui May ca uneia care poartă mari responsabilități. El a spus: „Voi trebuie să fiți statornici în credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Veți descoperi că a umbla cu Isus este o viață foarte plăcută. Dar există pericolul să deveniți nepăsători, cu lipsuri în evlavie și devoțiune. Voi aveți noi responsabilități, iar acești copii prețioși sunt darul lui Dumnezeu. Studiați cu credință Biblia. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vă apropiați de Dumnezeu; ca părinți, umiliți-vă înaintea Lui, cereți cu sinceritate o inimă înțeleaptă pentru a cunoaște, a crede și a vă supune oricărui cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Credința nu s-a născut cu voi și nici nu purcede de la voi. Ea este darul lui Dumnezeu. Amândoi trebuie să țineți seama și să acționați în familia voastră ca învățători uniți, înțelepți, care acționează întotdeauna din principiu și niciodată din impuls.

Familia voastră este prea mare. Puneți în legătură cu familia voastră doar pe cei care acționează cu înțelepciune și judecată calmă. Nu este înțelept să asociezi pe cei care sunt doar copii în experiență. Pot aceste elemente, puse împreună, să aibă o influență înălțătoare unul asupra altuia? Dacă cineva este adus în familia voastră, trebuie să fie cineva care este un învățător adevărat și care își va face partea în modelarea și formarea caracterului. Copiii voștri sunt la o vârstă și au un așa temperament, încât au nevoie în special de timp liniștit pentru a citi Biblia, timp pentru a studia Cuvântul. Există o înțelegere greșită cu privire la ce anume constituie adevărata educație. Copiii trebuie familiarizați cu micile îndatoriri ale vieții, cu partea lucrării pe care ei trebuie să fie pregătiți să o facă. Lucrarea lor trebuie să fie examinată. Ei ar trebui să fie învățați să o facă în mod deplin și bine. Acest mod de educație ar trebui să primească o atenție specială; nu poate fi deloc neglijată. Anul care urmează trebuie să prezinte o îmbunătățire față de cel care a trecut. Fiecare membru al familiei trebuie să simtă ca o urgență îmbunătățirea îngrijirii, formarea unor obiceiuri ordonate și îngrijirea hainelor. Îmbrăcămintea trebuie să fie curată și reparată cu dibăcie. Fiica voastră Ella a pierdut mult în clădirea caracterului în timpul anului 1896.”

Adresându-i-se lui Willie, vorbitorul a spus: „Tu ai avut o mare lumină. Din lumina pe care Domnul a fost binevoitor să o dea, ști că lumina nu trebuie să fie ignorată sau ascunsă sub obroc. Toți cei care primesc lumina trebuie să strălucească ca lumini în lumea noastră. De la capul familiei până la cel mai mic membru, Dumnezeu v-a luat într-o relație de legământ cu El. Îngerii Săi privesc să vadă cum pot să slujească în familia voastră, cum pot să lucreze cu copiii voștri, astfel încât ei să reprezinte asemănarea în caracter cu Hristos, conformându-se chipului divin. Există multă agitație și zarvă, zgomot și confuzie, dezordine, neglijență și uitarea lui Dumnezeu în datoriile zilnice. Când pierzi realitatea, familia ta este în pericol de a ține o formă de evlavie în mărturisirea de credință. Fii atent, veghează și roagă-te, altfel vei prinde umbra și vei pierde lucrul esențial. O credință moartă, rece, este fără valoare. Ești avertizat despre pericolul în care te afli, fii în gardă împotriva ispitei prin rugăciune și veghere. Permite unei credințe vii să alerge ca și firele de aur în experiența zilnică în efectuarea micilor îndatoriri. Atunci, toată munca zilnică va fi de un asemenea caracter, încât să promoveze creșterea creștină, principiile vitale ale credinței, încrederea, iar dragostea pentru Isus va penetra detaliile fiecărui minut ale vieți de zi cu zi. «Orice veți face, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.» Va avea loc o privire înspre Isus; dragostea pentru El va fi un motiv continuu, oferind forță vitală oricărui lucru care este întreprins. Neprihănirea va fi căutată din răsputeri, o speranță care nu va face rușine. Nu este nevoie de descurajare. Isus vă iubește pe toți. El nu a uitat și nu va uita niciodată renunțarea la sine, sacrificiul de sine și consacrarea față de lucrare.”

Vorbitorul a vorbit despre fetițe, Ella și Mabel: „Trebuie să aibă loc o căutare serioasă a harului lui Dumnezeu. Experiența și educația vieții timpurii a copilului devine neclară, ștearsă. Există prea puține gânduri îndreptate spre Hristos. Domnul nu a permis ca responsabilitățile să crească în familia voastră pentru a subestima familia, ci pentru a o lega cu legături ferme. Aceste micuțe vor avea nevoie de o influență care să nu le îndepărteze de Hristos, ci să le aducă în credință, mai aproape de Hristos. Trebuie să aveți un sens profund, clar a ceea ce anume constituie în practică adevărata religie. În efectuarea îndatoririlor casnice sunt formate obiceiuri neglijente, nepăsătoare. Lucrul în casă trebuie făcut, pe cât posibil, cu cât mai puțin zgomot și cu cât mai puțină confuzie. Studiul cărților nu trebuie să fie prioritate, neglijând îndatoririle casnice și disconfortul familiei. Totul trebuie făcut decent și în ordine. Aceasta este cea mai valoroasă educație pe care tinerii o pot obține. Obiceiul dezordinii, care este acum permis, dacă nu va fi corectat, va fi purtat în fiecare fază a vieții, iar aceasta va fi lipsită de utilitate, lipsită de adevărata lucrare misionară. Cu cât sunt mai puțini membri în familie, cu atât trebuie efectuară o lucrare mai mică.”

ella si mabelEl a vorbit către Ella și Mabel: „Amândouă sunteți înzestrate cu un dar special de la Domnul. Amândouă ați avut ocazii prețioase de a învăța cum să folosiți abilitățile voastre în cel mai bun mod posibil. Mama voastră are nevoie de ajutorul vostru. Fiica cea mai mare trebuie să pună studiul pe locul al doilea. Ea are nevoie de un tip de educație pe care din nefericire îl neglijează. Fii credincioasă îndatoririlor casei. Ascultă sfaturile și instrucțiunile mamei tale. Respectă cuvintele ei, supune-te cererilor ei, pentru că aceasta este o parte a educației tale, care te va face potrivită să devii o membră a familiei de sus. Ella, Dumnezeu are pentru tine o lucrare pe care nu ai apreciat-o. Învaț-o pe sora ta mai mică prin precept și exemplu. Fii credincioasă în îndatoririle mici. Fii în casă un creștin real, viu. Lasă ca principiile creștine să conducă inima și să controleze purtarea. Tu îți poți lega inima de inima mamei tale. Fii atentă la orice sugestie pe care ea o face, dar nu fă din aceasta un lucru necesar pe care ea trebuie să îl facă spunându-ți ceea ce ar trebui să faci. Distinge aceasta singură.

Asigură-te că toate lucrurile din dormitorul tău sunt plăcute la vedere pentru îngerii cerești. Să ai toate lucrurile într-o asemenea ordine pentru ca atunci când îngerii lui Dumnezeu vor trece prin camera ta, ei să nu vadă nimic murdar sau dezordonat, nimic care să murdărească puritatea atmosferei. Instrucțiuni speciale au fost date taberei copiilor lui Israel, ca în corturile lor și în jurul taberei, totul să fie curat, ca nu cumva îngerul lui Dumnezeu să treacă prin tabără și să le vadă necurățiile. Să nu fie atent Domnul la aceste lucruri? El este, pentru că de fapt este declarat că la vederea necurățiilor lor El nu va putea merge cu armata lor în bătălie împotriva dușmanilor. În același fel, toate acțiunile tale sunt observate de Dumnezeu. Prima ta lucrare să fie observarea că totul în camera ta este pus în ordine, iar murdăria și praful sunt îndepărtate cu grijă. Nu lăsa ca nimic care pătează atmosfera să rămână în cameră, pentru că este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Îndepărtează acel lucru cât mai repede posibil. Bucătăria să fie agreabilă și curată. Cărțile trebuie să fie lăsate deoparte pentru timpul potrivit lor, iar studiul nu ar mai trebui să absoarbă mintea care poate fi îngrijită fără neglijarea obligațiilor casnice. Dumnezeu este nemulțumit de obiceiurile pe care tu le dezvolți, și care, dacă nu sunt corectate cu perseverență și hotărâre, te vor birui pentru acum și pentru veșnicie. Formează-ți obiceiuri corecte, chiar și în îmbrăcăminte; fă ca înfățișarea ta să fie frumoasă și atractivă, pentru că îngerii din ceruri observă aceste lucruri. Obiceiurile tale în toate lucrurile, în îmbrăcăminte, în muncă și studiu, pot fi corecte, vrednice de laudă, astfel încât să te facă un ajutor și o alinare pentru mama ta, care are o mare și constantă responsabilitate în îngrijirea celor doi copii mici.

Ce binecuvântare poți fi pentru mama ta, ajutând-o ca cineva implicat în treburile familiare și ajutându-te pe tine în formarea unor obiceiuri corecte. Atunci tu nu vei fi pentru ea ca o sursă constantă de anxietate și descurajare. Ești suficient de mare pentru a învăța singură din Cuvântul lui Dumnezeu lecțiile datoriei tale. Veghează împotriva dispoziției de a nu face lucrarea care ar trebui făcută la timpul potrivit și în maniera corectă. Este ușor pentru tine să îți formezi obiceiuri neglijente, eșuând să faci lucrurile care trebuie făcute la timpul potrivit. Lenevia și neglijența vor mărturisi împotriva ta și dacă aceste greșeli sunt ignorate vor întipări în caracter obiceiurile dăinuitoare ale dezordinii și neglijenței, care sunt biruite foarte greu. Puțini sunt conștienți de puterea de control a obiceiului. Dar ea poate fi făcută o putere spre bine, în loc de o putere spre rău. Poți umple locul tău în familie ca o creștină serioasă, plină de grijă, practică, lucrând pentru Isus, efectuând micile obligații care uneori sunt dezagreabile, dar care trebuie făcute și nu amânate. Aceste două fetițe, Ella și Mabel, sunt slujitorii Domnului în casă pentru a-și face îndatoririle cu seriozitatea și fidelitate. Voi puteți fi lumini pentru alții, dar dezvoltarea prezentă a caracterului vostru este neplăcută lui Dumnezeu. Domnul v-a oferit daruri diferite; acestea trebuie cultivate cu grijă pentru a desăvârși ordinea și deplinătatea familiei. Voi sunteți misionare efectuând obligațiile zilnice cu promptitudine, în mod curat și cu credincioșie. Voi depuneți mărturie pentru Hristos. Voi arătați că religia lui Hristos în principiu și practică nu vă face neglijente, nepoliticoase sau lipsite de respect față de părinții voștri, ascultând doar puțin sfatul și îndrumarea lor. Religia biblică, practicată, vă va face bune, serioase și credincioase. Nu veți neglija lucrurile mărunte care trebuie făcute pentru a oferi o înfățișare plăcută și sănătoasă chiar și în bucătărie. «Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari.»”

Manuscrisul 34, 1896 (27 noiembrie 1896)

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

  2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie