Breaking News

A doua oară – DA sau NU

A doua oară – DA sau NU

acPe data de 14 octombrie delegații la Consiliul Anual al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea au aprobat următoarea întrebare pentru a fi adresată delegaților de la Conferința Generală a bisericii din 2015:

După studiul tău personal asupra chestiunii hirotonirii femeii din Biblie, scrierile lui Ellen White și rapoartele comisiilor de studiu, și;

După ce ai luat în considerare cu atenție ce este mai bine pentru biserică și pentru împlinirea misiunii ei,

Este acceptabil ca Comitetul Executiv al Diviziunii, dacă ei consideră aceasta a fi potrivit în teritoriile lor, să ia hotărâri pentru hirotonirea femeii în lucrarea evangheliei?

Da sau NU

Delegații au de ales dacă să permită sau nu, fiecărei diviziuni, să aleagă dacă hirotonesc femei. Este ceva nou? Nu. Pentru că acesta este exact ceea ce s-a decis la sesiunea Conferinței Generale de la Utrecht în anul 1995. Mai jos este textul care a fost pus în fața delegaților de la Utrecht:

Conferința Generală autorizează fiecare diviziune cu dreptul de a autoriza în teritoriile lor hirotonirea indivizilor în armonie cu politica stabilită. În plus, o diviziune poate autoriza hirotonirea indivizilor calificați fără a ține seama de gen, acolo unde circumstanțele nu consideră acest lucru ca fiind nerecomandabil. În diviziunile în care comitetul executiv al diviziunii acționează specific aprobând hirotonirea femeii în lucrarea evangheliei, femeile pot fi hirotonite pentru a sluji în aceea diviziune.

Această propunere a fost votată la Utrecht cu 673 de voturi pentru și 1.481 împotrivă. Deci, la conferința generală de la San Antonio de anul viitor se va propune votarea unei chestiuni care deja a fost votată în 1995 la Utrecht – dacă comitetele executive ale diviziunilor pot să-și aleagă propriul drum în privința hirotonirii femeii. Atunci nu a fost permis acest lucru, dar diviziunile care au adoptat această practică nebiblică nu au ținut seama de votul din 1995 (de asemenea și 1990). Probabil acum este nevoie să se legifereze devierea de la Biblie a acestor diviziuni, pentru a se putea menține spiritul de unitate „care există” în rândul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

 


Related Articles

Prioritatea Bisericii Catolice

Să mergem împreună pe calea Evangheliei, să-l cunoaștem și să-l iubim pe Domnul, colaborând în comuniune de slujire și solidaritate

Fondatorul teologiei eliberării vizitează Vaticanul

Fondatorul teologiei eliberării, iezuitul Gustavo Gutierrez, a fost primit la Vatican după ce în trecut se spune că a fost

Declarația Vaticanului cu privire la atentatul de la Paris

Directorul biroului de presă al Vaticanului,Federico Lombardi, a emis o declarație cu privire la atentatul de la Paris din 13