Apel adresat delegaților la sesiunea CG 2015 – Larry Kirkpatrick

Apel adresat delegaților la sesiunea CG 2015 – Larry Kirkpatrick

În două ocazii trecute, Indianapolis 1990 și Utrecht 1995, delegații adunați la sesiunea Conferinței Generale au spun nu dorinței de a hirotonii femeile, dorință aparținând unor grupuri puternice din biserică. În perioada aceasta de timp, grupurile acestea au devenit din ce în ce mai vizibile, iar modul lor de a interpreta Biblia a ajuns dominant în biserică. Pentru a treia oară în istoria poporului advent, delegații se vor întâlni cu chestiunea hirotonirii femeilor. Pastorul Larry Kirkpatrick a realizat un video în care se adresează delegaților bisericii mondiale pentru a-i ruga să respingă propunerea de a se permite diviziunilor care doresc, să hirotonească femei, și să ceară în schimb ca biserica să implementeze la nivel mondial poziția 1 din raportul TOSC.


Related Articles

Ultima generație

Dovada cea din urmă cu privire la ceea ce poate face Evanghelia în și pentru omenire, este încă în viitor.

Canale corupte și tămâia plăcut mirositoare

În Solii alese, vol. 1, p. 344 găsim următoarea declarație: „Serviciile religioase, rugăciunile, laudele, mărturisirile pline de căință ale păcatului

Reformă și redeșteptare – Cartea LEGII

Timp de 40 de ani israeliții rătăciseră prin pustie ca rezultat al neascultării și lipsei de credință. Ei au refuzat