Termeni și condiții

Cu toții știm îndemnul Duhului Sfânt prin apostolul Pavel, „Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste!" - 1 Corinteni 16:14. Pentru cei care Îl urmează pe Isus, aceste cuvinte cuprind întreaga lor viață. Dorința noastră este ca site-ul zguduireaadventismului.ro să urmărească acest principiu divin. Toate materialele de pe acest site trebuie folosite pentru a clădi, restaura și înnobila inimi, caractere și biserici. Ne dorim ca materialele postate aici să lucreze spre pocăință și restaurare. Și acesta trebuie să fie și scopul celor care vor folosi materialele acestui site.

Nu trebuie să uităm că zguduirea nu este adevărul prezent, ci rezultatul respingerii acestuia. Cu toții trebuie să fim conștienți că predicarea adevărului prezent cu o atitudine greșită, nu numai că va îndepărta oamenii de vestitorii mesajului, ci va lucra împotriva adevărului. Și este cu adevărat trist ca cineva să se trezească luptând cu „adevărul”, împotriva adevărului. Nu pentru că nu ar avea șansa pocăinței, ci pentru că mândria va dospi ca aluatul.

Materialele și informațiile de pe acest site sunt oferite cu scopul de a putea înțelege o parte dintre problemele cu care se confruntă în prezent Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și care sunt soluțiile oferite, deja, de Dumnezeu. Nu dorim ca cineva să abuzeze, lipsit de credință și dragoste, de materialele de pe acest site.

Oricine este de bună credință, poate folosi resursele pentru predicare, grupe de studiu etc. – totul în vederea vindecării rănilor noastre.

„Ştiam că Satana se furişa pe lângă multe suflete care nu bănuiau născocirile lui. Am ştiut că vrăjmaşul îşi va exercita puterea pentru a slăbi biserica. Satana lucra cu siguranţă în copiii neascultării, pentru a distrage şi a provoca dezbinare în biserică.” – Ellen White, Materialele 1888, p. 178. Acestei probleme majore, nu trebuie să i se mai adauge și aceea că, lipsiți de noblețe creștină, noi vom predica adevărul în duhul și puterea noastră. Avem nevoie de Duhul și puterea lui Dumnezeu. „Roada Duhului dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea. Legea nu este împotriva unor astfel de lucruri.” – Galateni 5:22-23.

Doar neprihănirea prin credință – solia Martorului credincios către Laodiceea și solia îngerului al treilea – va putea produce o convertire adevărată. Să o lăsăm să își facă lucrarea, fără a amesteca în ea părerile și atitudinile noastre.

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Trimite pe contact@zguduireaadventismului.ro adresa de Gmail pe care…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. David Ionita: Paul cum pot viziona prezentările de la tabăra…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Robert Neacsu: Cred ca ar trebui analizata si trinitatea in…

    a comentat la: Despre sanctuar

Distribuie