Breaking News

Terminați prieteni …

Terminați prieteni …

HDouglassNe atinge un sentiment de tristețe ori de câte ori își încheie alergarea pe acest pământ un om care și-a dedicat viața prezentării adevărului și pregătirii revenirii lui Isus Hristos, fără ca evenimentul pentru care a trăit să nu fi devenit realitate. Ne doare când vedem bătrânii luptători pe patul de suferință, știind că va veni ziua când nu vor mai lupta împreună cu noi și vom fi lipsiți de experiența lor. Însă ne încurajează cuvinte ca acestea: „Terminați prieteni, terminați lucrarea!” Aceste cuvinte au fost rostite de Herbert Douglass în dimineața zilei din 11 decembrie 2014. Fratele Douglass este în ultima vreme extrem de bolnav, dar dincolo de suferința lui și a familie, ne bucură încurajarea: „Terminați prieteni, terminați lucrarea!”. Cu siguranță frate Douglass, nu vom îngădui ca ceva să ne abată privirile de la misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o.S

Suntem recunoscători Domnului pentru timpul cât ați ținut sus steagul prințului Emanuel, în ciuda celor care încercau să ducă biserica sub alt steag. Pentru cărțile pe care le-ați scris și pe care ne-ați oferit privilegiul de a le traduce în limba română, reușind până acum să finalizăm două:La răscruce de drumuri” și De ce așteaptă Isus”. Să aveți pace în suflet știind că înțelegem misiunea încredințată nouă de Dumnezeu, la această înțelegere contribuind și dumneavoastră.

Curaj prietene!


Related Articles

Ce s-ar face Isus fără biserică?

În predica din ziua anului nou papa Francisc a declarat că Isus și mama Sa sunt inseparabili la fel ca

Rick Warren

Rick Warren este unul dintre cei mai renumiți pastori și autori americani. Este baptist, pastor și fondator al bisericii Saddleback.

Ce faci tu aici Ilie?

Pe data de 8 octombrie 2014, cele mai importante denominațiuni ale Statelor Unite, au anunțat lansarea unei organizații multireligioase, Faith