Analiza cărții „Beyond Belief” de Jack Sequeira

Youtube
Vimeo

Teologia pastorului Jack Sequeira a ajuns în multe țări ale lumii și este confundată, din păcate, cu solia neprihănirii prin credință. În acest video Ralph Larson, Colin Standish și Ron Spear analizează una din cărțile scrise de el, intitulată Dincolo de credință.

Limba maghiară

Jack Sequeira lelkész teológiája a világ sok országába eljutott, és sajnos az emberek összetévesztik a hit általi megigazulás üzenetével. Ebben a videóban Ralph Larson, Colin Standish és Ron Spear elemzik  a „Hiten túl" című könyvét.