Demnitățile cerești la lucru pentru biserică

Hristos a avut misiunea de a-i educa pe lucrătorii Săi. Misiunea lui Hristos, de la tronul cerului, a fost să lucreze, să sufere și să moară pentru lume, pentru a putea fi salvată. El i-a trimis pe cei doisprezece, împuternicindu-i, doi câte doi, apoi i-a trimis pe cei șaptezeci, să meargă înaintea Lui, oriunde va merge El. Ei vesteau Împărăția lui Dumnezeu prin Iudea, iar El i-a învățat că evlavia trebuie să fie răspândită. Hristos a desființat deosebirea dintre semen și dușman, în ceea ce îi privește pe cei ce au nevoie de lumină și adevăr, iar lucrătorii Săi trebuiau să privească lumea ca fiind câmpul lor de lucru. Niciun membru al bisericii nu trebuie să fie dat la o parte. Viața trebuie să rămână în mintea lor obligația de a lucra pentru Hristos, în conceperea și planificarea primei perioade a convertirii, pentru a consacra întreaga viață unirii cu Hristos, pentru scopul pentru care El ne-a dat viața Sa. El avea să le fie model în dragostea pentru umanitatea căzută. Ei trebuie să se iubească unul pe celălalt la fel cum Hristos i-a iubit. Principiile acestei iubiri era simbolul legăturii cu Hristos. „Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

Ultima Sa rugăciune înălțată pentru biserica Sa, a fost ca ei să fie una cu Tatăl, „pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.”

Am văzut venirea și creșterea egoismului în timp ce câmpurile misionare erau lucrate, dar și atunci când nu erau lucrate. Ce înseamnă aceste locuri sărace lăsate nelucrate și atât de puțin efort serios făcut pentru a pune lucrători în aceste câmpuri? Domnul Isus a dat ultima Sa mărturie lui Ioan, în Apocalipsa: „Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, și lucrurile care sunt, și lucrurile care trebuie să se întâmple.” Aici este dat mesaj după mesaj.

„Îngerului bisericii din Efes scrie-i: «Iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta.»” „Îngerului bisericii din Pergam scrie-i.” „Și îngerului bisericii din Sardes scrie-i.” „Și îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i.” „Și îngerului bisericii din Laodicea scrie-i.”

În ultimul capitol din Apocalipsa, în aceste mesaje date bisericilor, Hristos nu i-a oprit pe urmașii Săi să continue să lucreze în mijlocul încercărilor, persecuțiilor, cu riscul vieții; ei nu treabuiau să înceteze să fie lumini în mijlocul întunericului moral, pentru a îndepărta întunericul dens de imoralitate și păcat. Ei trebuie să se unească în purtarea sarcinilor unii altora. Voi sunteți lumina lumii. A fost prezentat înaintea lor că poporul Său trebuie să fie unit în puterea dragostei, pentru a deveni o lumină în mijlocul întunericului moral. Ascultați toți cei care sunteți Adventiști de Ziua a Șaptea, ascultați: „Cum Tu Tată ești în Mine, și Eu în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu în ei și Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”

Domnul Isus a descris dificultățile pe care le vor întâlni. Chemând mințile lor să se înalțe, El îi învită să privească marea confederație a răului pregătită împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Hristos, împotriva tuturor celor care se unesc cu aceste puteri sfinte. Hristos le spune că vor lupta alături de toți copiii luminii, că agenții satanici își vor uni forțele pentru a stinge lumina vieții lui Hristos din rândurile lor. Dar ei nu vor fi lăsați să lupte în propria lor putere umană, pentru că oastea îngerească, ca slujitori ai lui Dumnezeu, va fi în această luptă în care, de asemenea,vor fi și cele trei demnități eterne – Dumnezeu, Hristos și Duhul Sfânt - înarmându-i cu o putere mai mare, care-i va ajuta să avanseze, convingând lumea de păcat.

Aceasta este lucrarea ta. Am lăsat cerul, bogățiile Mele, domnia Mea, cinstea Mea, slava Mea, pentru a salva o lume de la moarte, dacă se vor prinde de puterea Mea, făcând pace cu Mine și eu cu ei.

Marele spirit misionar al bisericii trebuie să fie trezit. Domnul Isus vine încă o dată să vorbească cu Ioan, prezentându-i lucrarea misionară ce trebuie făcută în lumea noastră. El vede că mesajul, ultima solie de avertizare, nu este bine înțeles. Îngerul cu Evanghelia veșnică nu a trezit oamenii pentru a-i face să treacă la acțiune pentru a satisface dorința iubirii infinite. El a venit personal la Ioan anunțându-l că lucrarea misionară să fie făcută. „Apoi mi-a zis: «Să pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună! Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zi ‚Vino!’ Și cine aude să zică ‚Vino!’ Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!»”

Ellen White, Manuscrisul 130, 27 noiembrie 1901

Vezi mai multe articole despre trioul ceresc.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

  2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie