12.09.2020

Binecuvântarea

Vimeo
Youtube

În revista online Advent Review din 23 aprilie 2016, a apărut un interviu cu Ty Gibson, pastor al Bisericii Adventiste. El a declarat: „Situația actuală neplăcută este dublă: (1) Vocile stridente de dreapta au redefinit «neprihănirea prin credință» ca «biruință asupra păcatului» și «ascultare de lege», care pun accentul și responsabilitatea pe agentul uman ca fiind poziția principală a forței de înaintare și, de aceea, este doar o continuare înzestrată cu utilaje noi a orientării egocentrice, legaliste, pe care Dumnezeu a încercat să o corecteze în adventism începând cu 1888. (…)”

Această prezentare pune față în față declarația lui Gibson cu Sfintele Scripturi.