Duhul sfânt are o personalitate

Am fost instruită că nu ar trebui să intrăm în orice controversă asupra reprezentărilor spiritiste care vin din fiecare colț. Mai mult decât atât, am să le spun celor ce se ocupă de publicarea materialelor noastre, să nu publice în Review and Herald, Signs of the Times, articole care să încerce să explice aceste sofisme. Suntem în pericol de fiecare dată când discutăm sofismele vrăjmașului. Publicarea articolelor care se ocupă cu aceste sofisme este o cursă pentru suflet. Lăsați aceste teorii și avertizați toată lumea să nu le citească. Explicațiile voastre nu vor însemna nimic. Lăsați aceste teorii la o parte. Nu încercați să arătați inconsistența sau falsitatea lor. Lăsați-le deoparte.

Nu perpetuați răul aducând aceste teorii în predici sau în articolele publicate. Domnul spune, lăsați-le neexplicate. Prezentați adevărul simplu, clar și hotărât. Nu vă puteți permite să studiați sau să combateți aceste teorii false. Prezentați adevărul, „Stă scris!” Timpul petrecut cu aceste erori este un timp pierdut. Lucrările noastre nu sunt publicate cu scopul de a trata aceste subiecte. Revistele noastre trebuie să fie umplute cu teme biblice, pline de adevăr practic, scrise atât de simplu, încât chiar și copiii și oamenii de rând să le poată înțelege.

Scriitorii citați în aceste articole au plăcerea de a-și susține propriile păreri pe care să le prezinte poporului nostru. Dar aceasta înseamnă semănarea neghinei. Pastorii noștri nu trebuie să discute aceste subiecte ale științei spiritiste. Ei trebuie să țină strict adevărul biblic, „Stă scris!” Ei trebuie să prezinte argumentele credinței noastre și niciodată să reproducă ereziile seducătoare care vor apărea continuu. Acestor teorii nu ar trebui să li se acorde timp de studiu. Vrăjmașul stă aproape de cei ce vestesc opiniile sale.

Fie ca adevărul biblic să fie prezentat în revistele noastre. Oferiți argumentele credinței noastre. În cele mai vesele, pline de speranță, încurajatoare articole recomandăm cercetarea liniștită a Scripturilor. Îndemnați poporul nostru să se familiarizeze cu Cuvântul lui Dumnezeu. În studiul lor, elevii din școlile noastre ar trebui să memoreze porțiuni din Scriptură. Va veni timpul când mulți vor fi lipsiți de Cuvântul scris. Dar dacă acest Cuvânt este tipărit în memorie, nimeni nu ni-l poate lua, si va fi un talisman care va combate cele mai grave forme de eroare și rău.

Doctrine rele se vor înmulți prin publicarea de erori seducătoare. Punerea acestor erori în discursuri se face prin introducerea în mintea multora, a gândurilor care nu ar fi existat acolo dacă nu s-ar fi introdus înainte astfel de erori. Tinerii să fie îndrumați să evite astfel de publicații care se ocupă cu acest subiect. Nu printați niciun articol care se ocupă cu acest subiect pentru că nu puteți intra în aceste lucruri, fără să pierdeți. Astfel, sămânța semănată va răsări și va apărea neghina.

Ceea ce avem nevoie este adevărul, adevărul prezent. Lăsați adevărul să strălucească în superioritatea sa nemăsurată, în toată demnitatea și superioritatea care distinge adevărata religie. O cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu ne va întări pentru a rezista răului. Susțineți crucea de pe Golgota. Acest lucru va mustra idolatria și filozofia păgână. Înălțați crucea de pe Calvar mai sus și mai sus. Fie ca toate faptele noastre, fiecare acțiune, să înalțe principiile clare ale Evangheliei.

Adevărul biblic trebuie prezentat în articole scurte, făcute interesante. „Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică.” Uneori am crezut că textul este redat ciudat, dar totul este clar acum. Gândește-te la ce ai citit, în Scripturi socotiți că aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Suntem chemați să facem o lucrare sârguincioasă, pentru veșnicie. Doar pentru un timp scurt va mai suporta Domnul răutatea care este în lume. O, cât de brusc va veni sfârșitul, și va surprinde lumea în nedreptatea lor crescândă.

Trebuie să spun poporului nostru din Battle Creek: semințele necredinței au fost semănate de unul față de care întotdeauna am avut un interes. M-am rugat ca el să fie schimbat în întregime și să devină un om nou în Hristos. Am văzut semințele pe care le-a semănat și în alte țări, iar inima lui este setată să facă aceste lucruri. Ajung scrisori la mine care spun că lucrarea se face cu greutate din cauza influenței sale, iar pastorii lucrează cu descurajare din cauza rapoartelor care circulă. Acest lucru mă obligă să depun toate eforturile posibile pentru a-l împiedica să ia sufletele sărmane captive.

Noaptea sunt instruită cu privire la problemele ce vor apărea, care vor trebui întâmpinate mult mai hotărât, din cauza sanatoriului care a fost ridicat în Battle Creek. Aș putea să tac și să las poporul nostru să fie expus la influențele conducătorilor din lucrarea medicală? Nu! Cei care acceptă teoriile susținute de unii vor fi duși în rătăcire. Doctorul (n.tr. Kellog) și asociații săi sunt afectați deja de idei spiritiste și dacă nu se vor schimba vor fi influențați de puterea făcătoare de minuni despre care Dumnezeu a spus că se va vedea în zilele din urmă. „Unii se vor lepăda de credință, dând atenție spiritelor seducătoare și doctrinelor demonilor.” Cei care și-au hrănit mintea cu teoriile din „Templul Viu” vor fi în pericol.

În ultimii 50 de ani am primit informații cu privire la lucrurile cerești. Dar învățăturile care mi-au fost date sunt folosite de unii pentru a susține ideile din cartea „Templul Viu”, care au menirea să inducă în eroare. Fie ca Domnul să mă învețe cum să întâmpin aceste lucruri. Dacă este necesar, pot spune că această lucrare care vine de la Satana are menirea de a face cuvintele pe care le mărturisesc de la Dumnezeu, o minciună.

Citim cu părere de rău articolul scris de Elder Tenney cu privire la problema Sanctuarului. Vrăjmașul a obținut victoria asupra unui pastor. Dacă acest pastor ar fi rămas departe de influențele înșelătoare ale lui Satana exercitate în prezent la Battle Creek, el ar putea fi încă în picioare pe un teren bun.

Ne pare rău să vedem rezultatul adunării unui număr așa mare la Battle Creek. Pastori care au fost credincioși adevărurilor care ne-au făcut să fim ceea ce suntem - Adventiști de ziua a Șaptea - pastori care au mers la Battle Creek pentru a întări și a preda adevărul, se întorc acum de la adevărurile Bibliei, acceptând idei greșite. Aceasta înseamnă că următorul pas va fi o negare a unui Dumnezeu personal, trăgând în jos zidurile credinței noastre descoperite în Scriptură. Doctrina Sanctuarului este baza credinței noastre.

Avertismentul este dat în Cuvânt: „unii se vor lepăda de credință pentru ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor." Părinți, țineți-vă departe copiii de Battle Creek. Unii dintre lucrătorii noștri misionari medicali devin influențați de necredință. O erezie înșelătoare a pus stăpânire pe mintea și firea lor. Cine este responsabil să dea tinerilor o educație care să lase o influență seducătoare în mintea lor? Un tată, scrie că din cei doi copii ai săi, care au fost trimiși la Battle Creek, unul este acum un necredincios, iar celălalt a renunțat la adevăr.

Scrisori ca acestea au sosit în ultima vreme. Mi-a fost oferită această avertizare către părinți: dacă copiii voștri sunt la Battle Creek, chemați-i fără întârziere. Satana a venit cu mare putere de a lucra, cu toate amăgirile nelegiuirii. Sentimentul predominant este că mărturiile și avertizările date în ultima jumătate de secol nu sunt sigure pentru că pot fi produsul unei minți umane și nu de origine divină. Același argument poate fi folosit în dreptul cuvintelor și lucrării lui Hristos, prin urmare, întreaga religie creștină este ceva pe care nu te poți baza.

După înălțarea Sa, Hristos a venit din cer, cu un mesaj foarte important pentru a-l da prin Ioan, bisericilor. Acest mesaj a fost scris într-o carte, și a fost trimis la toate bisericile, ca să țină seama de avertismentele trimise, crezând originea lor divină.

Cei care iau poziția pe care Dumnezeu o condamnă, pot aduna declarații din scrierile mele, care le plac și sunt în acord cu judecata lor, în timp ce refuză în întregime mesajele trimise pentru a le corecta greșelile. Aceasta este teoria care a apărut în rândul studenților din Battle Creek.

Îi mulțumesc Domnului că singurul adevăr, și Dumnezeul cel viu, încă trăiește. Isus Hristos a luat asupra Sa natura umană, pentru a face posibil pentru ființele umane, prin credință, să fie părtași ai naturii divine și, astfel, să scape de stricăciunea care este în lume prin pofte.

Sfârșitul este atât de aproape încât va veni pe neașteptate, ca un hoț noaptea, și dacă nu vom veghea, vom fi găsiți nepregătiți, cu lămpile noastre goale, nepregătite pentru a-L întâmpina pe Mire.

