Duhul Sfânt este o persoană

„Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”

Domnul spune lucrul acesta deoarece știe că este spre binele nostru. El va construi un zid în jurul nostru, pentru a ne feri de păcat, astfel încât binecuvântarea și dragostea Lui să fie în noi în măsură bogată. Acesta este motivul pentru care am făcut o școală aici. Domnul ne-a instruit că acesta este locul în care ar trebui să ne stabilim, și am avut toate motivele să credem că suntem în locul potrivit. Am fost aduși împreună ca o școală, și trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este o persoană la fel cum Dumnezeu Tatăl este o persoană, merge printre noi, nevăzut de ochii oamenilor, iar Domnul este Ocrotitorul și Ajutorul nostru. El aude fiecare cuvânt rostit și cunoaște fiecare gând.

trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, (…) este o persoană la fel cum Dumnezeu Tatăl este o persoană

Nimeni nu va fi luat cu forța în Împărăția Cerurilor. Cei care nu doresc să intre vor arăta lucrul acesta prin acțiunile lor. Pentru că vrem să intrăm în această împărăție am înființat o școală, și i-am chemat pe tineri aici. Dorim ca ei să fie educați și instruiți bine, să poată învăța ce trebuie să facă, pentru a-și menține intelectul curat. Privind lumea, vedem cum nelegiuirea abundă. Foarte puțin și cerul va putea fi văzut. Dorim să aducem, pe cât de mult posibil, atmosfera cerească în casele noastre, în biserică și în școală. Dorim ca Domnul să nu vadă în noi perversitate, încăpățânare sau neascultare.

Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi talanți pe care să-i folosim. Unora El le-a dat zece talanți, altora doi, iar altora unul, iar El așteaptă ca noi să folosim cu înțelepciune ceea ce El ne-a dat. Prin folosire, talanții pot fi îmbunătățiți, și astfel folosim mai mult din ceea ce ni s-a dat.

Trebuie să ne străduim mai mult să ne păstrăm mintea, sufletul și trupul în cea mai bună condiție pentru slujba lui Dumnezeu. Când tânărul l-a întrebat pe Domnul Hristos ce ar trebui să facă ca să moștenească viața veșnică, El a spus: „Ce este scris în Lege? Cum citești în ea?” Tânărul a spus: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți.” „Bine ai răspuns” i-a zis marele Învățător, „fă așa și vei trăi”.

Pentru că dorim să învățăm despre Dumnezeu și Legea Sa, am înființat o școală aici, iar studenții trebuie să înțeleagă că trebuie să fim ascultători. Ei trebuie să se pună în conformitate cu regulile și normele școlii. Atâta timp cât ei continuă să introducă în școală practici nepermise, aceștia vor trebui să părăsească școala, pentru că nu am consimțit să ne angajăm în această cheltuială, nu am cheltuit sute de lire pentru a înființa o școală care să transmită practici greșite.

Niciun copil nu ar trebui să creadă că, deoarece i s-a permis un comportament dominator acasă, el poate conduce și aici. Să presupunem că ar trebui să lăsăm elevii să conducă lucrurile în felul lor, ce fel de școală am avea? Cum am putea să instruim bărbați și femei să fie misionari? Fiecare elev care intră în această școală, trebuie să se supună disciplinei. Cei care refuză să se supună regulilor, se pot întoarce la casele lor.

Dorim să-i apropiem pe studenți de inimile noastre prin funii de dragoste și bunătate, dar cu o disciplină strictă. Dragostea și bunătatea nu valorează nimic decât dacă sunt unite cu disciplina despre care Dumnezeu ne-a spus să o menținem. Facem apel la fiecare student care are cunoaștere de Dumnezeu, să-și exercite influența de partea Domnului. Ne dorim să fim în armata Domnului. Vă dorim tuturor să stați sub steagul însângerat al Prințului Emanuel, luptând bărbătește luptele Domnului. Dorim să fiți îmbrăcați cu întreaga armură a neprihănirii. Vrem să câștigați toate lucrurile pentru care Hristos a suferit și le-a făcut posibile pentru voi.

Curtarea nu trebuie să aibă loc în școală. Nu pentru asta sunteți aici. Suntem aici să ne pregătim pentru viața viitoare, unde Îl vom vedea pe Împărat în slava Sa, în cazul în care vom avea acea viață care se măsoară cu viața lui Dumnezeu. Dacă nu trăim în armonie cu Legea lui Dumnezeu aici, nu vom vedea niciodată fața Lui. Cei neascultători nu pot intra în cetatea lui Dumnezeu. Cuvântul Inspirației declară, „Ferice de cei ce împlinesc poruncile Lui, ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate.”

Aș vrea să le spun tuturor astăzi: poți fi un lucrător cu Dumnezeu. Pe măsură ce încercați să ajutați și să binecuvântați pe cei ce vin la școală, stați sub protecția lui Dumnezeu. Dar cei care încurajează nesupunerea și viciul, stau sub dezaprobarea lui Dumnezeu. El știe totul despre calea lor și va aranja lucrurile astfel încât, dacă nu sunt convertiți, să nu stea prea mult la școală. Dar ne dorim foarte mult ca ei să fie convertiți. Ne dorim ca școala aceasta să fie locul în care Dumnezeu să ofere răspunsuri rugăciunilor noastre.

Avem nevoie să ne punem întrebarea: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Hristos și-a dat propria viață pentru ca călcătorul Legii să nu sufere pedeapsa, iar ca Răscumpărător al nostru, poate sta înaintea Tatălui cu mâinile străpunse ridicate, spunând: „Pune păcatele lor peste Mine. Eu sunt răspunzător pentru ele. Eu voi purta fărădelegile lor. Eu i-am săpat pe mâinile Mele.” Păcătosul poate fi iertat dacă Îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal. Există o singură condiție, acceptarea hainei neprihănirii lui Hristos.

„Vă îndemn dar … pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie.” „Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Când acest lucru va fi făcut, ne vom aștepta să vedem fiecare făgăduință a lui Dumnezeu împlinită. „Și să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.” Dacă umblăm pe urmele lui Isus, vom fi un popor ascultător, pentru că vom ține ferestrele sufletului deschise spre cer. Astfel, putem avea lumina, pacea și bucuria cerului.

„Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie … aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Dumnezeu ne cere să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului. Dacă cei din școală doresc să-și îngăduie obiceiuri împotriva cărora am luptat în ultimii treizeci de ani, le vom spune, „sunteți aici să învățați cum să renunțați la acele lucruri care vă distrug vitalitatea, sau va trebui să părăsiți școala.” Domnul cerului notează fiecare act înșelător. Când copiii lui Israel au ajuns la Ai, au ieșit împotriva cetății cu încredere deplină în propria putere. Dar raportul ne spune că au fugit dinaintea oamenilor din Ai. „De aceea inimile oamenilor s-au topit, și s-au făcut ca apa.”

Iosua era într-o suferință adâncă din cauza acestui necaz. A căzut cu fața la pământ și a spus: „Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău cel mare? Domnul a zis lui Iosua: «Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat şi au minţit şi le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot să ţină piept vrăjmaşilor lor: vor da dosul în faţa vrăjmaşilor lor, căci sunt daţi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfinţeşte poporul. Spune-le: Sfinţiţi-vă pentru mâine. Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.»”

Cei care sunt astăzi educați în această școală, trebuie să meargă să educe la rândul lor pe alții. Ei trebuie să mănânce, să bea și să se îmbrace spre slava lui Dumnezeu. Ei ar trebui să se întoarcă în casele lor dacă nu sunt dispuși să se conformeze. Profesorii să nu gândească că fac un lucru bun elevilor lăsând lucrurile rele nemustrate. Va trebui să stăm acolo unde Domnul nu va fi nevoit să ne spună: „Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.”

Ellen White, Manuscrisul 66, 13 aprilie 1899

Vezi mai multe articole despre trioul ceresc.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Trimite pe contact@zguduireaadventismului.ro adresa de Gmail pe care…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. David Ionita: Paul cum pot viziona prezentările de la tabăra…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

Distribuie