Breaking News

Cărți noi, eroare veche

Cărți noi, eroare veche

Seminarul a fost susținut de pastorul Larry Kirkpatrick în cadrul simpozionului organizat de Biserica Adventistă Sacramento Central din Conferința California de Nord pe tema teologiei ultimei generații, un adevăr adventist aflat sub atac de multă vreme. Subiectul seminarului îl reprezintă apariția în 2018 a trei cărți care vorbesc împotriva teologiei ultimei generații. Kirkpatrick analizează pe scurt una dintre ele, God’s Character and the Last Generation (Caracterul lui Dumnezeu și ultima generație) la care au contribuit 12 profesori de seminar și a fost editată de Jiří Moskala, decanul Universității Andrews și John C. Peckham, profesor de teologie și filozofie creștină la aceeași instituție a bisericii. Această prezentare video poate fi urmărită împreună cu seria Moștenirea luminii, a cărei subiect este aceeași temă.

Kirkpatrick este din anul 2019 pastor în cadrul Conferinței Michigan. Ceilalți vorbitori au fost: Dennis Priebe, Gerard Damsteegt si Norman McNulty.


Related Articles

Ziua prevenirii violenței

„Meditaţia este o stare mintală care permite unei persoane să nu se gândească la treburile zilnice… Meditaţia este, poate, procedeul

Sabatul săptămânal sau sabatul lunar, care este cel adevărat?

           Evreii, adventiștii și alte grupuri păzitoare ale Sabatului, păzesc Sabatul la fiecare șapte zile potrivit textelor din Geneza 1:1-2:3

Analiza teologiei lui Jack Sequeira

Este un fapt cunoscut că redescoperirea și promovarea soliei neprihănirii prin credință de către Robert Wieland după anii 1950, a