Breaking News

În căutarea identității – analiză

În căutarea identității – analiză

„Vrășmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că o mare reformă trebuie să aibă loc printre Adventiștii de Ziua a Șaptea și că această reformă va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca stâlpi ai credinței noastre și implicarea într-un proces de reorganizare. Dacă această reformă va avea loc, care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu în înțelepciunea Sa le-a dat bisericii rămășiței vor fi lepădate. Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut lucrarea în ultimii cincizeci de ani vor fi considerate a fi eroare. O nouă organizație va fi înființată. Cărți de un nou ordin vor fi scrise. Va fi introdus un sistem de filozofie intelectuală.”  – Solii alese, Vol. 1, 204.

 


Related Articles

Un răspuns necesar

Un răspuns la „Rolul esenţial al lui M. L. Andreasen și teologia sa referitoare la ultima generaţie” din cartea lui

Aparenta întârziere – analiză

Cartea Aparenta întârziere, publicată de editura Viață și Sănătate, este recomandată ca fiind o carte care răspunde cu claritate la