Cea mai măreață redeșteptare dintre toate câte au existat vreodată

Redeșteptare – un cuvânt mișcător, plin de speranță. Ce perspective inspiratoare și încurajatoare aduce în minte! Amintirea pelerinului creștin persistă cu drag asupra redeșteptării semnificative a perioadei Noului Testament, a redeșteptării Reformei Protestante care a schimbat istoria, a redeșteptării wesleyane din Anglia și a marii redeșteptări mondiale advente care a dat naștere propriei noastre mișcări.

Desigur, au existat redeșteptări de dimensiuni mai mici și de o importanță locală mai mare, dar marile redeșteptări, care au atins popoarele unor națiuni întregi, ies în evidență ca repere importante și definitorii la orizontul istoriei religioase. Au fost ocazii în care adevărul lui Dumnezeu a fost proclamat în puterea Duhului, iar inimile ascultătorilor au cedat instinctiv influenței sfinte. Cursul istoriei în localități, orașe și chiar țări a fost schimbat. Există unii istorici care atribuie redeșteptării wesleyane din Anglia meritul de a fi salvat țara de o revoluție la fel de sângeroasă ca cea care a avut loc în Franța.

Mari redeșteptări grandioase, demonstrații epocale ale puterii mântuitoare a lui Dumnezeu! Sunt acestea lucruri de domeniul trecutului? Nu mai există redeșteptări păstrate și pentru noi? Auzim multe apeluri la redeșteptare. Să fie acestea în zadar? Cu siguranță nu! Cea mai mare redeșteptare a tuturor timpurilor urmează să se producă! Domnul însuși a promis-o!

Va fi o redeșteptare care le va depăși pe toate celelalte în scop, în numărul celor asupra cărora va avea efect și în demonstrarea puterii salvatoare a lui Dumnezeu care produce rezultate veșnice. Este redeșteptarea care va însoți marea strigare a soliei celui de-al treilea înger din Apocalipsa 14:9-12, combinată cu vocea celui de-al patrulea înger din Apocalipsa 18:1-3. Cu adevărat pământul va fi „luminat de slava Sa”.

Cum se va compara această redeșteptare cu redeșteptările precedente?

„Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice.”[1]

„Aici este prezisă o lucrare de o întindere mondială și de o putere neobișnuită.”[2]

„Marea lucrare a evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai mică a puterii lui Dumnezeu decât cea care a marcat deschiderea ei.”[3]

Din timpurile apostolice: Această redeșteptare va depăși mărețele zile ale Reformei Protestante, va aduce rezultate mai puternice decât redeșteptarea wesleyană din Anglia și va avea o întindere mai mare decât redeșteptarea marii mișcări advente.

„Mișcarea adventă din anii 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu; prima solie îngerească a fost dusă la toate centrele misionare din lume, iar în câteva țări s-a arătat cel mai mare interes religios care s-a văzut în vreo țară de la Reforma Protestantă a secolului al XVI-lea; dar acestea urmează să fie depășite de mișcarea măreață din timpul ultimei avertizări a îngerului al treilea.”[4]

Care vor fi caracteristicile celei mai mărețe redeșteptări dintre toate câte au existat vreodată? Acestea le vor include pe următoarele, dar nu se vor limita la ele:

O slujire umilă, înzestrată cu duh

„Când vine timpul ca ea [solia celui de-al treilea înger] să fie proclamată cu cea mai mare putere, Dumnezeu va lucra prin unelte umile, conducând mințile acelora care se consacră slujirii Sale. Lucrătorii vor fi calificați mai mult prin ungerea Duhului Său decât prin educația dată de instituțiile de învățământ.”[5]

O mișcare laică masivă

„Avertizarea va fi dată prin mii de voci, de pe întregul pământ.”[6]

„Sute și mii au fost văzuți [în viziune] vizitându-și familii și deschizând înaintea lor cuvântul lui Dumnezeu.”[7]

Mulți lucrători „din ceasul al unsprezecelea”

„La ceasul al unsprezecelea, Domnul va aduna un mare grup din lume care să-I slujească.”[8]

„La ceasul al unsprezecelea, Domnul va chema în slujba Sa mulți lucrători credincioși. Bărbați și femei cu spirit de sacrificiu de sine vor lua locurile lăsate libere din cauza apostaziei și a morții.”[9]

„Când criza va fi peste noi, când vremea nenorocirilor va veni, ei [lucrătorii din ceasul al unsprezecelea] vor ieși în față.”[10]

„Lucrătorii de o oră vor fi aduși în ceasul al unsprezecelea și își vor consacra abilitățile și toate mijloacele deținute pentru înaintarea lucrării.”[11]

