27.03.2018

Solia 1888 - o solie foarte prețioasă

Youtube
Vimeo

Patru seminarii care oferă câteva idei despre solia de la Minneapolis, 1888. Seminariile pot fi ascultate separat, între ele nefiind o legătură directă.