Lupi în mijlocul oilor

Lupi în mijlocul oilor

 

„Nimeni nu este mai departe de Împărăţia cerului ca formaliştii plini de neprihănirea lor de sine, plini de mândrie pentru realizările lor, în timp ce sunt cu totul lipsiţi de spiritul lui Hristos, iar invidia, gelozia sau iubirea de popularitate şi de a fi lăudaţi îi stăpânesc. Ei aparţin aceleaşi clase căreia Ioan i s-a adresat ca fiind o generaţie de năpârci, copii ai celui rău. Există astfel de persoane printre noi, nevăzute şi nesuspectate. Ei slujesc cauzei lui Satana mult mai eficient decât cel mai josnic nelegiuit; pentru că acesta din urmă nu-şi ascunde adevăratul său caracter, el apare aşa cum este.” – Mărturii, vol. 5, pagina 226, paragraful 2.


Related Articles

Alunecarea înspre credalism

Pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au luptat din răsputeri împotriva credalismului. Ei au văzut clar faptul că formarea

The One Project – Ron Duffield

Prezentările PPT realizate de Ron Duffield despre The One Project. Click pe pictograma de mai jos.  

O oportunitate nesocotită

            Dumnezeu a dorit ca la Conferința Generală din 1901 să te fii influențat (Kellogg) pentru a face o schimbare