Sfințenia Sabatului

Semnul lui Dumnezeu Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea. În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea […]
Articol complet

Poporul ales al lui Dumnezeu

Mi s-a poruncit să atrag atenția poporului nostru la instrucțiunile Dumnezeului lui Israel cu privire la importanța separării de lume. În Deuteronomul capitolul 4, citim: „Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le, pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeu […]
Articol complet

Legea este standardul

Lucrarea părinților este o lucrare importantă și solemnă, iar datoriile lor sunt mari. Dacă vor continua să studieze Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, vor găsi instrucțiuni clare și multe făgăduințe prețioase făcute cu condiția ca ei să-și facă lucrarea bine și cu credincioșie. Ei sunt îndemnați să-și crească copiii în „mustrarea și învățătura Domnului” și […]
Articol complet

Importanța Sabatului

În timp ce unii au îndemnat la testarea poporului, porunca a patra a fost nesocotită. Știm că binecuvântarea lui Dumnezeu nu va fi peste această biserică, până când nu va fi făcută o reformă în acest punct important. Cei care se află în poziții de răspundere, trebuie să fie atenți la cuvintele și exemplul lor, […]
Articol complet

Datoria părinților față de copii

Neascultarea copiilor de părinți este unul dintre semnele sfârșitului. (2 Tim 3:2) Își dau seama părinții de responsabilitatea pe care o au? Mulți par să piardă din vedere grija care trebuie să o aibă față de copii și le îngăduie să se complacă în pasiuni rele și neascultare. Aceștia le acordă puțină atenție, iar când […]
Articol complet

Întâlnire de tabără

Însoțită de W. C. White și sora Mary A. Davis, am ajuns joi, 4 mai, la ora 10 pm. Am găsit un cort îngrijit, spațios, bine aranjat pentru șederea noastră acolo. La întâlnirea de la ora 9 de vineri dimineața, am încercat să prezint înaintea oamenilor importanța acestei ocazii. Această adunare sfântă ne oferă o […]
Articol complet

Adu-ți aminte

Educarea, disciplinarea și antrenarea minților pentru slujirea lui Dumnezeu și de a le pregăti să locuiască în locurile de sus, pentru totdeauna, este o lucrare mare. În lumea viitoare, copiii vor fi așa cum i-ați pregătit să fie în lumea aceasta. Cuvintele „Adu-ți aminte”, sunt scrise chiar de la începutul poruncii a patra. Părinți, amintiți-vă […]
Articol complet

Familia ta are nevoie

Nu am putut dormi după ora 23. Am fost instruită de Dumnezeu într-o viziune de noapte. Am fost determinată să simt în profunzime. Cineva a stat în mijlocul nostru. Willie, soția sa May, și alți câțiva era prezenți. Au fost rostite cuvinte de o importanță profundă. Adresându-se lui W.C. White, vorbitorul a spus: „Este nevoie […]
Articol complet

Pentru ce ne-ai nenorocit?

Păcatul și pedeapsa lui Acan Dumnezeu Își păzise în mod deosebit poporul de amestecul cu națiunile idolatre din jurul lor, pentru ca inimile să nu le fie amăgite de chipurile cioplite și capelele atrăgătoare, de templele și altarele care erau dispuse cu multă cheltuială și în modul cel mai ademenitor pentru a perverti simțurile și […]
Articol complet

Un apel către biserică

La 2 octombrie 1868, mi s-a arătat starea poporului care mărturisește a fi al lui Dumnezeu. Mulți dintre ei erau în mare întuneric, totuși, păreau a fi nesimțitori față de adevărata lor stare. Sensibilitățile unui mare număr de credincioși păreau a fi amorțite cu privire la lucrurile spirituale și veșnice, în timp ce mintea lor […]
Articol complet

Rolul reformei sănătății

La 10 decembrie 1871, mi s-a arătat iarăși că reforma sănătății este o ramură a marii lucrări care trebuie să pregătească un popor pentru venirea Domnului. Aceasta este tot atât de strâns legată de solia celui de-al treilea înger cum este mâna de corp. Omul a privit superficial Legea Celor Zece Porunci; însă Domnul nu […]
Articol complet

Necesitatea unei reforme

Dacă Adventiștii de Ziua a Șaptea ar practica ceea ce declară a crede, dacă ar fi sinceri reformatori în domeniul sănătății, într-adevăr ar fi o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Ei ar trebui să manifeste un zel mult mai mare pentru salvarea acelora care ignoră adevărul. Reforme mai mari ar trebui să fie văzute […]
Articol complet

La ce trebuie adventiștii să fie înaintea tuturor?

Dragi frați și surori din Conferința Iowa, Adventiștii de Ziua a Șaptea administrează adevăruri importante. La subiectul temperanței, ei trebuie să fie în fața tuturor oamenilor. Cum să ne păstrăm sănătatea este o întrebare foarte importantă. Când studiem această problemă în temere de Dumnezeu, vom învăța că este cel mai bine, atât pentru sănătatea fizică […]
Articol complet

Apel

Dacă am avea folos din satisfacerea dorinței după alimente din carne, nu v-aș adresa acest apel; dar știu că nu putem avea vreun folos. Alimentele din carne sunt dăunătoare bunei stări fizice și ar trebui să ne deprindem să ne descurcăm și fără ele. Aceia care sunt în situația în care este cu putință să-și […]
Articol complet

Motive pentru renunțarea la alimente din carne

Cei care consumă carne nu fac altceva decât să mănânce cereale și legume la mâna a doua; căci animalul primește din aceste lucruri nutrienții care produc creșterea. Viața care era în cereale și legume trece în consumator. Noi o primim mâncând carnea animalului. Cu cât mai bine este să o luăm direct, mâncând hrana pe […]
Articol complet

Dezvoltarea lucrării din Sydney

În timp ce lucram în Queensland, Australia, am primit o mărturie pătrunzătoare cu privire la consumul de carne de la sora White. Ea a declarat că lucrarea în orașul Sydney nu înainta la fel ca în Melbourne și alte orașe. Ea a întrebat pe Domnul despre diferența dintre rezultate. Îngerul i-a răspuns: „Este din cauza […]
Articol complet

Aplicație smartphone

Aplicație 1888 Minneapolis

Podcast

Comentarii recente

Politica pentru comentarii

  1. Paul Bucur: Prezentările au fost înregistrate, dar nu vor fi…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  2. Filip Balt: Daca ati integistrat prezentarile va rog publicati-le, caci…

    a comentat la: Tabăra MAHANAIM

  3. Paul Bucur: Kevin Paulson este autorul. Deasupra titlului, lângă categoria…

    a comentat la: De ce Desmond Ford a greșit cu privire la sanctuar? - partea 1

Distribuie

Raftul cu cărți electronice

Poți descărca pe dispozitivul tău cărțile în format PDF.
Descarcă cărți