Ellen White a identificat solia astfel:

„Solia dată nouă prin A. T. Jones și E. J. Waggoner este solia lui Dumnezeu pentru biserica Laodiceană și vai aceluia care declară a crede adevărul și totuși nu reflectă altora razele date de Dumnezeu.”Materialele 1888, p. 1052

„Solia Laodiceeană a fost vestită. Ia această solie în toate fazele ei și vestește-o oamenilor oriunde Providența deschide calea. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care piere.”Materialele 1888, p. 1054

Solia lui Isus, pentru biserica Sa de la timpul sfârșitului, cuprinde chemarea de a accepta, prin credință, neprihănirea Sa.