Lupi în mijlocul oilor

Lupi în mijlocul oilor

 

„Nimeni nu este mai departe de Împărăţia cerului ca formaliştii plini de neprihănirea lor de sine, plini de mândrie pentru realizările lor, în timp ce sunt cu totul lipsiţi de spiritul lui Hristos, iar invidia, gelozia sau iubirea de popularitate şi de a fi lăudaţi îi stăpânesc. Ei aparţin aceleaşi clase căreia Ioan i s-a adresat ca fiind o generaţie de năpârci, copii ai celui rău. Există astfel de persoane printre noi, nevăzute şi nesuspectate. Ei slujesc cauzei lui Satana mult mai eficient decât cel mai josnic nelegiuit; pentru că acesta din urmă nu-şi ascunde adevăratul său caracter, el apare aşa cum este.” – Mărturii, vol. 5, pagina 226, paragraful 2.


Related Articles

Leviticul 26 – o profeție?

M-am întâlnit de curând cu o persoană care a ajuns la convingerea că anumite texte din Leviticul 26 învață despre

Periplul Manualului Comunității

Privind asupra rolului important pe care îl are acum Manualul în viața Bisericii Adventiste, cu greu ne vine să credem

Ce urmează?

Cu fiecare nouă săptămână vin confirmări că privim ultimele firicele de nisip care se scurg în clepsidra profetică. Am face