Am fost instruită să scriu aceste cuvinte: „Intrați pe poarta cea strâmtă; Căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea; pentru că strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? Chiar și așa, orice pom bun face roade bune. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Orice pom care nu face roade bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște.”

„Nu orișicine-Mi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor; ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, nu am proorocit noi în Numele Tău, și nu am scos noi draci în Numele Tău, și nu am făcut noi multe minuni în Numele Tău? Apoi le voi spune: niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.”

Aici este testul care arată diferența dintre credinciosul autentic și cel necredincios. Principiile lucrării de o viață arată caracterul.

„De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept, care și-a construit casa pe stâncă; a venit ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, și nu a căzut; pentru că a fost zidită pe  stâncă. Și oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a construit casa pe nisip; a venit ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, și a căzut, și căderea ei a fost mare.”

În prima călătorie misionară a ucenicilor, Hristos le-a dat aceste instrucțiuni: „La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine; şi dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar, dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea.”

Cei care refuză să țină seama de avertismentele trimise de Dumnezeu ar putea spune: „este doar un om cel care ne mustră”. Ei pot decide să-și urmeze calea lor păcătoasă, amăgindu-se că în mustrările trimise divinul este amestecat cu umanul. Aceștia pot declara că nu se vor lăsa învățați, și că vor face ce vor. Așa au spus și iudeii în zilele lui Hristos. Aceia care pretind a fi pioși, preoți și conducători, au spus despre Hristos: „Are drac”; prin urmare, noi nu trebuie să luăm în seamă cuvintele Sale. El este doar un om.

„Atunci Isus a început să mustre cetățile în care a făcut cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu s-au pocăit: Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaida! pentru că dacă minunile care au fost făcute în tine, ar fi fost făcute în Tir și Sidon, s-ar fi pocăit, cu sac și cenușă. Dar vă spun că, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon la ziua judecății, decât pentru tine. Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine.”

Horazin și Betsaida care au fost înălțate până la cer din punct de vedere al privilegiilor, vor fi coborâte în locuința morților pentru că au avut o mare lumină, și au refuzat-o. A fost această mustrare dată de natura umană a lui Hristos? Dacă este așa, toți au libertatea de a fi nepăsători față de avantajele pe care le-au primit. Aceste cuvinte vin de pe buzele lui Isus ca avertizări trimise din cer, pentru a mustra cu asprime indiferența și hotărârea lor de a continua în păcat.

Cine ar îndrăzni să prezinte situația în așa fel încât să înlăture mustrarea din cauză că Hristos a îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitatea? Hristos a vorbit în natura umană. Divinul și umanul s-au unit. Cei care vor să-L urmeze pe Hristos, vor avea mesaje de mustrare a păcatului, de înălțare a dreptății, dar întotdeauna condamnând păcatul.

Domnul Isus vrea ca nici unul să nu piară, prin urmare, El trimite avertismente și mustrări. Dacă prin venirea în lume nu ar fi îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitatea, divinitatea ar fi stins viața păcătoșilor.

Care este testul adevăratei religii? Cunoașterea și practicarea voii lui Dumnezeu, în concordanță cu cuvintele ce vin din gura Sa. Există un sanctuar, și în acel sanctuar este chivotul, și în chivot sunt tablele de piatră, pe care este scrisă Legea rostită la Sinai. Aceste table de piatră sunt în ceruri, și ele vor fi aduse în ziua aceea, atunci când va veni judecata, și cărțile vor fi deschise, iar oamenii vor fi judecați potrivit cu lucrurile scrise în cărți. Ei vor fi judecați de Legea scrisă de degetul lui Dumnezeu și dată lui Moise să fie pusă în chivot. Se păstrează un registru cu faptele tuturor oamenilor, și fiecare își va primi sentința, fie că este bun, fie că este rău.

Duhul Sfânt conduce întotdeauna la Cuvântul scris. Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar fi putut depune mărturie pentru, și cu spiritul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Când acest martor este primit, vine cu propriile dovezi. În asemenea momente credem și devenim siguri că suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce dovezi ale puterii adevărului le putem oferi celor credincioși și necredincioși, când rostim cuvintele lui Ioan: „ Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.”

Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar fi putut depune mărturie pentru, și cu spiritul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea aduce mărturia duhului nostru și cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. El este o persoană divină, altfel nu poate cerceta tainele minții lui Dumnezeu. „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.”

El este o persoană divină, altfel nu poate cerceta tainele minții lui Dumnezeu.

Ellen White, Manuscrisul 20, 7 februarie 1906

Vezi mai multe articole despre trioul ceresc.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie