Din ținutul reginei (Queensland, Australia)

by Paul Bucur | 07/22/2014 17:38

Cum îngerii de la Muntele Sinai au ajutat unei situații din Queensland

Picture1ssCălătorind într-o zi cu sora White spre Aukland, Noua Zeelandă, am întrebat-o dacă are vreo lumină în legătură cu rolul pe care l-au avut îngerii în darea Legii pe Muntele Sinai. I-am menționat textul din Galateni 3:19 unde se spune: „Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină «Sămânţa» căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.”

I-am explicat că am înțeles că Legea a fost spusă pe Muntele Sinai pentru a descoperi călcarea de Lege și că am înțeles că «Sămânța» se referă la Isus, care a fost moștenitorul căruia îi fusese promis noul pământ după cum se spune în versetele 16-18 și că venirea din versetul 19 este a doua venire pentru a-și cere moștenirea. A părut că ea a consimțit la aceste lucruri. Dar am întrebat: „Cum adică: ‘şi a fost dată prin îngeri‘ Legea? Ce parte au avut ei?”

Ea a răspuns: „Nu îți amintești că în Psalmul 68 cu versetul 17 se spune: «Carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, chiar mii de îngeri: Domnul este între ele, ca la Sinai»” (versiunea engleză KJV). „La Muntele Sinai”, a explicat ea, „Dumnezeu a așezat o graniță de-a lungul muntelui. Era ca un cort viu alcătuit din îngeri care stăteau unii pe umerii altora și își deschideau aripile pentru a preveni intrarea unui singur înger rău. Acest acoperământ viu acoperea vârful muntelui. Dacă ar fi putut, Satana ar fi intrat acolo și ar fi rostit cuvinte pentru a duce poporul în confuzie. Îngerii au fost însărcinați să lovească de moarte orice înger rău, om sau animal care ar încerca să penetreze acoperământul. Satana a știut lucrul acesta și nu a încercat.

Astfel că, atunci când Legea le-a fost rostită de vocea lui Dumnezeu, tot poporul, trei milioane, când Moise a adus jos copia scrisă, au mărturisit: «Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul».”

„Acum îți voi da și o ilustrație a acestor lucruri”, a spus ea. „Am scris mărturii unor oameni care mai târziu au venit la mine tulburați, pentru a arăta ceva ce ei erau siguri că au citit, dar nu se putea aplica lor. Când citau declarația, nu puteam să îmi amintesc să o fi auzit sau scris, așa că îi rugam să aducă mărturia scrisă și să mi-o citească, iar ei mergeau la pagina unde ei credeau că au văzut aceasta, dar nu puteau să găsească. «De ce», spuneau ei, «Sunt sigur că era aici» și indicau locul de pe pagină. «Ei bine», le spuneam, «se pare că acum nu este acolo și nu am scris niciodată, nici nu am auzit până nu mi-ai spus». «Cum vezi asta?» întrebau ei. «Oh, este simplu» le răspundeam. «Poate că ai fost stârnit, anticipând lucruri pe care Dumnezeu nu le are în minte, iar dușmanul a profitat de tine și, fie ți-a aruncat cuvintele pe hârtie, fie ți le-a spus, tot așa cum a făcut cu Eva, declarația falsă apărând în mintea și în ochii tăi.»”

Nu am știut atunci cât de mult voi avea nevoie de această ilustrație în Queensland. În ziua în care eram adunați pentru organizarea bisericii din Rockhampton, era prezent un bărbat despre care eram siguri că va cere să devină membru, dar despre care credeam că va aduce necaz în biserică. Din punct de vedere moral era bun, dar era un căutător cronic de greșeli. Ceea ce puteam face era să nu îl primim pe motivul amintit și să citim Scriptura care spune: „Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice.” – Romani 14:1. Oricum, înainte de a ajunge în cadrul întâlnirii la punctul în care primeam membri, el s-a ridicat și a declarat că în timp ce explicam natura și obiectivul organizării l-am numit ‘diavol’. L-am asigurat că greșește, că niciodată în viață nu am numit pe cineva ‘diavol’ și cu siguranță nu de la amvonul sfânt. El a insistat că am spus, așa că l-am întrebat pe pastorul care era cu mine la amvon dacă m-a auzit folosind acest cuvânt. M-a asigurat că nu. Apoi am întrebat adunarea și ei au spus că nu au auzit. Dar un frate, care stătea lângă el, s-a ridicat și a declarat că m-a auzit spunând acest cuvânt. Am întrebat apoi dacă mai este cineva în cort care a auzit, și soția lui, care stătea în cealaltă parte a lui, a declarat că a auzit. Cei doi erau suflete bune și doritoare, pe care intenționam să-i primim în biserică. Am spus că îmi pare foarte rău că au auzit o astfel de declarație și că nu neg că au auzit-o și că, dacă așteaptă și au răbdare le voi explica de ce m-au auzit numindu-i ‘diavol’, când de fapt nu am făcut aceasta. Lucrul acesta l-a iritat pe acest bărbat, s-a ridicat și a încercat să controleze situația și să dovedească faptul că sunt greșit. A declarat că a visat în noaptea dinainte că întâlnirea s-a terminat pentru el în exact această stare și că va pleca și nu va rămâne pentru a asculta explicația mea. I-am spus: „Presupun că îți vei îndeplini visul”. Și a ieșit afară spre ușurarea tuturor.

Soția sa și celălalt frate care au auzit cuvântul la care au obiectat, au rămas în timp ce eu le-am relatat lor și celorlalți 60 de membri explicația sorei White cu privire la îngerii de la Muntele Sinai și eforturile Satanei de a duce în confuzie pe cei pentru care Dumnezeu trimite solii.

În acest moment, un alt frate s-a ridicat și a spus: „Frate Starr, vă pot ajuta în această chestiune. Sâmbătă seara trecută, împreună cu cele două fete ale mele am ascultat serviciul Armatei Salvării, când exact acești trei oameni au mărturisit că l-am făcut pe acest om ‘diavol’. Un astfel de gând nu a intrat niciodată în mintea mea. Fetele mele sunt martore că nu am spus asta.”

Toți am fost convinși că Satana a venit în mijlocul nostru, dar a fost dat afară. Procesul de organizare a continuat și omul a cărui influență ne provoca neliniște s-a eliminat singur.

Astfel, o conversație pe subiectul unui singur pasaj din Scriptură a condus la rezultate importante și a salvat o situație într-un câmp de misiune.

G.B. Starr

Fifty years with one of God’s seers (Cincizeci de ani cu unul din văzătorii lui Dumnezeu)

Source URL: https://www.zguduireaadventismului.ro/spiritulprofetic/din-tinutul-reginelor-2/