ML 1 – 5. Un sistem complet al adevarului

Youtube
Vimeo

Ascultă audio această prezentare în Apple Podcast  sau Google Podcast.

În acest studiu vom trasa câteva linii de legătură între principalele doctrine ale adventismului și vom arată relația strânsă care există între ele, pentru a descoperi acel „sistem complet al adevărului, legat și armonios”. Evident, totul va porni de la sanctuar și rolul pe care acesta îl are în istoria dezvoltării Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. 

Vom alege șase subiecte biblice foarte importante și vom arată relația dintre ele. Acestea sunt: sanctuarul, judecata de cercetare, tema marii lupte, natura păcatului, natura Domnului Hristos și neprihănirea prin credință. Pentru fiecare din aceste subiecte vom folosi câteva pasaje din scrierile lui Ellen White, pentru a înțelege subiectul și pentru a vedea relația dintre acest subiect și celelalte.

Studiul al doilea vine în completarea primului, fără a acoperi toate aspectele pe care le ridică. El este intenționat doar ca un suport suplimentar al studiului anterior, dar care să ajute pe parcursul studiilor 3-5, care formează punctul culminant al acesti broșuri. Înainte de a porni să nu uităm:

„Îngerul care mă însoțea a spus: « Sunt iarăși dezamăgiți în așteptările lor. Isus nu poate veni pe pământ încă. De dragul Lui, ei trebuie să îndure încercări mai mari. Trebuie să renunțe la rătăcirile și tradițiile primite de la oameni și să se întoarcă cu totul către Dumnezeu și către Cuvântul Său. Ei trebuie să fie curățiți, albiți și încercați. Cei care vor suporta acea amară încercare vor obține o biruință veșnică.»” – Scrieri timpurii, p. 243