Stricăciunile Babilonului dezvăluite

„Acest pasaj din Scriptură [Apocalipsa 18:1-4] arată înainte, spre un timp când anunțarea căderii Babilonului, după cum este făcută de cel de-al doilea înger din Apocalipsa 14 (versetul 8), are să fie repetată, cu adăugarea mențiunii referitoare la stricăciunile care au intrat în diferitele organizații care constituie Babilonul, din momentul în care această solie a fost dată pentru prima dată, în vara anului 1844 (…). Aceste declarații, care se unesc cu solia celui de-al treilea înger, constituie avertismentul final ce va fi dat locuitorilor pământului.”[12]

Nicio biserică nu este interpretul Bibliei

„Deși Reforma a dat tuturor Scripturile, totuși, exact același principiu care a fost susținut de Roma împiedică mulțimile din bisericile protestante să cerceteze singure Biblia. Ele sunt învățate să accepte învățăturile așa cum sunt interpretate de biserică.[13]

„Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care va susține Biblia, și numai Biblia, ca standard al tuturor doctrinelor și bază a tuturor reformelor.”[14]

Înălțarea legii sfinte a lui Dumnezeu

„Doar în măsură în care legea lui Dumnezeu este restabilită în poziția ei de drept, poate exista o redeșteptare a credinței și evlaviei de la început, în rândul poporului care se declară al Său.”[15]

Predicarea credincioasă a cuvântului lui Dumnezeu în această mare redeșteptare va aduce o convingere profundă în minte și în inimă și va avea ca rezultat o transformare vizibilă a vieții, părăsirea lumii cu manierele ei deșerte, puțină emoționabilitate extatică, însă va oferi o bucurie profundă și de nedescris. Această bucurie spirituală va fi sporită prin vederea unui număr imens de intrări în biserică.

Conform cu descrierea inspirată, „mii și mii vor asculta cuvinte pe care nu le-au mai auzit vreodată”[16]. Cei timizi vor deveni suficient de curajoși ca să se despartă de toate legăturile familiale sau de relațiile din biserică ce i-au reținut, iar „un mare număr [va] lua poziție de partea Domnului”[17]. „Mulți, atât dintre pastori, cât și din popor, vor accepta cu bucurie aceste adevăruri mărețe pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie proclamate în acest moment, pentru a pregăti un popor pentru cea de-a doua venire a Domnului.”[18] Ei vor fi însoțiți de oameni de frunte ai lumii prin care Domnul lucrează acum[19] și „neam după neam din rândurile vrăjmașului [se vor uni] cu poporul care ține poruncile lui Dumnezeu”[20].

Inimile noastre tresar de bucurie și duhurile noastre se înalță la vederea acestor promisiuni și preziceri. Momentul culminant al lucrării lui Dumnezeu pe pământ, și chiar al istoriei pământului, sunt înaintea noastră, iar evenimentele mondiale mărturisesc despre exactitatea prezicerii inspirate că „mișcările finale vor fi rapide”[21]. Cu siguranță, acum este pregătită scena pentru actele finale ale dramei.

Dar povestea nu a fost relatată în totalitate. Există cineva care a studiat cu grijă toate aceste preziceri și și-a expus în mod viclean contra-strategia sa. Satana știe că nu poate împiedica împlinirea acestor profeții. Prin urmare, el a ales să încerce să le învingă scopul cu ajutorul unui mijloc pe care l-a folosit anterior – introducerea unei contrafaceri înainte ca autenticul să apară. Să privim din nou la Tragedia veacurilor, pag. 464: „Înainte de revărsarea finală a judecăților lui Dumnezeu peste pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o așa reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice.”

Dar priviți cu atenție la câteva rânduri mai departe:

„Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare: și înainte ca să vină timpul pentru o astfel de lucrare, el va încerca să o împiedice, introducând o contrafacere.”

O redeșteptare falsă? De ce nu? Nu a înființat Satana o biserică falsă, o preoție falsă și chiar un Sabat fals? Lucrând prin mințile care sunt sub influența sa și prin agenții aflați sub controlul său, el va face în așa fel încât o redeșteptare falsă să apară înaintea adevăratei redeșteptări, la fel cum a determinat ca falși mesia să apară înainte de venirea adevăratului Mesia. Desigur, o contrafacere este mai eficientă dacă este prima pe scenă, iar printr-un studiu atent al profețiilor, Satana este capabil să realizeze aceasta. El va depune toate eforturile, deoarece știe că este lupta finală.

