ML 1 – 3. Față în față cu responsabilitatea – 3

Youtube
Vimeo

Ascultă audio această prezentare în Apple Podcast  sau Google Podcast.

Studiul Față în față cu responsabilitatea ne va conduce spre perioada de început a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea pentru a ne familiariza pe scurt cu istoria noastră și cu subiectul pe care adventiștii au clădit întreaga învățătură adventă. Este vorba de subiectul Sanctuarului, un adevăr descoperit după 22 octombrie 1844 și care ne-a dat identitatea pe care o purtăm. O înțelegere corespunzătoare a citatelor care vor compune studiul, va conduce la o apreciere corectă a responsabilității pe care fiecare din noi o purtăm și, sper, la o acțiune corespunzătoare pe plan personal, care apoi se va reflecta în biserica lui Dumnezeu.

În prima parte a studiului vom vedea accentul pe care cei dezamăgiți de faptul că Isus nu a revenit pe 22 octombrie 1844 (milleriții) l-au pus pe Sanctuar, pe curățirea lui și pe pregătirea credincioșilor în vederea lucrării de îndepărtare a păcatelor. Este vorba în primul rând de O.R.L. Crosier, Hiram Edson și Franklin B. Hahn. Vom observa mai apoi că aceleași preocupări au caracterizat viața fondatorilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea: Joseph Bates, James White, Ellen White și alții. 

În a doua parte a studiului se va observa că aceleași gânduri și trăiri au caracterizat adventismul în jurul anului decesului lui Ellen White. Din primele părți se va înțelege că adventismul este ceva unic, care nu se regăsește în cadrul creștinismului. Accentul pus de fondatorii și pionierii bisericii pe Sanctuar, pe rolul Domnului Isus în slujba de Mare Preot, pe lucrarea de ispășire, pe starea în care trebuie să fie biserica în perioada când va trăi fără Mijlocitor, etc. va conduce la un adevăr incontestabil. Adventismul este unic, deosebit de orice alt element al creștinismului, fie că vorbim de catolicism, ortodoxie sau protestantism. Această unicitate nu trebuie să trezească pasiunea josnică a mândriei spirituale, ci să aprindă în noi o flacără pentru ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat nouă ca popor: LUMINĂ!

A treia parte este provocarea cu care vă veți confrunta. Lupta care vă va face inima să bată și care va trezi spiritul dumneavoastră. Vor fi așezate înaintea dumneavoastră câteva citate. Citindu-le va trebui să vă adresați unele întrebări. Printre care: Se încadrează aceste idei, pe care le citesc în publicații oficiale adventiste, în cadrul adventismului așezat de fondatori? În ce fel identitatea adventismului este marcată de aceste idei pe care le citesc acum? Care ar trebui să fie răspunsul meu față de ceea ce am descoperit? Dar responsabilitatea mea? 

Domnul să dea fiecăruia înțelepciune după măsura harului Său!