Noi modificari propuse la manualul bisericii

Delegații la sesiunea Conferinței Generale se vor întâlni din nou cu propunerea de a modifica anumite pasaje din manualul comunității. Iată care sunt câteva din schimbările propuse:

 De la punctele fundamentale de doctrină, punctul 18, Darul profeției

The Gift of Prophecy

One The Scriptures testify that one1 of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and we believe it2 was manifested in the ministry of Ellen G. White. As the Lord’s messenger, her Her writings speak with prophetic authority and provide comfort, guidance, instruction, and correction to the church3. are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction.

 1. Comment [TKB29]: This addition makes clear that the Church has recognized the manifestation of the biblical gift of prophecy in the ministry of Ellen G White.
 2. Comment [TKB30]: This addition makes clear that the church has recognized the manifestation of the biblical gift of prophecy in the ministry of Ellen G White.
 3. Comment [TKB31]: The suggested changes seek to avoid giving the impression that Ellen G White and the Bible are equivalent sources of truth. It has also been indicated that the term “source” is difficult to translate into some languages without conveying that idea that her writings are like the Bible.

Darul profeției

Unul Scripturile mărturisesc că unul1 din darurile Duhului Sfânt este profeția. Acest dar este un semn de identificare a bisericii rămășiței și noi credem că el2 a fost manifestat în slujirea lui Ellen G. White. Ca sol al lui Dumnezeu, Scrierile ei vorbesc cu autoritate profetică și oferă bisericii alinare, îndrumare, învățătură și corectare3. sunt o sursă continuă și autoritară de adevăr care oferă bisericii alinare, îndrumare, învățătură și corectare.

 1. Această adăugare face clar faptul că biserica a recunoscut manifestarea darului biblic al profeției în slujirea lui Ellen G White
 2. Această adăugare face clar faptul că biserica a recunoscut manifestarea darului biblic al profeției în slujirea lui Ellen G White
 3. Schimbarea sugerată caută să evite impresia că Ellen White și Biblia sunt surse echivalente de adevăr. S-a indicat că termenul „sursă” este greu de tradus în anumite limbi fără transmiterea ideii că scrierile ei sunt ca Biblia.

Comentariul 3 mă face să mă întreb câte surse are adevărul.

De la capitolul 4, Pastori și alți angajați ai bisericii, pagina 34, Slujitori licențiați:

Licensed Ministers—To give men Licensed Pastors—To give individuals an opportunity to demonstrate their call to the ministry, especially in the area of soul winning, prospective candidates are granted ministerial pastoral licenses by the conference. The granting of such licenses confers the opportunity to develop the ministerial gift.

Slujitori licențiați - Pentru a le oferi bărbaților Pastori licențiați – Pentru a le oferi indivizilor ocazia să-şi demonstreze chemarea la slujire şi mai ales în domeniul câştigării de suflete, posibilii candidaţi primesc din partea conferinţei licență de slujire pastor. Acordarea acestor autorizaţii le oferă prilejul şi le dă dreptul să-şi dezvolte darul pastoral.

Cuvântul bărbați este înlocuit cu indivizi, iar licența nu este de slujire ci pastorală.

De la capitolul 4, Pastori și alți angajați ai bisericii, pagina 35 și 36, acreditări și licențe, se cere modificarea astfel:

In order that enemies of the Church may not gain access to our pulpits, no No one should be allowed to speak to any congregation unless he/she has been invited by the church in harmony with guidelines given by the conference. presents a current denominational credential or license. It is recognized, however, that there are times when congregations may be addressed by government officials or civic leaders; but all unauthorized persons should be excluded from shall not be given access to the pulpit. (See pp. 114-116.)

Pentru ca vrajmașii bisericii să nu aibă acces la amvoanele noastre, să nu permitem niciunei Nimănui nu-i trebuie permis să vorbească vreunei biserici, doar dacă a fost invitat de biserică în armonie cu îndrumările date de conferință. nu prezintă autorizaţia/legitimaţia din partea bisericii, valabilă şi vizată la zi. Totuşi este adevărat că există situaţii când este necesar ca, în adunările noastre, să ia cuvântul şi reprezentanţi ai statului sau conducători civili; însă oricărei persoane neautorizate va fi exclusă de la nu i se va da accesul la amvon.

De la capitolul 10, Servicii și alte întâlniri, pagina 116, vorbitori neautorizați se cere modificarea astfel:

Unauthorized Speakers—Under no circumstances should a pastor, elder, or other officer invite strangers or any unauthorized persons to conduct services. Individuals who have been removed from the ministry or who have been removed from membership in other places, or designing persons who have no authority from the church, should not be given access to the pulpit. Those worthy of confidence will be able to identify themselves by producing proper credentials.

Authorizing Speakers—Only speakers worthy of confidence will be invited to the pulpit by the church in harmony with guidelines given by the conference. Individuals who have been removed from membership or designing persons who have no authority from the church, should not be given access to the pulpit.

Vorbitori neautorizaţi – Pastorul, prezbiterul sau vreun alt slujbaş al bisericii nu trebuie să invite, în nicio împrejurare, persoane străine sau neautorizate să conducă servicii de închinare în bisericile noastre. Persoanelor care au fost înlăturate din lucrarea pastorală, care au fost excluse din biserică în alte locuri sau celor care nu au nicio autoritate din partea bisericii nu trebuie să li se permită accesul la amvon. Persoanele demne de încredere vor putea oricând să se legitimeze, prezentând documentul de acreditare.

Vorbitori autorizați – Doar vorbitori vrednici de încredere vor fi invitați de către biserică la amvon, în armonie cu îndrumările date de conferință. Indivizilor care nu mai sunt membri sau persoanelor care urzesc intrigi, care nu au nicio autoritate de la biserică, nu trebuie să li se ofere accesul la amvon.

Pentru informații suplimentare puteți studia agenda de lucru a sesiunii CG disponibilă aici.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

 1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

  a comentat la: Despre sanctuar

 2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

  a comentat la: Tabăra MAHANAIM

 3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

  a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie