Vicarius Filii Dei - 666 - partea 1

La fel ca profetul Daniel, Ioan, ucenicul iubit, exilat din pricina Numelui Lui Hristos pe insula Patmos a văzut în viziune fiara cu care sfinții au un continuu război.

„Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu.” - Apocalipsa 13:1-2

Înfățișarea fiarei văzută de Ioan conține similitudini cu cele patru fiare pe care profetul Daniel le-a văzut în viziunea sa: leul, ursul, leopardul și fiara nespus de înspăimântătoare. Din descrierea Apocalipsei înțelegem că Ioan a văzut un leopard uriaș, cu labe de urs și o gură ce semăna cu gura unui leu. De asemenea, avea zece coarne fiecare având o coroană regală. Această creatură văzută de Ioan este o compoziție înfiorătoare a fiarelor văzute de Daniel: leul Babilonian, ursul Medo-Persan, leopardul Grec și fiara ce nu a primit o descriere și care este Imperiul Roman. Diferența dintre cele descrise de Daniel și cele văzute de Ioan constă în faptul că Ioan prezintă fiarele invers față de Daniel. Elementul grecesc este acum prezentat primul, urmat de Medo-Persia și apoi de Babilon. Inversarea acestor elemente este semnificativă și are legătură cu timpul. Daniel trăia în vremea leului Babilonian, iar Dumnezeu i-a arătat succesiunea imperiilor până la vremea sfârșitului. Viața poporului lui Dumnezeu de atunci era marcată de influența Babilonului. Dar atunci când Ioan primea această viziune, șase secole mai târziu, biserica creștină trăia sub influența leopardului. Deși imperiul lui Alexandru se destrămase de mult, cultura sa caracteriza viața oamenilor ce trăiau sub dominația Imperiului Roman. Ioan primește viziunea pe vremea celei de a patra fiare, cea nespus de înfricoșătoare, dar pe care nu o vede în viziune în mod explicit. De ce? Știm din Daniel că fiara, sau cornul cel mic este o continuare a celei de a patra împărății. Observăm în descrierea lui Ioan caracterul hibrid al fiarei. Fiara aceasta este deosebit de importantă pentru urmașii lui Isus Hristos. Știm cu toții că este vorba de Roma, a patra împărăție, în forma ei papală – Biserica Catolică. Leopardul gigant nu este altceva decât unealta prin care balaurul a creat un puternic sistem de înrobire al adevărului. Cultura grecească răspândită prin intermediul Imperiului Roman a creat o schemă de dezvoltare intelectuală care i-a condus pe oameni departe de cuvintele simple ale Scripturilor și continuă să o facă. Biserica Catolică, fiara din Apocalipsa 13, văzută ca un leopard uriaș este o descriere profetică a lucrurilor care vor avea loc în istorie la câțiva ani după moartea lui Ioan. Balaurul a dat acestei fiare „puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.” Fiara care face război sfinților poate fi identificată prin numele numelui ei 666. Începând cu anii Reformațiunii credincioșii au început să recunoască din istorie că papalitatea este această fiară, iar în anul 1600, Andreas Helwig, un învățat german, a demonstrat că un anume titlul pe care pontiful Romei papale îl poartă, VICARIUS FILII DEI are valoarea numerică 666. De atunci, ideea a fost preluată de multe denominațiuni protestante inclusiv de adventiști. Începând cu primele decenii ale celui de al XVIII-lea secol denominațiunile protestante au fost seduse de învățăturile iezuiților în ceea ce privește fiara din Apocalipsa și au abandonat complet identificarea papalității cu fiara, precum și interpretarea titlului Vicarius Filii Dei ca însumând 666. În aceea perioadă Dumnezeu a ridicat un bastion în apărarea acestei uriașe descoperiri – Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Dar în ultimii zeci de ani, am renunțat să mai folosim această identificare, în caz că încă am mai vorbi în evanghelizări sau prin cărți și articole că fiara din Apocalipsa 13 este Biserica Catolică. În prezentările următoare vom vorbi despre 666 și istoria marii apostazii, iar cu regret vom vorbi despre subminarea acestui adevăr chiar din interiorul adventismului.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

  2. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

Distribuie