Zguduirea Adventismului este un site care susține lucrarea și solia încredințată Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Toate materialele de pe acest site sunt concepute pentru a sluji acestui scop. Deși ne-am dori ca site-ul să fie dedicat doar evangheliei, trebuie să prezentăm și pericolele care pândesc biserica prin prezența în rândurile noastre a unor „evanghelii” false. În timp ce, pe de o parte, materialele de pe acest site prezintă solia evangheliei, pe de altă parte atragem atenția asupra evangheliilor străine adventismului, dar care sunt promovate de cei mai apreciați vorbitori sau scriitori adventiști. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ultima solie de har care trebuie dusă lumii, și privim cu încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profetice, care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului, este pentru noi un motiv de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați, și deși cea mai mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale.

Timpul de zguduire pe care îl trăim cere o pregătire specială, de aceea considerăm apariția site-ului absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el, în ciuda tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala specifică Laodiceei, și astfel să putem grăbi revenirea Mântuitorului.