Breaking News

Pagină de jurnal

Pagină de jurnal

Fratele Loughborough a predicat. O mare mulțime era strânsă la locul de întâlnire din Monterey. Casa era plină, până la refuz. Rugăciunea noastră intensă în această dimineață a fost, „Dă-ne mărturia vie, fă-ne să simțim povara lucrării Tale, povara cauzei Tale, valoarea sufletelor. Atunci, poporul Tău va fi reînnoit și întărit, și acei nedrepți, aceia care nu sunt uniți cu biserica Ta, vor fi mustrați și îndreptați.”

După-amiază, fratele White a predicat despre lucrare și succesul celor 3 solii. În discursul său, a fost clar și degajat. Domnul mi-a oferit libertate în vorbire cu privire la lucrarea grea a lui Ilie. Elisei l-ar fi urmat pe omul lui Dumnezeu. Ilie a spus „Întoarce-te Elisei”, iar el a răspuns „Nu, viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu te voi părăsi.” El urma să vadă încheierea lucrării. L-a urmat și a văzut carul de foc și de glorie și mantaua lui Ilie căzând peste el. Deci, aceia care vor merge mai departe cu poporul lui Dumnezeu, suferind încercări și fiind apăsați împreună cu ei, când îngerul cel puternic va coborî din ceruri, îmbrăcat în strălucirea cerului și oferind putere îngerului al treilea, ei vor simți puterea mesajului. Picături cerești cad asupra lor. Ploaia târzie se varsă în vasele lor.

                                                                        Ms8-1859, 19 Noiembrie 1859, p 24

semnatura ew sx wiki

cc

 


Related Articles

Ziua ispășirii

Studiul soliei sanctuarului este un studiu care un timp îndelungat a fost neglijat printre laicii și lucrătorii adventiști de ziua

Alunecarea înspre credalism

Pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au luptat din răsputeri împotriva credalismului. Ei au văzut clar faptul că formarea

Hristos în trup sfânt, sau un Hristos sfânt într-un trup păcătos

Este imposibil pentru mintea finită să înțeleagă cum Fiul divin al lui Dumnezeu a putut veni într-un trup muritor și