Răspunsul la această întrebare în avem în soliile Spiritului Profeției:

„În Oswego, New York, la data de 7 septembrie 1850, Domnul mi-a arătat că trebuie înfăptuită o mare lucrare pentru poporul Său înainte ca el să poată rămâne în picioare în bătălia din ziua Domnului. Atenţia mi-a fost îndreptată către aceia care pretind că sunt adventişti, dar care resping adevărul prezent şi am văzut că grupul lor se fărâmiţa şi că mâna Domnului se afla în mijlocul lor pentru a-i dezbina şi împrăştia acum, în vremea secerişului, astfel încât mărgăritarele preţioase, aflate printre ei, care au fost amăgite anterior, să poată avea ochii deschişi pentru a vedea care este starea lor reală. şi acum, când le este prezentat adevărul de către solii Domnului, ei sunt pregătiţi să asculte şi să-i vadă frumuseţea şi armonia, şi să se despartă de rătăciri şi de cei cu care se întovărăşiseră înainte, să îmbrăţişeze adevărul preţios şi să stea acolo unde îşi pot defini poziţia.”Scrieri timpurii, p. 69.