În căutarea identității - analiză

Vimeo

„Vrășmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că o mare reformă trebuie să aibă loc printre Adventiștii de Ziua a Șaptea și că această reformă va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca stâlpi ai credinței noastre și implicarea într-un proces de reorganizare. Dacă această reformă va avea loc, care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu în înțelepciunea Sa le-a dat bisericii rămășiței vor fi lepădate. Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut lucrarea în ultimii cincizeci de ani vor fi considerate a fi eroare. O nouă organizație va fi înființată. Cărți de un nou ordin vor fi scrise. Va fi introdus un sistem de filozofie intelectuală.” – Solii alese, Vol. 1, 204.