Breaking News

Natura Domnului Hristos – analiză

„Vrășmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că o mare reformă trebuie să aibă loc printre Adventiștii de Ziua a Șaptea și că această reformă va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca stâlpi ai credinței noastre și implicarea într-un proces de reorganizare. Dacă această reformă va avea loc, care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu în înțelepciunea Sa le-a dat bisericii rămășiței vor fi lepădate. Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut lucrarea în ultimii cincizeci de ani vor fi considerate a fi eroare. O nouă organizație va fi înființată. Cărți de un nou ordin vor fi scrise. Va fi introdus un sistem de filozofie intelectuală.” – Solii alese, Vol. 1, 204.

 


Related Articles

Un răspuns necesar

Un răspuns la „Rolul esenţial al lui M. L. Andreasen și teologia sa referitoare la ultima generaţie” din cartea lui

În căutarea identității – analiză

„Vrășmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că o mare reformă trebuie să aibă loc printre Adventiștii de Ziua a