Ultima mare amăgire este pe punctul de a se descoperi înaintea noastră. Antihristul urmează să-și îndeplinească lucrările sale miraculoase în fața noastră. Atât de mult se va asemăna contrafacerea cu adevărul, încât va fi imposibil să se facă deosebirea între ele, fără Sfintele Scripturi. Prin mărturia lor trebuie probate toate declarațiile și orice minune.”[22]

În acest caz, cum să recunoaștem falsa redeșteptare și să o distingem de cea adevărată? După cum am remarcat unele dintre caracteristicile adevăratei redeșteptări, să acordăm atenție câtorva caracteristici ale celei false:

Simțământul înălțat mai presus de adevăr

„Există un entuziasm emoțional, un amestec al adevărului cu rătăcirea, care este bine adaptat pentru a induce în eroare.”[23]

Un standard scăzut al evlaviei

„O concepție greșită despre caracterul, perpetuitatea și obligativitatea legii divine a dus la erori în legătură cu convertirea și sfințirea și a avut ca rezultat scăderea standardului de evlavie în biserică. Aici se găsește secretul lipsei Duhului și a puterii lui Dumnezeu în redeșteptările vremurilor noastre.”[24]

O îndepărtare de la lepădarea de sine

„Oriunde oamenii neglijează mărturia Bibliei, întorcându-se de la acele adevăruri clare și cercetătoare de suflet, care cer lepădare de sine și renunțare la lume, putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este revărsată.”[25]

Folosirea muzicii pentru a stârni emoțiile

„Aceste lucruri pe care le-ai descris (…) Domnul mi-a arătat că vor avea loc chiar înainte de închiderea timpului de probă (…). Vor fi strigăte, tobe, muzică și dansuri. Simțurile ființelor raționale vor deveni atât de confuze, încât nu vor mai putea fi demne de încredere pentru a lua decizii corecte. Și aceasta este numită influența Duhului Sfânt.”[26]

„Puterile agenților satanici se amestecă cu vacarmul și zgomotul, pentru a produce un carnaval, și aceasta este numită lucrarea Duhului Sfânt.”[27]

„Satana lucrează în mijlocul vacarmului și confuziei unei asemenea muzici, care dacă ar fi coordonată în mod corect, ar fi o onoare și laudă pentru Dumnezeu. El face ca efectul ei să fie asemenea înțepăturii otrăvitoare a șarpelui.”[28]

O degradare a legii divine

„Fără lege, oamenii nu au o concepție dreaptă cu privire la puritatea și sfințenia lui Dumnezeu sau cu privire la propria vinovăție și necurăție. Ei n-au o convingere adevărată despre păcat și nu simt nevoia de pocăință. Nevăzându-și starea pierdută de călcători ai legii lui Dumnezeu, ei nu-și dau seama de nevoia lor de sângele ispășitor al lui Hristos. Nădejdea mântuirii este primită fără o schimbare radicală a inimii sau o reformă a vieții. În felul acesta, abundă o pocăință superficială și se unesc cu biserica mulțimi de oameni care nu s-au unit niciodată cu Hristos.”[29]

Convertiri superficiale și lipsite de profunzime

„Convertiții câștigați în felul acesta [prin stimularea emoțiilor] au prea puțină dorință să asculte de adevărul biblic și au un interes slab față de mărturiile profeților și ale apostolilor. Dacă serviciul religios nu are nimic senzațional, nu are nici o atracție pentru ei. O solie care face apel la rațiune fără pasiune nu trezește niciun răspuns.”[30]

Un exod masiv din adevărata biserică

„Când furtuna se apropie, o mare grupă [de oameni] care au mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr își vor părăsi poziția și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină; și când este adusă încercarea, ei sunt pregătiți să aleagă partea ușoară, populară.”[31]

„Când va veni timpul de încercare, aceia care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață, vor fi dezvăluiți. Vara nu este nicio deosebire vizibilă între pomii veșnic verzi și alți copaci; dar când vine crivățul iernii, pomul veșnic verde rămâne neschimbat, în timp ce alți copaci sunt desfrunziți. Tot așa cel nesincer nu poate fi deosebit acum de creștinul adevărat, dar este chiar la uși vremea când se va vedea deosebirea. Să se ridice împotrivirea, să capete putere bigotismul și intoleranța, să se aprindă prigoana și cei cu inima împărțită și fățarnicii se vor clătina și vor părăsi credința. Însă creștinul adevărat va sta tare ca o stâncă, iar credința lui va fi mai puternică, nădejdea lui mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate.”[32]

În viziune, mesagerul Domnului a văzut că „steag după steag era lăsat să se târască prin țărână, când companie după companie din oștirea Domnului se unea cu vrăjmașul (…)”[33].

Fratele H. M. S. Richards, Sr. fondatorul programului de radio Vocea Profeției, a citit pasajul de mai sus delegaților adunați la sesiunea Conferinței Generale din Dallas, Texas. El a pus următoarea întrebare: „Ce reprezintă o companie? Reprezintă o biserică, o conferință locală, o uniune de conferințe, sau chiar o diviziune?” Ar fi bine să recunoaștem că ar putea fi oricare sau chiar toate acestea, și să fim determinați să avem credința atât de ferm ancorată încât noi să nu mergem cu cei apostaziați, care s-ar putea să fie de ordinul milioanelor, și nici să nu fim descurajați de faptul că-i vedem plecând. Va fi un moment în care să ne amintim de cuvintele apostolului Ioan:

„Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit, ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri.” (1 Ioan 2:19)

Este important să recunoaștem că diferența dintre prima redeșteptare falsă și următoarea redeșteptare adevărată nu va fi determinată prin numărarea persoanelor care vor fi implicate. Unul din principalele motive pentru răspândirea rapidă a falsei redeșteptări va fi apelul ei către marele număr de convertiți neconsacrați și superficiali.

Despre această falsă redeșteptare citim:

„(…) se va manifesta ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimile se vor bucura că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ei, când de fapt aceasta este lucrarea altui spirit.”[34]

Bineînțeles că ne minunăm când observăm programe care au unele sau toate caracteristicile redeșteptării false prezentate mai sus, însoțite de publicitate cu privire la metodele de dobândire a puterii Duhului Sfânt.

„Duhul Sfânt nu are nimic de a face cu o astfel de confuzie de zgomot și mulțime de sunete.”[35]

Două redeșteptări. Două rezultate

Una este o mireasmă de viață spre viață; cealaltă de moarte spre moarte. Cei care sunt ademeniți de tot ceea ce „îi face să se simtă bine cu privire la ei înșiși”, de spiritul secular și de apelul emoțional lumesc al redeșteptării false, probabil că nu vor vedea nimic de dorit în redeșteptarea ulterioară, adevărată. Apelul fără compromisuri pentru pocăința adevărată îi va lăsa indiferenți, la fel și apelul la o viață mai înaltă și mai sfântă.

Dar „adânc strigă către adânc” (Psalmii 42:7, Fidela). Va exista un popor care nu va fi înșelat, un popor a cărui credință și practică va fi bazată numai pe eternul cuvânt al lui Dumnezeu, un popor al cărui discernământ spiritual va fi atât de ascuțit de studiul Scripturii, încât va disprețui lipsa de profunzime și superficialitatea și va accepta doar aurul pur al planul veșnic de mântuire al lui Dumnezeu.

Va exista un popor care va trece prin pericolele falsei redeșteptări și care va împărtăși biruințele emoționante ale celei adevărate.

Va exista un popor care va sta pe marea de sticlă, cântând cântecul triumfător al biruinței.

Vom fi noi din rândurile acestui popor? Alegerea este a noastră. Ne-au fost asigurate mijloace îndestulătoare prin lumină, îndrumare și învățătură, precauții și avertismente și prin puterea susținătoare, deplin adecvată, a Răscumpărătorului nostru. Nimeni nu trebuie să fie confuz. Nimeni nu trebuie să fie descurajat. Nimeni nu trebuie să fie dus în înșelăciunile falsei redeșteptări. Dacă dorim, putem împărtăși experiențele glorioase a celei mai mărețe redeșteptări dintre toate câte au existat vreodată.

Să facem din aceasta scopul nostru neclintit și ținta noastră prin puterea lui Hristos.

Note de subsol:

[1] Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 464. Evidențierile sunt adăugate în toate paragrafele următoare.

[2] Ibid., p. 611.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid., p. 606.

[6] Ibid., p. 612.

[7] Ellen White, Mărturii, vol. 9, p. 126.

[8] Ellen White, Manuscrisul 64, 1898.

[9] Idem, The Youth’s Instructor, p. 532.

[10] Idem, Solii alese, vol. 3, p. 212.

[11] Idem, Review and Herald, vol. 3, p. 473.

[12] Idem, Tragedia veacurilor, pp. 603-604.

[13] Ibid., p. 596.

[14] Ibid., p. 595.

[15] Ibid., p. 478.

[16] Ibid., p. 606.

[17] Ibid., p. 612.

[18] Ibid., p. 464.

[19] Ibid., p. 611.

[20] Ellen White, Mărturii, vol. 8, p. 41.

[21] Ibid., vol. 9, p. 11.

[22] Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 593.

[23] Ibid., p. 464.

[24] Ibid., p. 465.

[25] Ibid., p. 464.

[26] Ellen White, Solii alese, vol. 2, p. 18.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 468.

[30] Ibid., p. 463.

[31] Ibid., p. 608.

[32] Ibid., p. 602.

[33] Ellen White, Mărturii, vol. 8, p. 41.

[34] Idem, Tragedia veacurilor, p. 464.

[35] Idem, Solii alese, vol. 2, p. 18.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie