ÎAF

Întrebări adresate frecvent

 

1. Cine va produce despărțirea grâului de neghină în biserică, Dumnezeu sau omul?

„În Oswego, New York, la data de 7 septembrie 1850, Domnul mi-a arătat că trebuie înfăptuită o mare lucrare pentru poporul Său înainte ca el să poată rămâne în picioare în bătălia din ziua Domnului. Atenţia mi-a fost îndreptată către aceia care pretind că sunt adventişti, dar care resping adevărul prezent şi am văzut că grupul lor se fărâmiţa şi că mâna Domnului se afla în mijlocul lor pentru a-i dezbina şi împrăştia acum, în vremea secerişului, astfel încât mărgăritarele preţioase, aflate printre ei, care au fost amăgite anterior, să poată avea ochii deschişi pentru a vedea care este starea lor reală. şi acum, când le este prezentat adevărul de către solii Domnului, ei sunt pregătiţi să asculte şi să-i vadă frumuseţea şi armonia şi să se despartă de rătăcirile şi de cei cu care se întovărăşiseră înainte, să îmbrăţişeze adevărul preţios şi să stea acolo unde îşi pot defini poziţia.” – Scrieri timpurii, 69.

„Apoi am văzut cel de-al treilea înger. Îngerul meu însoţitor a spus: «Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă îi este misiunea. El este îngerul care urmează să despartă grâul de neghină şi să sigileze — sau să lege — snopii de grâu pentru hambarul ceresc. Aceste lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea şi să angajeze întreaga atenţie.»” – Scrieri timpurii, 118.

2. Care sunt cele mai importante caracteristici ale acestei lucrări?

„Am cerut să cunosc însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o și mi-a fost arătat că aceasta avea să fie provocată de mărturia dreaptă adusă de sfatul Martorului Credincios către Laodicea. Aceasta va avea efect asupra inimii primitorului și îl va conduce să înalțe standardul și să prezinte drept adevărul. Unii nu vor aduce această mărturie așa cum trebuie. Ei se vor ridica împotriva ei, și acest lucru va provoca o cernere în cadrul poporului lui Dumnezeu.” – 1M, 181.

„Când vine zguduirea, prin introducerea unor teorii false, acești cititori superficiali, lipsiți de orice ancoră, sunt asemenea nisipurilor mișcătaoare.” – Mărturii pentru pastori, 112.

3. Va trece adventismul printr-o zguduire puternică?

„Trebuie să fie o zguduire printre poporul lui Dumnezeu; dar aceasta nu este adevărul prezent pe care trebuie să îl ducem bisericilor; ea este rezultatul refuzării adevărului prezentat.” – MS 82, 1894 publicat în 3MR, 33

„O mare zguduire trebuie să vină. Cei care pretind că sunt credincioși adevărului pentru acest timp dorm.” – KC, 124