Fundamentul noului legământ

Sunnyside Cooranbong, New South Wales, Australia

Scrisoarea 119, 8 martie 1897

Dragă frate și soră Wessel,

                Nu mă aștept ca această scrisoare să poată fi copiată. Vă rog să-mi spuneți în următoarea scrisoare dacă ați putut citi, pentru că aș fi bucuroasă să vă scriu uneori cu scrisul meu de mână. Aș fi foarte bucuroasă să vă văd în mica voastră familie. Domnul să vă dea har pentru a face voia Lui. Nu vă lăsați descurajați. Nu sunteți bucuroși că Isus cunoaște fiecare din slăbiciunile noastre? El știe cum să-i ajute pe cei ce sunt ispitiți. Am mari speranțe că tu, cu fratele tău Philip, vei fi biruitor.

                Amândoi stați tari pentru adevăr, și nu lăsați ca prin nicio acțiune să aduceți dezonoare lui Dumnezeu. Timpul, caracterul și influența voastră să fie date în serviciul Său. Fiți sinceri cu voi înșivă, croind cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din drum. Fie ca Domnul să lase peste voi Duhul Sfânt în mare măsură. Atunci Îl veți descoperi pe Hristos în cuvinte, spirit și caracter. Mintea care este adusă în supunere față de Isus Hristos, va medita asupra lucrurilor cerești, și ce dulce va fi acea contemplare.

                Prin sacrificiul infinit pe care Domnul Dumnezeul cerului L-a făcut dând pe Fiul Său, pentru ca păcătoșii să fie salvați de la moarte veșnică, știm că are o cale de a împiedica păcatul. El a oferit aceste mijloace scumpe, pentru a salva sufletele care ar pieri cu siguranță dacă nu ar face astfel. În locul pedepsirii păcătosului vinovat, Domnul a permis singurului Său Fiu să sufere pedeapsa păcatului, pentru ca omul să poată avea o altă ocazie, o altă probă prin care să se întoarcă de la călcarea legii și păcat la loialitate față de Dumnezeu, stând în pocăință înaintea Sa. El nu poate sta înaintea lui Dumnezeu nevinovat prin meritele lui Hristos, în timp ce continuă să păcătuiască. El trebuie să înceteze să încalce legea și să devină loial și sincer.

                Domnul L-a dat pe Isus lumii noastre, la o viață de suferință și la o moarte rușinoasă, pentru a salva sufletele care pier. După ce a făcut acest lucru, El nu va reține nicio facilitate, niciun dar al cerului care va permite omului să realizeze marea lucrare de salvare. Murind astfel pentru om, Hristos a arătat că iubirea Sa pentru familia omenească este de nemăsurat. Ieșind din mormânt și proclamând peste mormântul lui Iosif, „Eu sunt învierea și viața”, a arătat biruința Sa asupra morții.

                Domnul ne va ajuta să înțelegem că toate acestea au fost făcute pentru a contracara păcatul și răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, și să aducă neprihănirea veșnică. „Căci tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, adică celor ce cred în Numele Său.” El poate și dorește să „salveze pe deplin pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El.”

                Isus, scumpul Mântuitor, este singura ta speranță. El te iubește. El vrea să ai credință în El și să o manifești. Nu lăsa niciun lucru să rupă legătura ta cu Dumnezeu. Să ne asigurăm că rămânem în legătură cu Dumnezeu ca și copii ai Săi. „Și dacă suntem copii, moștenitori ai lui Dumnezeu, și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim împreună cu El, vom fi proslăviți împreună cu El.”

                Dumnezeu îi iubește pe copiii Săi ascultători. El are pregătită o împărăție, nu pentru cei neloiali, ci pentru copiii Săi pe care i-a testat și încercat într-o lume stricată și coruptă de păcat. Ca și copii ascultători, avem privilegiul unei relații cu Dumnezeu. „Copii”, spune El, „apoi moștenitori” la o moștenire veșnică.

                Hristos dorește ca noi să luăm jugul împreună cu El. „Învățați de la Mine”, spune El, „căci Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Vom fi biruitori. Vom „vedea fața Sa”, iar Numele Lui va fi pe frunțile noastre. Vom fi cei aleși ai Săi de pe pământ care să se bucure de împărăția harului Său și vom fi cu El în împărăția slavei Sale. Vom fi moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, pentru că El este partea și moștenirea noastră. Suntem părtași de natura Sa divină și una cu El în desăvârșirea Lui. Avem aceeași viață ca Isus, suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Hristos și poporul Său sunt una.

                Dumnezeu îi iubește pe copiii Săi care sunt biruitori la fel cum Îl iubește pe Fiul Său. Să avem un sentiment al relației cu Dumnezeu, și să umblăm cu atenție înaintea lumii, pentru că acesta este locul nostru de formare pentru cer. Dacă vom fi sfinți în ceruri, vom fi mai întâi sfinți aici pe pământ. Vedem o mare lucrare ce trebuie făcută. Nu suntem nici pe jumătate conștienți. În acest moment avem nevoie de dovezi puternice că Dumnezeu este cu adevărat cu noi. Trebuie să ne consacrăm pe noi înșine și tot ce avem lucrării lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim împreună lucrători cu El.

                Oriunde ați fi, amintiți-vă că sunteți aproape de Dumnezeu. El dorește să vă predați Lui cu tot ceea ce aveți. Totul este al Domnului. Să fim conștienți de faptul că Dumnezeu ne vede și aude orice cuvânt pe care îl rostim. „Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.” „Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.” Satana poate pune în inima noastră întrebarea, „Cum știe Dumnezeu? Există această cunoștință în Cel Prea Înalt?” Satana dorește ca oamenii să uite că Dumnezeu îi privește.

                Dacă am crede doar că îngerii lui Dumnezeu sunt în mod constant în jurul nostru pentru a ne proteja de cursele lui Satana și de a ne fi un ajutor în vreme de nevoie, am crește mai puternici. Simțind tovărășia pe care o avem, vom face lucrurile care sunt plăcute în ochii lui Dumnezeu. Cât de atenți am fi ca nu cumva cuvintele noastre să-L supere pe Hristos, al cărui caracter trebuie să-l reprezentăm în lume. Avem nevoie să medităm și să discutăm despre dragostea, compasiunea și mila lui Dumnezeu pentru noi. Satana nu este mulțumit cu astfel de subiecte pure, înnobilatoare și încearcă să ne îndepărteze. Pentru acest motiv ne-au fost oferite cuvintele: „Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi.” Fie ca gândurile și conversațiile voastre să fie despre lucrurile cerești. Făgăduința lui Dumnezeu pentru noi este: „Voi pune legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.”

                Adevărul, sfințenia și desăvârșirea caracterului sunt realizabile pentru toți cei care luptă pentru ele. Acesta este fundamentul noului legământ al Evangheliei. Nu a existat nicio înlocuire a unei legi schimbate. Legea rostită de pe Muntele Fericirilor pentru oameni, era aceeași lege rostită de la început. În învățăturile Sale Hristos a arătat cât de înalte sunt principiile legii rostite pe Sinai, și a făcut o aplicare vie a aceleași legi ale cărei principii rămân pentru totdeauna marele standard al neprihănirii, standardul prin care toate vor fi judecate în acea mare zi a judecății. Legea lui Iehova este arborele, evanghelia fiind floarea înmiresmată și fructele care le poartă.

                Domnul Isus, în lucrarea Sa, a împlinit toate lucrurile cu dreptate, iar în calitate de Conducător al omenirii, a arătat omului că poate face aceeași lucrare, împlinind fiecare specificare a cerințelor lui Dumnezeu. Prin comorile harului Său oferite oamenilor, niciunul nu trebuie să piardă cerul. Pentru păzirea poruncilor lui Dumnezeu calea a fost făcută ușoară. Astfel, putem înălța legea.

                Acesta este prețiosul privilegiu garantat fiecăruia, în mod individual. Domnul va veni în curând. Noi vrem să fim în numărul celor ce sunt admirați de toți cei ce cred. Avem nevoie să ne rugăm zilnic, să studiem și să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu.

                Fie ca Mângâietorul să fie lângă voi atunci când citiți această scrisoare, scrisă cu mâna mea. Gândiți-vă mai mult la îndurarea lui Hristos, și lăsa-ți ca întreg sufletul vostru, puterea, mintea și tăria să vă fie predate slujirii Sale. Vă iubesc pe toți ca o familie în Isus Hristos.

 

 

Ellen White

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

  2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie