Breaking News

Serie studii biblice – Sanmartin, Macea

Serie studii biblice – Sanmartin, Macea

1. Moartea, păcatul și Legea

2. Chemarea evangheliei

3. Învierea și moștenirea

4.


Related Articles

Accentuăm noi subiectul cel mai important?

Participam la o întâlnire la care erau prezenți probabil cincizeci de adventiști de ziua a șaptea. La un moment dat,

Ce este Sanctuarul?

Textul din Scriptură, care mai presus de toate celelalte a fost temelia și pivotul central al credinței advente, a fost

Hristos în trup sfânt, sau un Hristos sfânt într-un trup păcătos

Este imposibil pentru mintea finită să înțeleagă cum Fiul divin al lui Dumnezeu a putut veni într-un trup muritor și