Spiritul profeției și Ellen White

Youtube
Vimeo

„Rădăcinile Adventismului evanghelic pot fi cu siguranță trasate de la scolasticii adventiști care au dialogat cu Barnhouse și Martin. Când Questions on Doctrine a repudiat doctrinele tradiționale, atât de comun susținute, ca: natura păcătoasă a lui Hristos, extremele literale ale sanctuarului ceresc și scrierile lui Ellen White ca autoritate doctrinară infailibilă, au fost puse bazele vitale pentru cei care vor purta mai târziu torța pentru această mișcare de reformă. Fostul editor al publicaţiei Evangelica, Alan Crandall, comentează: «Seminţele aceste mişcări au fost plantate în interiorul denominaţiei prin cartea QOD, în 1957, iar solul a fost udat de lucrările publice ale unor oameni ca: R. A. Anderson, H. M. S. Richards, Sr., Edward Heppenstall, Robert Brinsmead, Desmond Ford, Smuts van Rooyen şi alţii.»” – Kenneth Samples, „From Controversy to Crisis: An Updated Assessment of Seventh-day Adventism”, Christian Research Institute Journal, 1988 vara, vol. 11, nr. 1.