Breaking News

Imunizare

Imunizare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a emis o declarație oficială cu privire la vaccinuri și vaccinare spunând că „încurajează imunizarea responsabilă” și că nu are motive determinate de credință pentru a descuraja credincioșii să participe la programele de imunizare. Declarație făcută public sub numele „Imunizare” spune:

„Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea pune un accent puternic asupra sănătății și stării de bine. Accentul adventist asupra sănătății este bazat pe revelația biblică, scrierile inspirate ale lui Ellen White (co-fondator al bisericii) și pe literatura științifică evaluată «inter pares». Astfel, încurajăm imunizarea/vaccinarea responsabilă ți nu avem niciun motiv religios sau determinat de credință pentru a nu încuraja aderenții noștri să participe în mod responsabil la programe de imunizare de protecție și prevenire. Prețuim sănătatea și siguranța populației, care include păstrarea imunității comunității.

Noi nu suntem conștiința membrilor individuali ai bisericii și recunoaștem alegerile individuale. Acestea sunt exercitate de individ. Alegerea de a nu fi imunizat nu este și nu trebuie văzută ca o dogmă sau o doctrină a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.”

În legătură cu această declarație ar trebui amintite cel puțin două chestiuni: 1) în ceea ce privește grija pentru sănătate bazată pe „revelația biblică și scrierile inspirate ale lui Ellen White”, este necesar să amintim că în mod oficial Biserica Adventistă s-a depărtat de planul pe care Dumnezeu i l-a trasat în ceea ce privește sănătatea. Amintim aici observația făcută de doi adventiști englezi: „În spitalele conduse de denominațiune, majoritatea conducătorilor este de obicei neadventistă și tipul de îngrijire al pacientului este determinat de ultimele evoluții în știința medicală și de nevoia mereu apăsătoare de a balansa bugetul, mai degrabă decât de principiile naturale prezentate de Ellen White.” – Seeking a Sanctuary, Seventh-Day Adventism and the American Dream, Indiana University Press, 2007, pagina 333 și 2) dovezile covârșitoare care arată efectele negative ale vaccinării ar fi trebuit să determine pe cei care au emis această declarație să stea tăcuți sau să prezinte lucrurile exact invers de cum au făcut-o.

O astfel de declarație ne așază din nou în pas cu lumea modernă și cu mult în urma planului pe care Dumnezeu ni l-a trasat.


Related Articles

Mesaj pentru papă

Cu ocazia vizitei papei Francisc la Firenze (10 noiembrie 2015), mai mulți lideri religioși din oraș i-au adresat un mesaj

Delegație luthernă finladeză în vizită la Roma.

Marți dimineața papa Francisc s-a întâlnit cu o delegație ecumenică a Bisericii Lutherane. Grupul a făcut o călătorie din Finlanda

Adventiștii din Scandinavia au oprit hirotonirea pastorilor

O altă manevră politică efectuată în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea de către cei care nu pot suporta un