O oportunitate nesocotită

Dumnezeu a dorit ca la Conferința Generală din 1901 să te fi influențat (Kellogg) pentru a face o schimbare hotărâtă în țelurile vieții tale. Mărturiile aduse înaintea unui mare număr de oameni au la fel de mult impact asupra vieții tale ca și pentru oricine altcineva unit cu lucrarea și cauza lui Dumnezeu. Au fost lucruri pe care ar fi trebuit să le înalți în acea ocazie. Aceste lucruri mi-au fost prezentate în lumina prin care cerul le vede. Dar tu nu ți-ai schimbat simțămintele. Nu ți-ai umilit inima, nu ai mărturisit și nu te-ai convertit. Nu ai făcut nicio schimbare radicală în acțiunile tale. Am lucrat din greu pentru a aduce o schimbare onestă în ceea ce privește lucrul cu care ești conectat, iar în ceea ce te privește, am crezut că acțiunile tale viitoare vor susține impresia pe care m-am străduit să o fac. Am crezut pe deplin că, dacă ești un om cinstit, vei vedea necesitatea de a urma un curs al acțiunilor tale total diferit, că vei accepta lumina venită la tine prin mesajele prezentate, și vei lucra pentru a te schimba.

Dar în loc să iei poziția corectă, atunci când ceva nu se armonizează cu vederile tale, spui: „Cineva trebuie să-i fi spus.” (n.tr. despre sora White) Așa a fost când ceva s-a pus de-a curmezișul pe calea ta.

Dar am sperat mereu că te vei schimba, până când am fost informată că acele cuvinte menite să te încurajeze să faci o schimbare, exercitau o influență exact opusă asupra ta. Această stare a lucrurilor a permis deschiderea ușii înaintea vrăjmașului. Gânduri vechi, care n-au fost niciodată îndepărtate, au reînviat, iar rezultatul se vede în ideile prezentate în cartea „Templul Viu”.

Singura cale prin care să pot sta într-o lumină corectă înaintea oamenilor, a fost să le aduc la cunoștință că Domnul ți-a trimis tot timpul mesaje, de la prima ta legătură cu Sanatoriul, că erorile tale au fost mustrate de Dumnezeu, că ai fost avertizat că acțiunile tale de a-i discredita pe lucrătorii Evangheliei sunt împotriva lui Isus Hristos care le-a încredințat această lucrare. Adevărata ta poziție a fost dezvăluită, dar în trecut Asociația Medicală Misionară a cunoscut prea puțin acest lucru.

Am fost instruită că lumina vine acum în linii clare la cei asociați cu tine, pentru a nu fi duși în rătăcire. Mi-a fost prezentat că atunci când făceai lucruri despre care asociații tăi știau că nu sunt drepte, ei nu au acționat în calitate de păstori credincioși, să-ți spună că greșești, pentru că nu ai fi recunoscut că acțiunile tale sunt greșite, și nu ai fi primit nimic care nu s-ar fi armonizat cu ideile tale.

Când mesajele au ajuns în mâinile tale pentru a te corecta, nu ai reușit să le oferi asociaților tăi instrucțunile primite. Tu nu ai fost lăsat în întuneric, dar asociații tăi au fost, neștiind că nu ești pe calea cea bună. Greșelile tale au fost aprobate, dar niciunul nu a acționat cu înțelepciune.

Sunt instruită să aduc înaintea poporului nostru avertismentele date cu privire la lucrarea medicală misionară, că această lucrare nu trebuie să fie separată, ci mereu trebuie să fie brațul ajutător al Evangheliei. Vrăjmașul a influențat oamenii să conceapă documente speciale care să fie semnate. Aceasta a fost o cursă pentru cei care au semnat, pentru instituțiile legate de Battle Creek, pentru Sanatoriu și pentru tine însuți. Ai acționat în calitate de autoritate și conducător, având supravegherea acestor instituții. Nu a fost nevoie ca aceste avertismente să fie trimise de mai multe ori, dar au trebuit să fie repetate. Lumina dată, dar nebăgată în seamă, a trebuit să fie repetată, cu mai multă putere pentru a se arăta că aceste metode și aceste planuri nu au fost după porunca Domnului.

Ai avut funcția ta în lucrarea medicală misionară, dar ai îmbrățișat responsabilități pe care Dumnezeu nu ți le-a oferit, iar oameni cu experiență au fost încurajați să lase întreaga responsabilitate asupra ta, în loc să o lase asupra marelui Misionar Medical, pe care toți medicii trebuie să-L facă tăria lor.

Spiritul de critică și lipsa credinței au crescut în lucrarea Evangheliei, iar acest lucru a continuat până în prezent. Acum, publicarea cărții „Templul Viu” a produs o criză. Dacă au fost primite ideile din cartea aceasta, ele vor duce la distrugerea credinței care face din Adventiștii de ziua a Șaptea un popor ales.

Nu am îndrăznit să rețin lumina care mi-a fost dată. Domnul m-a numit mesagerul Său, iar eu trebuie să vorbesc cuvintele pe care Mi le spune. Mărturiile care au fost date de Dumnezeu pentru aproape jumătate de secol cu privire la lucrarea pastorală și administrarea sanatoriilor noastre, trebuie aduse înaintea oamenilor, ca frații și surorile noastre în credință să înțeleagă lumina pe care Dumnezeu a oferit-o cu privire la diferitele ramuri ale lucrării ce trebuie făcute în acest moment.

Idei panteiste cu privire la Dumnezeu în natură sunt elaborate de Lucifer, îngerul căzut. Partea ciudată a problemei este că aceste idei au fost acceptate de atât de mulți, ca adevăr frumos. Dar ceea ce ei cred că este lumină, îi va duce în întuneric dens. Este o trăsătură distinctă a experienței de Adventist de ziua Șaptea, aceea de a-I da slavă lui Dumnezeu. Când dăm slavă oamenilor, atunci când avem încredere nelimitată în oameni, vorbind despre perfecțiunea pe care presupunem că ei o posedă, nu știm cui ne închinăm. Dumnezeu să fie înălțat. Fie ca persoanele slabe și greșite să se umilească înaintea Lui.

Va veni timpul când va trebui să vorbesc mult mai clar și să-i avertizez pe frații noștri în tonuri mult mai simple, să nu se lase amăgiți de teoriile false din „Templul Viu”. Mi s-a arătat natura opiniilor seducătoare care le conține, iar lucrurile care au fost amintite iar și iar, nu mai este nevoie să le repet. Se spune că aceste prezentări sunt în armonie cu opiniile prezentate în lucrările sorei White. Cei care fac aceste declarații aduc o mare nedreptate cărților mele. Să țineți minte că declarațiile din cărțile mele pot fi scoase din contextul lor, și puse în așa fel încât să pară că ideile din „Templul Viu” sunt susținute de sora White.

Un sentiment de datorie față de Dumnezeu mă face să vorbesc. Timpul pentru acțiune a sosit. Am avut multe de spus despre slava lui Dumnezeu așa cum se vede în lucrurile create de El, dar nu am lăsat impresia că Dumnezeul nostru Atotputernic, care domnește în ceruri și umple toate cerurile, se găsește în flori, frunze și copaci. Ceea ce am spus despre lucrările lui Dumnezeu în natură, a fost menit să conducă mintea de la natură la Dumnezeul naturii, pentru a arăta că toată gloria ar trebui acordată Celui ce stăpânește în ceruri, controlând toate lucrurile din cer și pe pământ. Oamenii trebuie să-și îndeplinească datoria față de Dumnezeu. Ei trebuie să aibă respect și cunoaștere față de un Dumnezeu personal. Ei trebuie să laude și să slăvească numele Său, ca Cel care a pus multe lucruri frumoase pe acest pământ corupt de păcat, astfel încât de la copil până la bărbați și femei, fiecare să poate vedea că Dumnezeu își iubește familia de aici de jos. El ne iubește atât de mult, încât ne-a oferit o dovadă concretă a iubirii Sale, prin trimiterea singurului Său Fiu să poarte păcatul lumii, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Dumnezeu dorește ca noi să ne gândim la profunzimea dragostei Sale, fără asemănare, și să ne amintim că suntem proprietatea Sa. „Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Noi trebuie să acționăm ca în fața universului ceresc, îndeplinindu-ne conștiincios obligațiile față de Creatorul nostru.

Lumea va fi înșelată de reprezentările lui Satana. Unde este siguranța noastră? Cum ne ferim de înșelările încântătoare ale lui Satana? Citind Cuvântul Său cu dorința de a-L cunoaște în lumina revelației cu privire la Sine, meditând la învățăturile Sale. Noi trebuie să ascultă de poruncile Sale, temându-ne să ne aventurăm afară din calea revelației divine, complăcându-ne în raționamente greșite.

Noi trebuie să realizăm că dacă facem lucrările lui Hristos, nu ne vom uni cu lumea. Duhul Sfânt ne va da un mesaj clar și distinct pentru lume. Dacă vom intra în strânsă legătură cu Hristos, vom putea duce mai departe lucrarea adevărului prezent pentru acest timp. Noi trebuie să cooperăm ce cele trei mari puteri din ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra în noi, făcându-ne împreună lucrători cu Dumnezeu. Dar când un om merge mai departe în mulțumire de sine, atunci vrăjmașul vine la el și îl inspiră, iar el nu știe de ce spirit este condus. Domnul a văzut acest lucru, și m-a instruit că la Conferința Generală de la Oackland, nu ar trebui să am nicio conversație cu tine.

Noi trebuie să cooperăm ce cele trei mari puteri din ceruri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra în noi, făcându-ne împreună lucrători cu Dumnezeu.

Special Testimonies, Series B 07, pp. 46-51

Vezi mai multe articole despre trioul ceresc.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie