Martorul credincios și îmbrăcămintea

În primăvara anului 1857 l-am însoțit pe soțul meu într-un tur prin Est. Principalul scop era de a achiziționa Power Press. Am organizat conferințe atât în drumul spre Boston, cât și la întoarcere. A fost un tur descurajator. Mărturia către biserica Laodiceea a fost în general primită, dar unii o foloseau cu scopuri rele. În loc să o aplice pentru inimile lor, au folosit mărturia pentru a-i asupri pe alții. Câțiva au învățat că frații trebuie să scoată afară totul pentru a fi liberi, iar alții au rămas asupra subiectului rochiilor, ducându-l la extreme, existând o îngustare a mesajului îngerului treilea. Acest lucru a avut o influență distrugătoare, făcându-ne să lăsăm deoparte mărturia, ocupându-ne de acest subiect.

Scopul mesajului către laodiceeni a fost de a scăpa biserica de astfel de influențe fanatice, dar efortul lui Satana a fost de a corupe mesajul si de a-i distruge influența. Ar fi mai bine să avem persoane fanatice care să îmbrățișeze mărturia și să o folosească pentru cauza ei, decât să rămână într-o stare de căldicel. Am văzut că scopul mesajului nu era acela de a le spune fraților ce să facă și cât de departe să meargă, ci de a ni-l însuși personal pentru a ne cerceta inima. Este lucrarea îngerilor de a urmări dezvoltarea caracterului.

Am văzut că mărturia către Laodicea se aplică poporului lui Dumnezeu de astăzi, iar motivul pentru care nu s-a realizat o lucrare mai mare este din cauza împietririi inimii lor. Dar Dumnezeu a oferit timp pentru ca mesajul să-și facă lucrarea. Inima trebuie curățată de păcatele care L-au ținut pe Isus afară. Acest mesaj înfricoșător își va face lucrarea. Când a fost pentru prima dată prezentat, a condus la o cercetare amănunțită a inimii. Păcatele au fost mărturisite și poporul lui Dumnezeu a lucrat peste tot. Aproape toți credincioșii au crezut că acest mesaj se va încheia cu marea strigare a îngerului al treilea. Dar, nereușind să vadă lucrarea încheiată într-un timp scurt, mulți au pierdut efectul mesajului. Am văzut că acest mesaj nu-și va încheia activitatea în câteva luni scurte. Acesta a avut scopul de a trezi poporul lui Dumnezeu, pentru a le descoperi abaterile lor și să conducă la pocăință zeloasă, pentru a avea parte de prezența Domnului Isus și de a fi pregătiți pentru marea strigare a îngerului al treilea. Când acest mesaj a atins inima, a dus la o umilință adâncă înaintea lui Dumnezeu. Îngerii au fost trimiși în toate direcțiile pentru a pregăti inimile necredincioșilor pentru primirea adevărului. Cauza lui Dumnezeu a început să crească, iar poporul Său s-a familiarizat cu poziția sa.

Dacă sfatul Martorului Credincios ar fi fost pe deplin luat în seamă, Dumnezeu ar fi lucrat pentru poporul Său cu mai mare putere. De la darea mesajului, eforturile depuse au fost binecuvântate de Dumnezeu și multe suflete au fost aduse de la greșeală și întuneric, la adevăr. Am văzut că Dumnezeu își va încerca poporul. Isus se poartă cu răbdare cu ei și nu îi varsă din gura Sa într-o clipă. Îngerul a spus: „Dumnezeu Își cântărește poporul.” Dacă solia ar fi fost de scurtă durată, așa cum ne-am așteptat mulți dintre noi, n-ar mai fi fost timp pentru ei să-și formeze caracterul. Mulți acționau mânați de sentimente, și nu din principiu și credință, și această solie solemnă, înfricoșătoare, i-a mișcat. Aceasta a lucrat asupra sentimentelor lor, le-a stârnit temerile, însă nu s-a realizat lucrarea dorită de Dumnezeu. El citește inima. Pentru ca cei din poporul Său să nu fie înșelați cu privire la ei înșiși, El le oferă timp pentru ca acea exaltare a simțurilor să poată trece, și apoi îi pune la încercare pentru a vedea dacă ascultă de sfatul Martorului Credincios.

Dumnezeu conduce poporul Său pas cu pas. Îi aduce în diferite situații rânduite de El pentru a da pe față ce se află în inima lor. Unii biruiesc într-un punct, dar cad într-altul. Cu fiecare punct de înaintare, inima este tot mai sever încercată. Dacă pretinsul popor al lui Dumnezeu își va găsi inimile în opoziție cu această lucrare dreaptă, atunci acest lucru trebuie să-i convingă că ei au de făcut o lucrare pentru a birui, dacă doresc să nu fie vărsați din gura Domnului. Îngerul a zis: „Dumnezeu va supune lucrarea Sa la o încercare tot mai grea pentru a testa pe fiecare din copii Săi.” Unii sunt dispuși să primească un punct, dar când Dumnezeu îi aduce la un alt punct de încercare, ei dau înapoi înspăimântați, pentru că descoperă că acesta lovește direct în unul dintre idolii lor iubiți. Aici însă, ei au ocazia să vadă ce este în inimile lor care exclude pe Isus din ele. Ei prețuiesc ceva mai presus de adevăr și inimile lor nu sunt pregătite să-L primească pe Isus. Ei sunt încercați și puși la probă individual un timp îndelungat, pentru a se vedea dacă vor să-și jertfească idolii și să asculte de sfatul Martorului Credincios. Dacă cineva nu vrea să fie curățit prin ascultare de adevăr și nu biruie egoismul, mândria și patimile rele, atunci îngerii lui Dumnezeu dau sentința: „Ei sunt una cu idolii lor, lăsați-i în pace!”, și merg mai departe la lucrarea lor, părăsind aceste suflete cu trăsăturile lor păcătoase nebiruite și lăsându-le în stăpânirea îngerilor răi. Aceia care urcă în orice punct, rezistă la orice încercare și biruiesc, coste aceasta oricât ar costa, au urmat sfatul Martorului Credincios și vor primi ploaia târzie, în felul acesta vor fi gata pentru înălțare.

Dumnezeu Își încearcă poporul în această lume. Acesta este locul potrivit pentru a apărea în fața Sa. Aici, în această lume, în aceste timpuri din urmă, fiecare om va arăta ce putere îi stăpânește inima și îi controlează acțiunile. Dacă este puterea adevărului divin, aceasta îl va conduce la fapte bune. Aceasta îl va înălța pe primitor, îl va face nobil și generos, la fel ca şi Domnul Său din ceruri. Însă, dacă îngerii cei răi stăpânesc inima, acest lucru se va vedea în moduri diferite. Roada va fi egoismul, lăcomia, mândria şi patimile rele.

Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Cei care susţin că sunt religioşi nu vor să se cerceteze îndeaproape, ca să vadă dacă sunt în credinţă; şi este înfricoşător că mulţi se agaţă de o nădejde falsă. Unii se bizuie pe o experienţă pe care au avut-o cu mulţi ani în urmă; însă, când sunt aduşi în faţa acestor momente de cercetare, când toţi ar trebui să aibă o experienţă zilnică, ei nu au nimic de istorisit. Ei par a crede că, dacă susţin că sunt de partea adevărului, doar acest lucru îi va mântui. Când vor renunţa la acele păcate pe care Dumnezeu le urăşte, Domnul Isus va intra şi va cina cu ei şi ei cu El. Atunci vor căpăta putere de la Isus, vor creşte în El şi vor putea spune, în biruinţă sfântă: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Isus Hristos.” Pentru Domnul ar fi mult mai plăcut ca aşa-zişii creştini, în starea de căldicel, să nu fi rostit niciodată Numele Său. Ei sunt o continuă povară pentru aceia care vor să fie urmaşi credincioşi ai lui Isus. Ei sunt, de asemenea, o piedică pentru cei necredincioşi, iar îngerii cei răi tresaltă cu privire la ei şi găsesc prin aceasta un prilej de a-i înţepa pe îngerii lui Dumnezeu prin metodele lor necinstite. Unii ca aceştia constituie un blestem pentru lucrare, atât în cămin, cât şi în afara lui. Ei se apropie de Dumnezeu doar cu buzele, în timp ce inima le este departe de El.

Mi s-a arătat că unii din poporul lui Dumnezeu imită moda lumii și își pierd rapid caracterul lor sfânt, care ar trebui să-i deosebească ca popor al lui Dumnezeu. Am fost îndreptată înapoi la poporul lui Dumnezeu din vechime, și apoi am fost adusă să compar îmbrăcămintea lor cu stilul de astăzi. Ce diferență! Ce schimbare! Atunci femeile nu erau atât de îndrăznețe ca acum. Când erau în public își acopereau fața cu un văl. În aceste zile din urmă moda este rușinoasă și indecentă. Acestea au fost menționate în profeție. Ei au fost aduși de o clasă peste care Satana are control deplin și s-au dedat la desfrânare în necurăție, cu lăcomie. Dacă poporul lui Dumnezeu nu s-ar fi depărtat prea mult de El, acum ar fi o diferență clară între îmbrăcămintea lor și cea a lumii. Pălăriile (n.t. bonetele, pălăriile de damă) care scot în evidență fața și capul, arată o lipsă de modestie. Cercurile sunt o rușine. Locuitorii pământului sunt tot mai corupți, iar deosebirea dintre ei și Israelul lui Dumnezeu trebuie să fie clară, altfel, blestemul care cade peste cei lumești va cădea asupra poporului lui Dumnezeu.

Am fost îndreptată spre următoarele pasaje din Scriptură. Îngerul a spus că acestea trebuie să instruiască poporul lui Dumnezeu. 1 Timotei 2:9,10 „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.” 1 Petru 3:3-5 „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor.”

Tineri și bătrâni, Dumnezeu vă încearcă acum. Voi vă hotărâți destinul veșnic. Mândria voastră, dragostea de a urma moda lumii, conversațiile voastre goale și inutile, egoismul vostru, sunt toate puse în balanță, iar greutatea răului atârnă împotriva voastră. Sunteți săraci,nenorociți, orbi și goi. În timp ce răul este în creștere și prinde rădăcini adânci, sufocând sămânța bună semănată în inimă, cuvântul îngerilor lui Dumnezeu către voi, la fel ca cel rostit casei lui Eli, vă va spune că păcatele voastre nu pot fi curățite pentru totdeauna cu jertfe sau daruri de mâncare. Am văzut că mulți, care nu aveau nici măcar o rază de lumină de la Isus, se măguleau că sunt buni creștini. Ei nu știu ce înseamnă să fii reînnoit prin harul lui Dumnezeu. Ei nu au nicio experiență cu Dumnezeu. Am văzut că Domnul își ascuțea sabia în ceruri ca să-i nimicească. O, fiecare om rece sau căldicel ar putea conștientiza lucrarea pe care Dumnezeu se pregătește să o facă printre aceia care mărturisesc ca sunt poporul Său. Dragi prieteni, nimeni să nu vă înșele cu privire la starea voastră. Nu-L puteți înșela pe Dumnezeu. Martorul Credincios spune: „Știu faptele tale.” Îngerul al treilea conduce un popor, pas cu pas și tot mai sus. La fiecare pas ei vor fi testați.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

  2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie