Studiu semantic al unui cuvânt

Ellen White a scris cu privire la cuvintele folosite de scriitorii Bibliei:

„Biblia trebuia dată în limbajul omenesc. … Înţelesuri diferite pot fi exprimate de acelaşi cuvânt. Nu există câte un cuvânt pentru fiecare idee distinctă.” – Solii alese, vol. 1, 20.

(Din moment ce propriile ei scrieri sunt date de asemenea în limbaj omenesc, putem aplica şi în cazul lor principiul enunţat mai sus.)

Pasiuni — control

În unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul pasiuni (eng. passions) pentru a descrie ceva ce trebuie supus controlului:

„… apetitul şi pasiunile lui [Adam] erau sub controlul raţiunii.” – Patriarhi și Profeți, 45. (Observă că nici înainte de cădere Adam nu era un om fără pasiuni.)

„Cuvintele, practicile, pornirile inimii (eng. passions) [lui Pavel] – toate erau aduse sub stăpânirea (eng. control) Duhului lui Dumnezeu.” – Faptele apostolilor, 315.

„Bărbat cu aceleaşi slăbiciuni (eng. passions) ca ale noastre, [Daniel] este descris de pana inspiraţiei ca fiind fără greşeală (eng. without fault – fără vină).” – Profeți și regi, 546.

„Pofta şi pasiunile ar trebui înfrânate şi aduse sub controlul unei conştiinţe luminate …” – Mărturii, vol. 3, 491.

„Fiecare creştin adevărat îşi va stăpâni (eng. control) apetitul şi pasiunile.” – Mărturii, vol. 3, 569-570.

„Tinerilor noştri le lipsesc mamele care să-i înveţe chiar din leagăn să-şi stăpânească pasiunea …” – Mărturii, vol. 3, 564-565.

Înclinaţii (tendinţe) — control

De asemenea, în unele pasaje Ellen White foloseşte cuvântul înclinaţii/tendinţe (eng. propensities) pentru a descrie ceva ce trebuie controlat/stăpânit (eng. controlled). Putem observa în primele dintre aceste pasaje faptul că pasiunile (passions) şi înclinaţiile (propensities) sunt amintite în acelaşi context, precum şi ideea că Hristos a biruit prin controlul acestora:

„… pentru ca pasiunile (passions) şi apetitul vostru să poată fi supuse controlului raţiunii … înclinaţiile (propensities) noastre fireşti trebuie stăpânite; altfel, niciodată nu putem birui cum a biruit Hristos.” – Mărturii, vol. 4, 235.

„… făcându-i pe oameni în stare să-şi pună toate înclinaţiile (propensities) sub controlul puterilor superioare …” – Mărturii, vol. 3, 491.

„Şi-a adus familia la regulile lui rigide, dar n-a reuşit să-şi stăpânească înclinaţiile senzuale (eng. animalic).” – Mărturii, vol. 2, 378.

„Orice tendinţe (eng. propensities) animalice trebuie să fie supuse puterilor mai înalte ale sufletului.” – Căminul advent, 128. (Notă: Ellen White foloseşte cuvântul animalic în sensul de biologic)

„Dacă un intelect luminat ţine frâiele, controlând pornirile (eng. propensities) instinctuale, animalice, ţinându-le în subordonare faţă de puterile morale, Satana ştie foarte bine că puterea sa de a-l birui cu ispite este foarte mică …” – Solii către tineret, 237.

Astfel de pasiuni şi/sau înclinaţii trebuie să fi avut Ellen White în vedere atunci când a scris despre Hristos:

„Deşi a avut întreaga putere a pasiunilor omeneşti, El nu a consimţit niciodată să făptuiască vreun act care să nu fie curat, înălţător şi nobil.” – HP, 155.

„El a fost asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile, cu aceleaşi înclinaţii (eng. susceptibilities) mentale şi fizice.” – RH, 2 octombrie 1885. (Dicţionarul Roget’s Thesaurus listează susceptibilities şi propensities ca fiind sinonime)

Deci El a avut aceste pasiuni şi înclinaţii dar le-a controlat, trăind astfel o viaţă fără păcat. O astfel de experienţă ne este nouă recomandată.

În cele ce urmează vom observa o folosire foarte diferită a cuvintelor patimi/pasiuni (eng. passions) şi înclinaţii/tendinţe (eng. propensities).

Pasiuni–Eliminate

În unele pasaje, Ellen White foloseşte cuvântul pasiuni (passions) pentru a descrie ceva ce trebuie eliminat:

„Când acesta [harul lui Hristos] este sădit în inimă, el va îndepărta patimile (eng. evil passions) care provoacă cearta şi dezbinarea.” – Hristos lumina lumii, 305.

„Pasiunile (eng. passions) nesfinte trebuie răstignite.” – Slujitorii Evangheliei, 128.

„Voinţa şi pasiunile (eng. passions) nesfinţite trebuie răstignite.” – Mărturii, vol. 3, 84.

„ … pasiunile (eng. passions) rele … toate trebuie biruite” – Mărturii, vol. 3, 115.

„Oricare ar fi obiceiul rău şi patima cea rea (eng. master passion), care din cauza îndelungatei practicări a robit sufletul şi trupul, Hristos e în stare şi doreşte să te elibereze.” – Hristos lumina lumii, 203.

„Iritarea, înălţarea de sine, mândria, patima (eng. passion) . . . trebuie să fie biruite.” – Mărturii, vol. 4, 527.

După cum în lista precedentă am găsit o echivalare a cuvântului pasiune (eng. passion)) cu înclinație (eng. propensity), aceeași echivalare o găsim aici:

„Ele [soţiile] sunt considerate nişte unelte puse în slujba satisfacerii înclinaţiilor josnice, desfrânate (eng. low, lustful propensities). Şi foarte multe femei se supun să devină roabe ale înclinaţiilor desfrânate (eng. lustful passion)” – Mărturii, vol. 2, 474.

Cu toate că folosirea expresiilor următoare este mai degrabă descriptivă, este evident că doar controlul nu ar fi o soluţie adecvată pentru astfel de  probleme.

„Pasiuni depravate; patimi josnice; pasiune vulgară, josnică; pasiuni diabolice (eng. depraved passions; base passions, base, low passion; hellish passions).” – Mărturii, vol. 2, 474.

„Pasiuni stricate (eng. corrupt passions).” – Mărturii, vol. 2, 410.

„Pasiuni amare sau nenorocite (eng. bitter or baleful passions).” - 2BC, 1017

„Pasiuni josnice (eng. gross passions).” – Mărturii, vol. 3, 475.

„Patimă criminală (eng. murderous passion).” – Patriarhi și profeți, 658.

„Pasiuni pervertite (eng. perverted passions).” – Dietă și hrană, 238.

„Pasiuni vicioase (eng. vicious passions).” – Mărturii, vol. 2, 468.

Creştinii ar realiza puţin prin simpla limitare a indulgenţei pentru astfel de pasiuni, aşa cum cuvântul control din lista anterioară ar fi putut indica. Acest tip de pasiune însă trebuie să fie eliminată.

Înclinaţii (tendinţe)–Eliminate

De asemenea, în unele pasaje Ellen White foloseşte cuvântul înclinaţii pentru a descrie ceva care trebuie eliminat:

„Dar chiar dacă înclinaţiile (eng. propensities) lor rele ar putea să li se pară la fel de preţioase precum mâna dreaptă sau ochiul drept, lucrătorul trebuie să se despartă (eng. separated) de acestea, sau altfel el nu poate fi primit de Dumnezeu.” – Mărturii pentru pastori, 171-172.

„Va trebui să renunţe (eng. discarded.) la tendinţele spre amuzament şi plăcere.” (Nonsense and amusement-loving propensities should be discarded.) – Solii către tineret, 42.

Cu toate că este o folosire mai degrabă descriptivă, se pare că în cazurile următoare a controla nu ar constitui o soluţie adecvată la problema înclinaţiilor:

„Înclinaţiile iubirii de bani” (Money-loving propensities). – Mărturii, vol. 3, 545.

„Înclinaţii iubitoare de scandal.” (Scandal-loving propensities)” – Mărturii, vol. 5, 57.

„Înclinaţii egoiste.” (eng. selfish propensities)” – Mărturii, vol. 7, 204.

„Înclinaţie de a face planuri” (eng. scheming propensity – mărturia este adresată unui frate înclinat spre afaceri n.tr.). – Mărturii, vol. 4, 351.

„Înclinaţii senzuale” (eng. lustful propensity). – Dietă și hrană, 389.

Între acestea, este încurajator să citim:

„Noi nu trebuie să mai păstrăm nici o înclinaţie păcătoasă.” - RH, 24 aprilie 1900.

Prin urmare, trebuie că acest tip de pasiuni şi / sau înclinaţii a avut în vedere Ellen White atunci când a scris despre Hristos:

„El a fost un mare petiţionar, neavând pasiunile (eng. not possessing the passions) firii noastre căzute, dar înconjurat de infirmităţi asemănătoare, ispitit în toate privinţele, cum suntem şi noi.” - Mărturii, vol. 2, 509.

„El ne este frate în slăbiciunile noastre, dar nu în a le avea ca patimi.” (eng. not in possessing like passions.) - Mărturii, vol. 2, 202.

„În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo înclinaţie rea.” - 5BC, 1128

 

Concluzii

 1. Ellen White a fost conştientă de faptul că aceleaşi cuvinte sunt uneori folosite pentru a exprima idei diferite.
 2. Găsim un astfel de exemplu în folosirea cuvintelor pasiuni şi înclinaţii. Ea foloseşte ambele cuvinte în două moduri diferite.larson
 3. Ea echivalează pasiunile cu înclinaţiile în fiecare din cele două utilizări diferite.
 4. În una dintre utilizări, atât cuvântul pasiuni cât şi înclinaţii,sunt folosite pentru a descrie ceva care creştinii trebuie să controleze, dar că, prin însăşi natura lucrurilor, acestea trebuie să rămână şi nu pot fi eliminate din experienţa lor. În această utilizare ea tinde să lege cuvântul înclinaţie/tendinţă cu termeni descriptivi precum animalic, omenesc, firesc etc
 5. În cealaltă utilizare ambele cuvinte – pasiuni şi înclinaţii - sunt folosite pentru a descrie ceva care creştinii nu trebuie să păstreze, ci trebuie să elimine. Pentru problema unor astfel de pasiuni şi înclinaţii controlul nu constituie o soluţie adecvată. În această utilizare ea tinde să lege cuvântul tendinţă/înclinaţie cu termeni descriptivi cum ar fi rea, păcătoasă, senzuală, etc
 6. Cu referire la Hristos, ea indică faptul că El a avut o categorie de pasiuni şi înclinaţii, dar nu şi cealaltă. Astfel, declaraţiile sale cu privire la acest subiect ar trebui să fie văzute ca fiind complementare şi nu contradictorii. Pentru comparaţie, să punem împreună câteva declaraţii:

Pasiuni

„Deşi a avut întreaga putere a pasiunilor omeneşti, El nu a consimţit niciodată să făptuiască vreun act care să nu fie curat, înălţător şi nobil.” – HP, 155.

„El a fost un mare petiţionar, neavând pasiunile firii noastre căzute, dar înconjurat de infirmităţi asemănătoare, ispitit în toate privinţele, cum suntem şi noi.” – Mărturii, vol. 2, 509.

Înclinaţii

„El a fost asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile, cu aceleaşi înclinaţii” (eng. susceptibilities) mentale şi fizice. (dicţionarul Roget’s Thesaurus listează susceptibilities şi propensities ca fiind sinonime.)

„Înclinaţiile (propensities) noastre fireşti (eng. natural) trebuie stăpânite; altfel, niciodată nu putem birui cum a biruit Hristos.” – Mărturii, vol. 4, 235.

„În El nu a existat nici măcar pentru o clipă vreo înclinaţie spre rău.” (eng. evil) -  5BC, 1128.

Capitol selectat din cartea lui Ralph Larson The Word Was Made Flesh (Cuvântul S-a făcut trup), p. 22-28

 

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

 1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

  a comentat la: Despre sanctuar

 2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

  a comentat la: Tabăra MAHANAIM

 3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

  a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie