ML 1 – 6. Lupta giganților

Youtube
Vimeo

Ascultă audio această prezentare în Apple Podcast  sau Google Podcast.

Studiul curent se ocupă de tensiunea teologică care există în adventism ca urmare a diferitelor puncte de vedere exprimate de pastori, profesori sau laici. Nu este nevoie, cred, să fie argumentat acum că în bisericile adventiste din întreaga lume se predică două evanghelii. Acest fapt trist a fost confirmat de revista pastorală Ministry și l-ați putut vedea și dumneavoastră în citatele prezentate până acum. Totuși subiectul rămâne deschis analizei până la sfârșitul acestui broșuri.

Studiul al treilea ne va conduce în această tensiune teologică. Va trebui să simțim această luptă, să-i înțelegem miza și rezultatele puse în jos. Unde conduce o idee, unde conduce cealaltă. Va trebui să vedem care ne este rolul și în ce măsură o tensiune teologică purtată în rândurile academice și pastorale poate influența viața noastră. Și mai mult decât viața, mântuirea. 

Primul studiu ne-a condus înapoi la anul 1844, perioada profetică a nașterii adventismului. Al doilea studiu ne-a arătat ca anul 1888 este un an foarte important. Că atunci biserica a fost lovită de o criză din care nu și-a revenit niciodată. Am văzut că 1888 este înconjurat de mister, părerile sunt diferite în ce privește mesajul predicat acolo. Dar totuși, în întunericul incertitudinilor, s-a făcut ușor lumină: solia de la 1888 se încadrează perfect în solia sanctuarului. Doctrina sanctuarului ne-a cerut biruința asupra păcatului, solia de la Minneapolis ne spune cum o avem. Astfel, 1844 și 1888 sunt doi ani cheie pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și pentru tine.

În studiul al treilea vom introduce un al treilea an important pentru tine. 1957. Ce este anul 1957? Anul în care s-au văzut roadele discuțiilor cu reprezentanții bisericilor evanghelice (calviniste). În primăvara anului 1955 au început o serie de conferințe sau discuții purtate între reprezentanți ai adventismului și ai bisericilor evanghelice. Conferințele s-au desfășurat până în vara lui 1956. Ca urmare a dialogului purtat și a răspunsurilor oferite de delegația adventistă la întrebările teologilor calviniști, aceștia din urmă au cerut să fie publicată o carte care să conțină întrebările lor și răspunsurile adventiștilor. Cartea a apărut în 1957 sub numele Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Adventiștii de Ziua a Șaptea răspund la întrebări despre doctrină), carte cunoscută pe scurt ca Questions on Doctrine (Întrebări despre doctrină).

Vom introduce acest an, 1957, în studiul nostru pentru că este foarte important în înțelegerea tensiunilor teologice și a dezbinării care este prezentă astăzi în adventism. O înțelegere corectă a evenimentelor de atunci, urmată de acțiune responsabilă și serioasă ne va scoate din impas. Desigur, putem afirma că nu suntem în impas...