Adam și Steve

Adam și Steve

hendersonCapelanul Colegiului Pacific Union din Statele Unite, pastorul Jonathan Henderson, a fost vorbitorul principal al întâlnirilor de redeșteptare din toamnă din cadrul colegiului, un eveniment care are loc anual. Întâlnirile din acest an au tratat relațiile. Luni, 7 octombrie s-a prezentat subiectul Adam și Dumnezeu, urmat marți de Adam și Eva. Miercuri, capelanul colegiului și pastor al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea a vorbit tinerilor despre homosexualitate într-o prezentare intitulată Adam și Steve.

Prin amestecarea adevărului cu eroarea, Henderson a încercat să facă ca păcatul sodomiei să fie mai puțin respingător, dacă nu cumva chiar nu îl mai vede ca păcat. Prezentarea lui Henderson este una din vocile auzite în adventism pentru acceptarea acestui păcat în rândurile poporului lui Dumnezeu.

La aflarea acestei abominații petrecute într-una din cele mai importante instituții de educație adventiste, pastorul Kevin Paulson, absolvent al acestui colegiu a declarat:

„O tragedie teribilă pentru a mea alma mater. Tinerii trebuie să se ridice și să răspundă cu Cuvântul lui Dumnezeu ca armă.”

Privim cu uimire cum vocile celor puși de strajă pe zidurile Sionului stau tăcute, iar trâmbița care ar trebui să dea un sunet clar este încă înfundată de praful adunat în zecile de ani în care nu s-a sunat din ea.În același timp ne așteptăm ca păcatul homosexualitații să se furișeze tot așa ca acela al hirotonirii femeii; sub ochii străjerilor.

Unii din învățătorii falși ocupă poziții importante în biserică și influențează pe alții să se abată de pe calea ascultării umile, iar cei mai vulnerabili sunt copiii, tinerii și cei care nu studiază personal adevărul.

„Teorii false vor fi amestecate în fiecare fază a experienței și vor fi apărate cu zel satanic, pentru ca să captiveze mintea fiecărui suflet care nu este înrădăcinată în cunoștința deplină a principiilor sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar în mijlocul nostru se vor ridica învățători falși, dând ascultare duhurilor înșelătoare, ale căror doctrine sunt de origine satanică. Acești învățători vor atrage ucenici după ei. Intrând pe furiș și fără ca oamenii să-și dea seama, ei vor folosi cuvinte măgulitoare și vor face prezentări greșite cu iscusință și cu tact seducător. Singura speranță a bisericilor noastre este să fie pe deplin trează. Aceia care sunt înrădăcinați în adevărul Cuvântului, aceia care testează totul printr-un «Așa zice Domnul» sunt în siguranță.” – 11MR, 205.


Related Articles

Lutheranii și catolicii – moment istoric hotărâtor

Federația mondială lutherană (The Lutheran World Federation) a anunțat că relațiile dintre luterani și catolici au ajuns la un moment

Acțiuni favorizante ale Diviziunii Nord Americane

„Chiar la jumătatea distanței pe scala liniară a conducerii, între drept și strâmb, se găsește un punct de mijloc, care

Imunizare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a emis o declarație oficială cu privire la vaccinuri și vaccinare spunând că „încurajează