Poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă printr-un proces de purificare, numit zguduire: „Zguduirea trebuie să aibă loc în curând pentru a purifica biserica.” (Ellen White, Spiritual Gifts, vol. 2, p. 284). Zguduirea este produsă de cel puțin două acțiuni – 1) împotrivirea față de solia Martorului credincios și 2) prezența ereziilor în rândurile bisericii:

„Am cerut să cunosc însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o și mi-a fost arătat că aceasta avea să fie provocată de mărturia dreaptă adusă de sfatul Martorului Credincios către Laodicea. Aceasta va avea efect asupra inimii primitorului și îl va conduce să înalțe standardul și să prezinte drept adevărul. Unii nu vor aduce această mărturie așa cum trebuie. Ei se vor ridica împotriva ei, și acest lucru va provoca o cernere în cadrul poporului lui Dumnezeu.” –Mărturii, vol. 1, p. 181.

„Când vine zguduirea, prin introducerea unor teorii false, acești cititori superficiali, lipsiți de orice ancoră, sunt asemenea nisipurilor mișcătoare.” – Mărturii pentru pastori, p. 112.

Site-ul este conceput pentru a oferi adventiștilor de ziua a șaptea, precum și prietenilor de adevăr, materiale de studiu cu privire la aceste două lucruri care produc zguduirea. Numele a fost ales pentru a sugera faptul că site-ul tratează cele două elemente despre care Ellen White ne spune că au rol în procesul de curățire al bisericii.